Sunteți pe pagina 1din 3

Model plan de afaceri

1. Introducere

-Scurta descriere a firmei, viziune, misiune, obiective -Scurta descriere a produsului (produselor), serviciului (serviciilor) -Scurta descriere a echipei de coordonare, management, resurse umane implicate

2. Descrierea microintreprinderii

In acest capitol descrieti, în detaliu, firma, mentionand urmatoarele:

-Denumirea firmei -Forma de organizare -Numele complete ale administratorilor şi actionarilor -Localizare, adresa sediului social principal, sucursale, filiale -Definirea afacerii/activitatii. Descrieti, pe scurt, produsele si/sau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos) -Istoria firmei. Descrieti dezvoltarea si evolutia produselor/ serviciilor, precum si evolutia vanzarilor, profiturilor. Descrieti pozitia curenta a firmei -Obiectivele firmei - planul de dezvoltare pentru urmatorii ani (pana la 5 ani), evidenţiind modul cum acesta se coreleaza cu investitia propusa prin proiect. Descrieti obiective realiste si credibile.

3.Prezentarea produsului/ serviciului În acest capitol, descriesi şi explicati, în detaliu, produsul/serviciul ce face obiectul investitiei. Descrierea produsului: caracteristici fizice (mărime, forma, culoare, design, capacitati), tehnologia utilizata in producerea/dezvoltarea lui (materii prime, echipamente, forta de munca, patente etc. - localizati, la nivel de regiune de dezvoltare/judet, sursa acestor elemente). Descrierea serviciului:

ce reprezinta, ce nevoi satisface, care sunt materialele si echipamentele necesare prestarii serviciului, etape in procesul de prestare a serviciului, beneficii pentru clienţi. Prezentati modul în care tehnologiile noi, moderne, vor fi utilizate in producerea/menţinerea / dezvoltarea produsului/serviciului. Evidentiati calitati/avantaje ale produsului/serviciului dvs. fata de cel al competitorilor. Puteti, de asemenea, sa enumerati/ descrieti produse/servicii viitoare si planificarea dezvoltarii acestora, evidentiind, astfel, evolutia strategiei de dezvoltare a produsului/serviciului în functie de evolutia pietei.

4. Analiza pietei

Descrieţi piata pe care activati sau pe care intentionati să intrati:

-aria geografica de acoperire a produsului/serviciului -clienti existenti si potentiali -analiza stadiului actual al pietei - nevoi si tendinte -previzionarea cresterii pietei -definirea potentialelor segmente ale pietei produsului/serviciului dvs. -analiza principalilor participanti pe piata produsului/serviciului; punctele tari si punctele slabe ale competitorilor (directi şi indirecti); elemente care influenteaza comportamentul cumparatorilor -analiza principalelor modalitati de distributie a produselor/serviciilor pe piata.

5. Strategia de marketing Descrieti strategia de abordare/introducere a produselor si serviciilor pe piata (sau de mentinere/ îmbunatatire a cotei de piata in cazul unor servicii existente). Tot aici se va evidentia strategia de

marketing pentru promovarea produselor si serviciilor respective şi modalitatile de punere in practica a acesteia, inclusiv:

-Punctele tari ale afacerii (produsului/serviciului), avantaje oferite fata de competitori -Pozitionarea pe piata a produsului/ serviciului, caracteristici care il diferentiaza de competitori -Politica de pret, legatura dintre politica de pret, caracteristicile produsului/serviciului si tendintele pietei -Promovarea produsului/serviciului -Distributia produsului/serviciului -Strategia de vanzari: descrieti modalitatea in care firma va aborda clientii (e.g. modalitati de comunicare) -Previzionarea vanzarilor, în baza analizei pietei.

6. Analiza financiara -Calculatiile de costuri şi venituri care fundamenteaza proiectiile de cheltuieli şi venituri. -Proiecţia bilanţului (lunar în primul an de analiză şi anual pentru ceilalţi ani de analiză) -Proiecţia contului de profit şi pierdere -Proiecţia fluxului de lichidităţi (cash-flow) -Planul şi sursele de finanţare a investiţiei (pe durata implementării proiectului şi după încetarea finanţării nerambursabile). Orizontul de timp pentru analiza financiară - 10 ani. Rata de actualizare financiară – 8%.

În cadrul evaluării tehnice şi financiare a proiectului, se vor avea în vedere:

-Necesitatea finanţării nerambursabile: pentru ca un proiect să necesite intervenţie financiară din partea fondurilor structurale, rata internă de rentabilitate financiară calculată la costul investiţiei (RIRF/c) trebuie să fie mai mică decât rata de actualizare (RIRF/c < 8%) -Durabilitatea financiară a proiectului este evaluată prin verificarea fluxului de numerar net cumulat (neactualizat). Acesta trebuie să fie pozitiv în fiecare an al perioadei de analiză.

La determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua în considerare toate costurile (eligibile şi neeligibile) şi toate sursele de finanţare (atât pentru investiţie, cât şi pentru operare şi funcţionare, inclusiv veniturile nete). În contabilitatea fondurilor europene se va folosi un sistem contabil cu înregistrare în partidă dublă şi vor trebui furnizate următoarele:

-O înregistrare completă, precisă şi care poate fi verificată pentru toate tranzacţiile contabile; -O viziune exactă şi corectă a operaţiunilor financiare în ceea ce priveşte folosirea fondurilor primite din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi din cofinanţarea de la bugetul statului; -Păstrarea contabilităţii în lei şi/sau euro, după caz ; -Contabilitatea aferentă angajamentelor.

Documentele contabile trebuie:

-Să fie întocmite pe baza documentelor sursă (facturi, extrase bancare etc.); -Să specifice tipul documentelor contabile; -Să fie numerotate; -Să detalieze conţinutul tranzacţiilor contabile; -Să specifice valoarea sumelor în lei şi/sau euro; -Să fie datate; -Să specifice contul bancar folosit pentru tranzacţie; -Să fie în original.

Toate documentele folosite în timpul tranzacţiilor contabile vor fi parte integrantă a documentelor contabile. Aceste documente vor fi înregistrate, completate şi arhivate astfel încât să se păstreze legătura dintre anumite documente.