Sunteți pe pagina 1din 10

Campanie de relatii publice

Analiza SWOT :
1. Puncte tari:
• Universitatea Lucian Blaga Sibiu cu cea mai mare vechime din România.
• Profesionalismul cadrelor didactice.
• Entuziasmul, creativitatea şi implicarea studenţilor.
• Parteneriate şi colaborări cu diferite instituţii.
• Participarea la proiecte europene (Leonardo, Erasmus etc.).
• Site-ul complex al facultăţii.
• Locaţia centrală a sediului facultăţii.
• Valorile şi principiile promovate.
• Calitatea procesului educaţional.
• Diversitatea opţiunilor.

2. Puncte slabe :
• Probleme legate de sălile de curs.
• Mediatizarea redusă.

3. Oportunităţi :
• Dezvoltarea domeniului comunicării, aflat în plin proces de creştere.
• Cererea mare de specialişti în comunicare pe piaţa muncii.
• Creşterea numărului de persoane conştiente de importanţa acestui domeniu.
• Noi parteneriate şi colaborări.

4. Ameninţări :
• Concurenţa – existenţa a mai multor departamente şi facultăţi asemănătoare.
• Orientarea liceenilor spre alte domenii.
• Probleme financiare şi administrative.
• Apariţia de noi competitori.
• Neîncrederea ce provine din lipsa de informare a multor părinţi şi cadre didactice.
În concluzie, ULBS este o instituţie de învăţământ superior care s-a impus drept un
reper în studiul comunicării în România, dar necesită o mai bună vizibilitate şi promovare
în rândul liceenilor, părinţilor şi cadrelor didactice de liceu, pentru a putea avea o evoluţie
şi mai bună în viitor.
Analizând în detaliu situaţia actuală, am ajuns la concluzia că această campanie va
avea drept scop atragerea unor viitori studenţi, care să aleagă ULBS în cunoştinţă de
cauză, şi consolidarea reputaţiei acestei instituţii, mai exact, dezvoltarea unui adevărat
brand ULBS.
Atragerea de viitori studenţi este esenţială pentru o facultate. Cu cât mai mulţi
liceeni cunosc oferta educaţională, cu atât sunt şanse mai mari de partea ULBS-ului de a
avea candidaţi mai mulţi şi mai bine informaţi la examenele de admitere. În acest mod
există posibilitatea de a realiza o selecţie mai bună a viitorilor studenţi dintr-o paletă mai
largă de elevi.
Un alt obiectiv este creşterea notorietăţii ULBS, astfel încât un număr cât mai mare
de persoane să fi auzit cel puţin o dată de ULBS, reţinând după această „primă întâlnire”
câteva cuvinte-cheie precum: comunicare, calitate, profesionalism, experienţă, opţiuni
multiple etc.
Campania de promovare vizează întărirea percepţiei de instituţie de învăţământ de
prestigiu, ce mizează atât pe un set de valori şi principii, cât şi pe două elemente umane
fundamentale: profesori şi studenţi. Mai mult decât atât, campania are drept obiectiv
poziţionarea corectă în mintea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice de liceu a ULBS
prin prezentarea unei imagini de ansamblu, promovând multiplele opţiuni pe care le are
un absolvent la finalul facultăţii sau domeniile specifice în care poate profesa un
masterand.
De asemenea, se doreşte eliminarea concepţiei greşite intitulată generic „lipsa de
experienţă”, având în vedere că de 18 ani se studiază comunicare.Mai mult decât atât,
campania mizează pe ideea învăţământului de calitate, un alt obiectiv fiind ca persoanele
vizate să realizeze asocierea ULBS - învăţământ de calitate.
Grupurile-ţintă vizate de această campanie sunt în număr de trei:
1. elevi
2. cadre didactice
3. părinţi
Pentru atingerea obiectivelor stabilite se impune găsirea unor strategii adecvate.
Astfel, pentru a atrage cât mai mulţi elevi să devină studenţi ULBS se va realiza o acţiune
de promovare a ofertei educaţionale a ULBS, care să fie cât mai clară şi mai
convingătoare pentru liceeni, încât să-i determine să se informeze în continuare cu privire
la această facultate şi să susţină examenul de admitere, pe care, cei mai bine pregătiţi şi
mai potriviţi acestui domeniu să-l treacă cu brio.
De asemenea, se doreşte poziţionarea ULBS drept o instituţie de învăţământ
superior de prestigiu, cu cea mai mare experienţă în domeniu în România, care s-a impus
prin profesionalism. Mai mult decât atât, evoluţia sa rapidă, dar nu artificială, ci datorită
rezultatelor reale obţinute de profesorii şi studenţii ULBS, face posibilă poziţionarea
aceastei facultăţi drept una dintre instiuţiile cu cea mai bună ofertă educaţională din acest
segment, adoptarea sistematică a acestei poziţii având loc în prezent, dar fiind necesară şi
în continuare.
O altă strategie este menţinerea, promovarea şi dezvoltarea punctelor tari
identificate în cadrul analizei SWOT de la al doilea punct al acestei campanii pe termen
lung, transformarea punctelor slabe în puncte tari – în special privind mediatizarea ULBS
– weakness ce se intenţionează a fi eliminat şi transformat în strength tocmai prin
intermediul acestei campanii de promovare şi încercarea de valorificare a tuturor
oportunităţilor apărute pe parcurs.
Dacă unele ameninţări sunt inevitabile, cum ar fi apariţia de noi competitori, adică
de noi insituţii care să aibă drept obiect de studiu acelaşi domeniu, prin menţinerea şi
stimularea punctelor tari (profesionalismul cadrelor didactice; entuziasmul, creativitatea
şi implicarea studenţilor; parteneriate şi colaborări cu diferite instituţii etc.), impactul
acestor ameninţări poate fi diminuat, iar concurenţa poate fi văzută drept o ocazie
deosebită pentru demonstrarea calităţilor ULBS şi a statutului său binemeritat în rândul
instituţiilor de învăţământ superior din România.
În ceea ce priveşte tacticile corespunzătoare strategiilor alese pentru campania de
promovare a ULBS-ului în liceele din ţară şi din Sibiu, am selectat metode diverse pentru
a acoperi un număr cât mai mare de persoane, atingând categoriile de public-ţintă
menţionate în etapa a patra.
Aşadar, vom începe printr-o puternică promovare a ULBS (înainte de începerea
prezentărilor propriu-zise din licee) în rândul elevilor prin intermediul a:
1. mijloacelor tipărite – Se vor distribui flyer-e în punctele unde se concentrează un
număr mare de elevi şi în locurile cele mai frecventate de aceştia. Printre aceste
locuri se numără: licee, biblioteci, librării, parcuri, pub-uri, la ieşirea din staţiile
de metrou, străzi, intersecţii importante etc. Se vor pune afişe cu ULBS în special
în licee. Flyer-ele, afişele au impact mare asupra liceenilor interesaţi de planurile
de viitor. Acestea le captează atenţia şi le stârnesc curiozitatea.
2. site-ului ULBS (www.ulbs.ro) , care va fi menţionat pe toate materialele tipărite
de promovare, pentru a direcţiona elevii interesaţi către o sursă de informaţii mult
mai completă decât orice pliant sau chiar şi broşură, cu atât mai mult cu cât
necesită costuri reduse spre deosebire de mijloacele tipărite.
3. print-urilor despre ULBS din revistele editate special pentru elevii de liceu aflaţi
în căutarea unei facultăţi potrivite. Aceste reviste apar anual, în primăvară, dar şi
în luna iunie, înainte de perioada admiterilor, de cele mai multe ori ca suplimente
la ziare sau reviste consacrate sau ca reviste de sine stătătoare.
În ceea ce îi priveşte pe părinţi, promovarea ULBS se va realiza prin intermediul a:
1. mijloacelor tipărite – Se vor distribui flyer-e în multe dintre punctele comune cu
cele de distribuire destinate elevilor, de exemplu: parcuri, pub-uri, la ieşirea din
staţiile de metrou, străzi, intersecţii importante etc., pentru că acele locuri conţin
şi o mare concentrare de adulţi.
2. print-urilor despre ULBS din revistele editate special pentru elevii de liceu aflaţi
în căutarea unei facultăţi potrivite, pentru că aceste reviste sunt citite de foarte
mulţi părinţi interesaţi de oferta educaţională destinată copiilor lor.
În cazul cadrelor didactice, promovarea ULBS se va realiza prin intermediul a:
1. articolelor din reviste destinate cadrelor didactice cum ar fi: Revista didactică.
2. afişelor amplasate în licee, inclusiv în cancelarie.
3. print-urilor despre ULBS din revistele editate special pentru elevii de liceu aflaţi
în căutarea unei facultăţi potrivite, pentru că aceste reviste sunt citite şi de mulţi
profesori de liceu interesaţi de oferta educaţională destinată elevilor lor.
După această promovare iniţială, va avea loc caravana prin liceele din Sibiu şi din
ţară. În fiecare reşedinţă de judeţ va fi selectat cel puţin un liceu şi maxim trei licee
pentru prezentarea ofertei educaţionale a ULBS. Aceste prezentări se vor desfăşura în
sălile de festivităţi ale liceelor sau alte spaţii adecvate puse la dispoziţie de către
conducerea acestora. Pentru eficientizarea şi reducerea costurilor de promovare, se va
realiza un concurs în cadrul studenţilor ULBS din anul II, care să fie reprezentativi pentru
facultate şi care să meargă fiecare în oraşul său de provenienţă pentru a realiza aceste
activităţi. Am ales această variantă, pentru că o astfel de persoană cunoaşte cel mai bine
situaţia din oraşul şi liceul respectiv, a mai avut contact cu oamenii din acea comunitate şi
cu unii dintre elevii invitaţi la prezentare, nu are nevoie de o cazare plătită pentru că
poate sta acasă pe perioada caravanei şi, în acelaşi timp, cunoaşte foarte bine ce înseamnă
ULBS şi poate oferi informaţii corecte inclusiv de backstage elevilor interesaţi. Studenţii
aleşi vor avea cheltuielile de transport asigurate şi vor primi bonus-uri constând în cărţi.
Prezentarea facultăţii va începe cu un brainstorming, urmărindu-se astfel
observarea gradului de informare a liceenilor (elevi de clasa a XI şi a XII-a, categorii
menţionate la capitolul public-ţintă) în ceea ce priveşte ULBS. În urma culegerii
informaţiilor din public, se va crea un context favorabil pentru a le explica viitorilor
studenţi ce înseamnă cu adevărat ULBS, care sunt posibilităţile găsirii unui job, în ce
domenii pot activa, ce oportunităţi au studenţii acestei facultăţi etc. De asemenea,
moderatorul va accentua sloganul campaniei: ALEGE ECHIPA ULBS! - FII
PRINTRE CEI MAI BUNI!.
În acest timp vor fi proiectate pe fundal imagini: de la cursuri, de la concursuri
organizate de ULBS sau la care studenţii facultăţii au participat, de la petrecerile ULBS,
de la activităţile întreprinse de studenţi.
Următorul pas este prezentarea ofertei educaţionale a ULBS, cu secţiile pe care le
cuprinde. Prezentarea cursurilor, a profesorilor prestigioşi care ne onorează facultatea şi o
scurtă prezentare a facultăţii.
Prezentarea va pune accent pe faptul că, în cadrul ULBS, există posibilitatea
efectuării atât a studiilor de licenţă, cât şi a masteratelor în trei forme de învăţământ:
învăţământ de zi, învăţământ la distanţă şi învăţământ online, ceea ce oferă o deosebită
flexibilitate studenţilor în realizarea unei opţiuni.
Totodată vom prezenta şi oferta educaţională în ceea ce priveşte efectuarea unui
master în cadrul ULBS. În acest mod, dorim ca elevii de liceu să observe că au
posibilitatea de a-şi continua studiile în cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ, alegând
unul din cele şapte masterate disponibile în varianta de 2 ani, dar şi de 1.5 ani. Mai mult
decât atât, intenţionăm ca liceeni să realizeze faptul că diversitatea şi complexitatea
masteratelor din cadrul acestei facultăţi reprezintă un atu şi demonstrează
profesionalismul şi dedicaţia atât a cadrelor didactice cât şi a studenţilor.
În final, prezentarea se va încheia cu o discuţie liberă cu elevii, în cadrul căreia se
vor pune întrebări din public.
La sfârşit le vom oferi elevilor (dintre care să sperăm că vor fi cât mai mulţi
viitori studenţi ULBS) un chestionar, alcătuit din întrebări legate de facultate, aşteptările
pe care le au de la acest domeniu. Cei care vor răspunde cel mai bine acestui chestionar
vor avea ocazia să petreacă o zi la cursurile ULBS, să viziteze sălile de curs, să discute cu
corpul profesoral. Şi tot atunci, le vor fi distribuite flyer-e cu adresa site-ului ULBS,
pentru mai multe informaţii.
O altă oportunitate de promovare a ULBS sunt târgurile educaţionale organizate
în marile oraşe din ţară: Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Cluj. La aceste târguri, ULBS trebuie
să fie nelipsit cu materiale cum ar fi: afişe, flyer-e, broşuri. La standul ULBS vor fi
prezenţi atât studenţi reprezentativi pentru facultate, cât şi unul sau doi profesori.
O modalitate aparte de promovare a ULBS poate fi Ziua Poţilor Deschise – o zi
când elevi, părinţi, cadre didactice sau orice persoană interesată de această facultate are
ocazia de a vizita ULBS -ul, de a discuta cu studenţi şi profesori şi de a participa la
întâlniri cu oameni din domeniu (angajaţi din cadrul agenţiilor de publictate, de PR,
directori de marketing, manageri, jurnalişti), eventual foşti absolvenţi ULBS, care să le
ofere o imagine de ansamblu atât asupra domeniului, cât şi aspra facultăţii. Acest lucru
are un impact foarte mare asupra viitorilor studenţi pentru că aceştia au ocazia să vadă
rezultate concrete ale facultăţii
Campania se desfăşoară pe o perioadă de 3 luni, în prima lună având loc
promovarea iniţială, prin materialele tipărite menţionate la tactici, iar în celelalte două
luni având loc prezentările propriu-zise din reşedinţele de judeţ şi din capitală.
În cadrul caravanei se acordă câte o zi pentru fiecare oraş, iar pentru Sibiu vor fi
dedicate 3 zile.
Judeţele vizate:
1. Ialomiţa
2. Buzău
3. Brăila
4. Prahova
5. Dâmboviţa
6. Argeş
7. Olt
8. Teleorman
9. Braşov
10.Galaţi
11. Vâlcea
12. Vaslui
13.Bacău
14. Iaşi
15. Neamţ
16. Botoşani
17.Suceava
18.Bistriţa
19.Mureş
20.Satu Mare
21. Bihor
22.Cluj
23. Arad
24.Timişoara
25.Alba
26.Bucuresti
27. Gorj
Caravana va începe în luna martie.
Săptămâna 2-8 martie 2011
1. Luni 02 martie 2011- Ialomiţa
2. Miercuri 04 martie 2011- Brăila
3. Vineri 06 martie 2011 - Buzău

Săptămâna 9-15 martie 2011


1. Luni 09 martie 2011-Galaţi
2. Miercuri 11 martie 2011- Bacău
3. Vineri 13 martie 2011- Vaslui

Săptămâna 16-22 martie 2011


1. Luni 16 martie 2011-Neamţ
2. Miercuri 18 martie 2011- Iaşi
3. Vineri 20 martie 2011 - Botoşani

Săptămâna 23-29 martie 2011


1. Luni 23 martie 2011-Suceava
2. Miercuri 25 martie 2011- Bistrita
3. Vineri 27 martie 2011- Mureş

Săptămâna 30martie-5 aprilie 2011


1. Luni 30 martie 2011-Satu Mare
2. Miercuri 1 aprilie2011- Cluj
3. Vineri 3 aprilie 2011- Bihor

Săptămâna 6 aprilie-12 aprilie 2011


1. Luni 6 aprilie 2011-Alba
2. Miercuri 8 aprilie2011- Arad
3. Vineri 10 aprilie 2011- Timiş

Săptămâna 13 aprilie-19 aprilie 2011


1. Luni 13 aprilie 2011-Hunedoara
2. Miercuri 15 aprilie2011- Bucuresti
3. Vineri 17 aprilie 2011- Gorj

Săptămâna 20 aprilie-26 aprilie 2011


1. Luni 20 aprilie 2011-Prahova
2. Miercuri 22 aprilie2011- Dâmboviţa
3. Vineri 24 aprilie 2011- Argeş

Săptămâna 27 aprilie-3 mai 2011


1. Luni 27 aprilie 2011-Olt
2. Miercuri 29 aprilie2011- Teleorman
3. Vineri 30 aprilie 2011- Sibiu
4. Sâmbătă 1 mai 2011- Sibiu
5. Duminică 2 mai 2011 -Sibiu
Ziua Porţilor deschise va fi stabilită de către conducrerea facultăţii, iar
participarea ULBS la târgurile educaţionale va fi în funcţie de perioadele de desfăşurare
ale acestora.
Materiale necesare campaniei:
1. Electronice:
- laptop
- videoproiector
- boxe
2. Materiale tipărite:
- afişe
- flyer-e
- broşuri
3. Altele
- flipchart
- ecran proiectare
- consumabile
Pentru fiecare prezentare va fi nevoie de câte o sală mare, eventual o sală de
festivităţi sau un amfiteatru pentru a putea strânge cât mai mulţi elevi, profesori şi
părinţi.De asemenea va fi invitată şi presa locală din fiecare oraş, prin care se poate face
publică oferta educaţională. La intrarea în sală elevii vor primi o broşură cu programul
conferinţei, invitaţii de onoare şi informaţii cu privire la ULBS (site, informaţii cu privire
la admitere, etc).
Pentru a evita costurile de cazare ridicate pe care le presupune o campanie de o
asemenea anvergură, vom alege câte un student ULBS care să îşi reprezinte oraşul.
Costuri estimative:
- pentru transport - tren/maşină (1-2 persoane vor fi prezente în fiecare judeţ) – 7000
RON
- afişe, flyer-e, broşuri - 5000 RON
- închiriere stand la târgurile educaţionale – 1000 RON pentru fiecare târg
De asemenea, pentru diminuarea cheltuielilor, studenţii ULBS vor fi cei care vor
împărţi flyer-ele. O parte din cheltuieli vor fi suportate de facultate, dar se poate încerca
şi găsirea de sponsori.