Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN PERSONALIZAT DE DEZVOLTARE A LITERAȚIEI

TIMPURII
Nume cadru didactic:CHISTOL ANA
Şcoala (incl. localitatea, judeţul):SCOALA GIMNAZIALA „C-TIN GH. MARINESCU”,
GALATI
Inițiale/ pseudonim elev(ă):A.A
Clasa: PREGATITOARE
Interpretarea rezultatelor evaluării:A. A. stăpânește majoritatea noțiunilor despre textul
tipă-rit, nu înțelege încă „semne de punctuație”. Recunoaște 5 litere mici și scrie 9 litere (par țial
diferite); numește literele greșit de multe ori fără să stea pe gânduri. Nu în țelege ce înseam-nă
să rostești un cuvânt și să indici imaginea aceluiași cuvânt scris. Are dificultăți de segmen-tare
fonemică, a segmentat corect cuvintele de tipul consoană-vocală-consoană. Nu recunoaș-te nici
instantaneu, nici nu buchisește niciun cuvânt. Evaluată în 15 .02. 2021 cu instrumen-tul de
evaluare a literației timpurii, a obţinut un total de 74 puncte.
Obiective urmărite: -să indice cuvinte, separându-le din context, cu ajutorul cartona șelor
să asocieze cuvinte cu imagini să asocieze sunete și litere cu imagini să formeze cuvinte din
lite-re separate să scrie cuvinte simple să pronunțe corect cuvintele să separe fonemele dintr-un
cuvânt să citească propoziții simple
Perioada de implementare a planuluiși durataestimatăîn ore:: intervenţia se va realiza de trei ori
pe săptămână, în sesiuni de câte 30 de minute, pe parcursul a 8 săptămâni
Săpt. Activități de învățare Materiale necesare Comentarii/ docu-
(individual/ în grup, față-în-față/ mentare (se com-
online) pletează pe parcurs)

1 Citirea împreună (educatoarea


citește arătând cartea și ilustrațiile) Carte aleasă
ABEL (1) –text construit pornind împreună cu E.A.
de la cartea citită. Banca de din Biblioteca
cuvinte –introducere și cuSclipici, nivel 1
personalizarea recipientului, 2-3 sau altă carte din
cuvinte noi din textul scris biblioteca
grupei.Recipient
pentru banca de
cuvinte (cutiuță,
borcan800 ml cu
capac, plic cu
capsă)2 coli de
hârtie de flipchart,
marker, foarfeci,
bandă delipitCca 10
cartonașe de cca
3cm*10cm
2 Citirea împreună ABEL (2) / Carte nouă aleasă
Scrierea în comun Banca de împreună cu E A-
cuvinte: 2-3 cuvinte noi din textul M.din Biblioteca cu
scris Jocuri cu sunete şi litere: Sclipici, nivel 1 sau
alcătuire de cuvinte din 3 litere, altă carte din
segmentare, amestecarea literelor biblioteca grupei2
şi reconstituire, substituirea, coli de hârtie de
eliminarea sau adăugarea unor flipchart, marker,
litere foarfeci, bandă de
lipit Cca 10
cartonașe de cca
3cm*10cm
Alfabetar magnetic
sau litere pe
cartonașe de cca
3cm*4 cm
3 Citirea împreună ABEL (3) Banca
de cuvinte: 2-3 cuvinte noi; dacă
cele vechi nu sunt recunoscute, pe
verso se va desena un indiciu
Pipăim literele, silabele (se repetă)