Sunteți pe pagina 1din 43

ASAMBLĂRI CU

PANĂ
Prof.Dr.Ing. Ionelia VOICULESCU
Asamblări cu PANA

 Asamblările cu pana transmit momente sau


forţe intre un element cuprins (arbore) si un
element cuprinzător (alezaj).
 Acestea fac parte din categoria asamblărilor
care transmit mişcarea prin forma.
 Sunt utilizate la transmiterea momentelor mari
si a turaţiilor joase.
Pana
 Pana – organ de asamblare demontabil
care transmite momente de torsiune.
 Se utilizează la fixarea pe arbori a
roţilor dinţate, roţilor de curea sau de
lanţ, semi-cuplajelor, volanţilor, etc.
Avantaje
 Asamblare rapida;
 Prelucrare uşoara a canalelor de pana;
 Elementele de îmbinare (penele) sunt
standardizate si se executa in producţie de serie
(se pot reduce costurile de fabricaţie);
 Pot transmite momente de torsiune in ambele
sensuri;
 In cazul apariţiei suprasarcinii, pana este
elementul sacrificat, făra a pune in pericol
componentele asamblate.
Dezavantaje
 Este necesara prelucrarea unui canal atât
in arbore cat si in alezaj, ceea ce reduce
valoarea capacitaţii portante a asamblării;
 Transmiterea momentului se realizează la
nivelul elementului de asamblare (pana)
care are o secţiune mult mai mica fata de
secţiunea arborelui;
 Daca rezistenta la strivire si forfecare sunt
prea mici este necesara creşterea lungimii
penei.
Tipuri constructive
 a) Longitudinale de fixare (cu pre-
strângere)
Sunt utilizate la transmiterea momentelor
mari si a turaţiilor joase (Fig. 1).

 Pene înclinate cu nas


 Pene făra nas (a)
 Pene plate (b)
 Pene concave (c)
 Pene tangenţiale (d)
Tipuri constructive

a) pana înclinata făra nas b) pana plata

c) pana concava d) pana tangenţiala

Figura 1
Pene longitudinale cu strângere
 înalte (înclinate) (a);
 plate (b);
 concave (c);
 tangenţiale (d).
 Pot fi cu sau fără călcâi (nas), călcâiul uşurând
montarea si demontarea; sunt standardizate.
Pene longitudinale cu strângere
Pene longitudinale cu strângere
 La penele înalte cu capetele rotunjite,
canalul din arbore are forma si
dimensiunile penei, montarea realizându-
se prin baterea sau presarea butucului.
Pene longitudinale cu strângere
 La penele înalte cu capetele drepte, montajul se poate
realiza prin baterea penei in lungul canalului.
 Mărimea forţei de batere este limitata de rezistenţa la
strivire a suprafeţei de batere, penele cu călcâi
permiţând forţe de batere mai mari.
Pene de ghidare
b) De ghidare (fara pre-strângere)
 Penele paralele au fetele opuse paralele. Efortul se transmite
numai pe fetele laterale făra efect de împănare.
 Uneori se fixează pe arbore cu ajutorul şuruburilor. Se
calculează la fel ca penele înclinate, transmiţând efortul
numai pe fetele laterale.

Figura 3
Figura 2

Pene paralele - cilindrice (fig. 2), paralelipipedice (fig. 3).


Modalitatea de montaj
 In funcţie de rolul lor funcţional, penele paralele
se împart in: obişnuite, de ghidare si mobile.
 Penele paralele simple se întrebuinţează pentru
transmiterea momentului de torsiune, fiind fixate
simultan pe arbore si alezaj prin batere axiala.
Modalitatea de montaj
 In cazul pieselor mobile, care se pot deplasa pe
direcţie axiala, se folosesc penele de ghidare, care se
fixează pe arbore prin intermediul unor şuruburi.
Pene paralele înseriate
 Când este necesara o mai mare capacitate de transmitere
a eforturilor, se folosesc doua sau trei pene, montate pe
arbore in acelaşi plan si decalate cu 120 grade.
 Lungimea aproximativa a penei este de (1,1….1,3)d.
 Penele paralele se folosesc pe scara larga in construcţia
de maşini având avantajul ca nu produc ovalizarea
butucului, precum penele longitudinale montate cu
strângere.
Pene disc
Penele disc necesita executarea unui canal adânc in arbori, motiv
pentru care se utilizează mai ales la montarea roţilor dinţate sau de
curea pe capetele arborilor;
Se întrebuinţează in construcţia de maşini-unelte, autovehicule sau
maşini agricole.
Asamblarea cu pene
transversale
 La montaj, axa penelor transversale este perpendiculara pe cea a
pieselor asamblate.
 Acestea pot avea secţiune dreptunghiulara, cu una sau ambele fete
înclinate, sau pot avea muchiile rotunjite.
 Se pot utiliza atât la asamblare, exemplu: tija pistonului in capul de
cruce la compresoare; tiranţi, cat si pentru reglajul jocului intre
piesele supuse uzurii, exemplu: jocul dintre fus si cuzinet.
Pene transversale
 Cu o fata înclinata
 Cu doua fete înclinate
 Cu secţiune rotunjita
 Cu secţiune dreptunghiulara
Modalitatea de asamblare
Figura prezintă reglajul jocului in lagăr cu ajutorul unei pene
transversale.
Se observa ca, prin strângerea contrapiuliţei 2, pana 1 asamblata cu
filet de şurub se poate deplasa in lungul axei filetate, producând
presarea sau depresarea lagărului compus din cuzineţii 3 si 4.
Asamblări cu pene longitudinale
montate cu strângere
 La penele longitudinale montate cu strângere suprafeţele active
sunt: fata superioara (înclinata cu 1:100) si fata inferioara;
 Intre fetele laterale ale penei si canalul de pana exista jocuri.
 Fac excepţie penele tangenţiale.
 Datorita montării forţate prin batere se obţine o asamblare
capabila sa preia forţele axiale. Se utilizează numai la turaţii mici
si medii, când nu se impun condiţii severe de coaxialitate,
deoarece, prin batere, se produce ovalizarea pieselor asamblate.
Asamblarea cu pene
transversale
 In cazul asamblării cu pene transversale se
utilizează o pereche de pene tangenţiale pentru
a transmite momentul de torsiune intr-un singur
sens, sau doua perechi de pene pentru
transmiterea momentului in ambele sensuri.
Condiţii de calitate la asamblarea
cu pana
 Alegerea unui anumit tip de pana este o problema foarte
complexa, recomandările având doar un caracter
orientativ.
 In cazul in care nu este permisa deplasarea circulara
relativa, in timpul funcţionarii, a pieselor asamblate, nu
se recomanda folosirea penelor cu strângere.
 Penele longitudinale montate cu strângere transmit
momente de torsiune relativ mici. Dezavantajul general
al penelor cu strângere consta in slăbirea, in timp a
strângerii iniţiale, ca urmare a acţiunii sarcinilor variabile.
Condiţii de calitate la asamblarea
cu pana
 Penelor tangenţiale nu le sunt proprii aceste dezavantaje
din care cauza se recomanda utilizarea acestora la
arborii cu diametre mari, care funcţionează in condiţii
grele.
 Totuşi, penele tangenţiale determina scăderea
rezistentei la oboseala a asamblării, la fel ca si celelalte
pene cu strângere, datorita prelucrării canalelor de pana.
 La penele longitudinale montate făra strângere nu se
întâlnesc dezavantajele menţionate, existând totuşi
efectul de reducere a rezistentei la oboseala a
asamblării, fiind necesara o fixare suplimentara axiala a
pieselor asamblate.
Condiţii de calitate la asamblarea cu
pana
 Penele longitudinale se executa din OL 60 si foarte rar din oteluri aliate. Calculul
unei asamblări cu pene longitudinale se poate desfăşura după următoarea
schema:
 in funcţie de diametrul arborelui se aleg din standarde dimensiunile secţiunii
transversale ale penei: b – lăţimea penei si h – înălţimea penei;
 la penele cu strângere se poate determina momentul de torsiune pe care
trebuie sa-l transmită asamblarea, Mtc, alegând in prealabil o lungime
standardizata a penei, in funcţie de dimensiunea cunoscuta a butucului;
 acest moment se compara cu momentul de torsiune Mt necesar de
transmis.
 adoptând rezistenta admisibila la strivire σas, se poate determina lungimea
penei, alegându-se apoi o lungime standardizata. La penele paralele se
calculează, din condiţia de rezistenta la strivire, lungimea de calcul a penei
lc, alegându-se o lungime standardizata, in funcţie de lungimea calculata.
 daca lungimea lc va fi mai mare decât lungimea butucului, se pot monta
doua pene identice, dispuse la 180o;
 la penele paralele se efectuează un calcul de verificare la forfecare, in cazul in
care arborele este executat dintr-un otel mai rezistent decât otelul din care este
executata pana.
Locasul de pana
Prelucrare locaş pana

Frezare
Prelucrare locaş pana

Rabotare
Prelucrare locaş pana

Brosare
Broşarea canalelor de pana
Plasarea penelor disc in serie
Frezarea canalelor de pana tip disc
Canal pentru pana disc
Calcul dimensional
Locasuri pentru pana
Locas de pana cu orificii
Ax cu canal de pana
Butuc cu canal de pana
Tolerante de executie canal de pana
Canal pana cilindrica
Canal de pana
CANALE DE PANA DIAGONAL OPUSE
Pana semi-rotunda
Pene rotunde

S-ar putea să vă placă și