Sunteți pe pagina 1din 3

L1 - Calitatea – concepte de bază

Lucrarea de fata are menirea de a familiariza studentii cu unele notiuni de baza privind
CALITATEA si MANAGEMENTUL CALITATII. In continuare sunt date definitii privind
aceste notiuni de baza.
Majoritatea definitiilor prezentate in continuare sunt cele din standardul SR EN ISO
9000 car va fi prezentat mai pe larg intr-o lucrarea ulterioara.

Calitatea înseamnă ‚cel mai bun pentru anumite condiţii puse de client’. Aceste condiţii sunt:
1) modul în care este utilizat bunul şi 2) preţul cu care se vinde produsul. Calitatea
produsului nu poate fi separată de preţul produsului. (Feigenbaum, 1951)

Trebuie remarcat faptul că deciziile consumatorului privind achiziţia unui bun au la bază
raportul calitate-preţ, sau valoarea produsului considerat.

Produsul este definit ca “rezultat al unui proces”.

Procesul este definit ca “ ansamblu de activităţi corelate sau în interacţiune care transformă
elementele de intrare în elemente de ieşire”.

Calitatea este măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplineşte cerinţele.

Cerinţă - nevoie sau aşteptare care este declarată, în general implicită sau obligatorie.

Capabilitate - abilitatea unei organizaţii, sistem, sau proces de a realiza un produs care va
îndeplini cerinţele pentru acel produs.

Sistem de management al calităţii - sistem de management prin care se orientează şi se


controlează o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea.

Managementul calităţii - activităţi coordonate pentru a orienta şi a controla o organizaţie în


ceea ce priveşte calitatea.
Planificarea calităţii - parte a managementului calităţii concentrată pe stabilirea
obiectivelor calităţii şi care specifică procesele operaţionale necesare şi resursele aferente
pentru a îndeplini obiectivele calităţii.

Controlul calităţii - parte a managementului calităţii, concentrată pe îndeplinirea cerinţelor


referitoare la calitate.

Asigurarea calităţii - parte a managementului calităţii, concentrată pe furnizarea încrederii


că cerinţele referitoare la calitate vor fi îndeplinite.

Imbunătăţirea calităţii - parte a managementului calităţii, concentrată pe creşterea abilităţii


de a îndeplini cerinţele calităţii.

Client - organizaţie sau persoană care primeşte un produs.

Furnizor - organizaţie sau persoană care furnizează un produs.

Specificaţie - document care stabileşte cerinţe.

Manualul calităţii - document care descrie sistemul de management al calităţii al unei


organizaţii.

Procedură - mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a unui proces.

Planul calităţii - document care specifică ce proceduri şi resurse asociate trebuie aplicate,
de cine şi când, pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract.

Audit - proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi de audit


şi evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile
de audit.

Criterii de audit - ansamblu de politici, proceduri sau cerinţe utilizate ca o referinţă.

Clientul auditului - organizaţie sau persoană care solicită un audit.


Auditat - organizaţie care este auditată.

Auditor - persoană care are competenţa de a efectua un audit.

Echipă de audit - unul sau mai mulţi auditori care efectuează un audit.

Calitatea totala este un ansamblu de principii si metode reunite intr-o strategie globala, pusa
in aplicare intr-o organizatie pentru a imbunatati calitatea produselor si serviciilor sale,
precum si calitatea functionarii si obiectivelor sale, la un cost cat mai mic.

Managementul calitatii totale este o metoda de conducere bazata pe conlucrarea tuturor


factorilor interesati, care plaseaza calitatea in centrul tuturor preocuparilor si care urmareste
succesul in afaceri pe tremen lung prin satisfacerea cerintelor clientului si obtinerea de
avantaje pentru toti membrii organizatiei si pentru societate.

Formele calitatii
Calitate partiala – se refera la o caracteristica analitica sau un grup de caracteristici cu
denumiri specifice (viteza, randament, consum specific etc.).
Calitate integrala – cuprinde toate caracteristicile si intreaga viata a produsului.
Calitate individuala – se refera la un singur exemplar.
Calitate medie – se calculeaza pe baza unui esantion de produse sau a intregului lot de
produse din sortimentul respectiv.
Calitate proiectata – proprietatile si valorile acestor proprietati pentru a obtine un produs in
vederea omologarii.
Calitate omologata – proprietatile si valorile acestor proprietati acceptate prin omologare.
Calitate prescrisa – nivelul limitativ al valorilor proprietatilor produsului.
Calitate reala – nivelul real al valorilor proprietatilor produsului.
Calitate optima – este realizata cand calitatea reala este egala cu calitatea omologata.
Calitate contractata – nivelul calitativ al produsului care face obiectul unui contract de
furnizare.
Calitate livrata – calitatea reala a produsului livrat de furnizor.

S-ar putea să vă placă și