Sunteți pe pagina 1din 10

Diagnostic de OBIECTIVE Rol propriu Rol delegate Evaluare

ingrijire
Alterarea stării de Pacienta să nu Asigur repaus absolut la La indicaţia medicului am 21 ianuarie
nutriţie datorită prezinte semn pat şi cel alimentar. recoltat:HL,VSH,TGO,TGP Pacinta se află în
procesului de -monitorizez funcţiile , stare alterată
infecţios dezhidratare,gre vitale:TA P, R). GGT,AMILAZURIE,GLI--- prezintă greţuri şi
manifestat prin ţuri şi vărsături -Instalez sonda de aspiraţie -CEMIE,LEUCOCITOZĂ. vărsături ,prin
greţuri şi gastrică. -am sonda de aspiraţie
vărsături. -observarea culorii administrat:glucoză10%-- se elimină
tegumentelor,mucoaselor 1000ml conţinut alim.
şi aspectul lichidului din NaCl-1000ml +suc gastric şi nu
sonda naso-gastrică-notez -ringer-1000ml mai prezintă
cantitatea pe 24de ore în -metoclopramid:2x1fiole vărsături
F.O. -vitamine-B1,B2,B6 fiole1 22 ianuarie
-linistesc pacienta în -controloc-2x1f Pac.nu mai
vederea îmbunătaţirii stării -aspatofort-f.3. prezintă greţuri şi
generale.Recoltez produse înghite căteva
biologice ptr.examene de linguri de apă
lab.şi pregătesc,montez rece
perfuzia ptr.reechilibrarea 23 ianuarie
hidroelectrolitică. Se suprimă sonda
-constientizez pac. asupra de aspiraţie,se
importanţei respectării hidratează pe cale
regimului alimentar în orală cu lichide
menţinerea sănătăţii.Ajut 24 ianuarie
pacienta să-şi păstreze Pac. îşi reia
cavitatea bucală curată. aliment.conform
Indicatiilor
medicului.

Hipertermie Pacienta să aibă Asigur o temperatură


datorită temperatura ambiantă. 21 ian.ora 21 pac
procesului corporală -aplic o pungă de gheaţă -administrez medicaţia se prezintă cu
inflamator normală înfăşurată într-un prosop prescrisă de medic: temp.37,8C.
manifestat prin în2zile. pe regiunea hipocondrului -amoxiplus 2x1,5g. 22 IAN.dimineată
temp.37,9C. -pac să prezinte drept. -algocalmin4x2f. temp.este37.5C.
stare de -supraveghez temperatura -ringer-500ml Seara temperatura
bine.îmbunătăţi corporală.pulsul TA.R). -ser fiziologic-500ml. scade la 37,2C
rea confortului. -administrez solutiile Colaborarea cu familia şi 23 ianuarie
perfuzabile ptr. infirmiera. Temparetura
reechilibrare. scade;36,9C pac.
-ajut la menţinerea igienei resimte
tegumentelor. îmbunatăţirea
-administrez medicaţia confortului.
antiinfecţioasă.
-fac bilanţul între
cantitatea de lichide
îngerate,eliminate.

Disconfort Pacienta să nu Asigur o ambianţă 21ian.2011


abdominal mai prezinte corespunzătoare în Am administrat: Pac.prezintă
datorită durerii dureri,să aibă salon,aşez pac.intr-o pozi- -ketonal 2x1f dureri,după
sapraombilica-re un somn tie,comodă,care să-i -algocalmin 4x2f administrarea
manifestat prin odihnitor atât asigure o bună circulaţie şi -controloc-1f tratamentului
insomnie calitativ cât şi respiraţie.Evaluez -fenobarbital 2x1f la nevoie pac.se linişteşte şi
cantitativ. caracteristicile a adormit 4ore in
durerii,localizare cursul nopţii.
intensitate,durată. 22 ian.2011
-asigur un climat de calm Pac.nu mai
şi securitate,diminuând prezintă dureri
stimuli auditivi şi mari, in cursul
vizuali,planific îngrijirile nopţii a adormit
şi intervenţiile 6ore.
delegate,astfel încât să evit 23 ian.2011
trezirea pac. Pac.se simte mai
bine prezintă un
somn odihnitor
după
administrarea
medicamentelor.

Anxietate datorită Pacienta să fie -menajez psihic pacienta 22 ian 2011


nelinistii în echilibrat psihic prin asigurarea unui mediu -am administrat: -pacienta este
legătură cu starea pe de intimitate atunci cănd -haloperidol 5-5-10pic. agitată depresivă.
sa a bolii Perioada se aplică tehnicile de -fenobarbital2x1 la nevoie 23 ian.2011
manif.prin spitalizării nursing. Pac se calmează
depresie Implic familia în ingrijirea după tratamentul
psihică ,agitaţie. pacientei recomandându-le administrat.
cu calm şi convigându-I în 24 ian.2011
acelasi timp de necesitatea Pacienta este
spitalizării în secţia de TI echilibrată
şi a repausului strict la pat. psihic,are
-sugerez pacientei încredere în
utilizarea găndirii pozitive. echipa medicală..
Deficit de Pacienta să fie Explorez nivelul de Pacienta a
cunoştinţe privind bine informat . cunoştinţe al pac.şi mai Colaborarea cu familia. asimilat
autoîngrijirea la ales familiei privind informaţiile
domiciliu boala,modul. de primite.
manifestare,măsurile de
prevenire şi
curative,modul de
participare la intervenţii,la
procesul de recuperare şi
autoîngrijire la domiciliu;
Acord timp suficient pac.şi
familiei în discutiile
purtate.Identific
obiceiurile şi deprinderile
greşite in ceea ce priveşte
alimentaţia alcoolul şi
modul de viaţă.
Conştientizez pac.asupra
propriei responsabilităţi
privind sănătatea.
Să continuie tratamentul şi
dieta conform indicaţiilor
medicului.
Să-şi reia activitatea
progresiv.
Să revină la control clinic
şi radiologic.
Comunicare -informez şi stabilesc 23 ian. 2011
ineficientă impreună cu pacienta Administrarea Pacienta începe
datorită depresiei Creşterea planul de recuperare a medicamentelor prescrise de să delireze,însă
psihice manifestat echilibrului stării de sănătate şi medic. după consult
prin delir,stare psihic; creşterii echilibrului Colaborarea cu medicul psihatric
confuză. Pacienta să psihic. psihatru.. tratamentul
comunice -ajut pacienta,mă aşez Colaborarea cu familia. recomandat
efficient. alături de ea vorbesc începe să
frumos cu ea . comunice eficient
-o încurajez să citească 24ian 2011
,asigur legătura pac.cu Pac.cu greu
familia prin vizite începe să-şi
frecvente. revină.,este
-supraveghez în transferată la
permanenţă pacienta. secţia psihatrie.
-identificarea acelor
acţiuni care pot modifica
starea psihică a pacientei.
ANALIZE MEDICALE: KRISTO AGOTA 41 DE ANI.

21 IANUARIE 2011 Valori reale Valori normale


Leucocite 11.300 /mmc 4200- 8000/mmc
Hemoglobina 7,4 mmol 7,4-11,2 mmol
V.S.H. 32-64
T.G.O. 148 U/1 0- 37 U.I./L
T.G.P 46 U/1 0- 49 U.I./L
UREEA 1.86 mmol/1 2,49-7,49 mmol/l
CREA 0.41mg/dl 0.6-1.2mg%
AMYL 463 U/L 8-90 U/L
HtC 0,36 36-42%
MCV 106,9 80-100
Glicemia 4,25 mmol/L 3,05-6,4 mmol/L
24 IANUARIE 2O11 Valori reale Valori normale
HGB 8,3 mmol 7,4-11,2 mmol
HtC 0,4021/l 36-42%
PLT 108 l 10 /1 150- 400
PCT 0,101 l 0,200-0,500
T.G.O. 106 H U/1 0- 37 U.I./L
T.G.P 39 U/1 0- 49 U.I./L
UREEA 2,18 mmol/1 2,49-7,49 mmol/l
AMYL 163 U/L 8-90 U/L
GGT 1301 U/L 11-50 U/L
RBC 3,59 L 4,00-6,20 L
MCV 112 80-100
NA 134

EXAMINĂRI PARACLINICE
ECOGRAFIE ABDOMINALĂ
Pancreas mărit difuz de volum cu contur sters,cu edem peripancreatic.Structură modificată
minimă ,colecţie la nivelul cozii de pancreas:21x15mm).
Splina,rinichi,pelvis normale.
Diagnostic;PANCREATITĂ ACUTĂ EDEMATOASE
Minimă colecţie caudală.

EVALUARE FINALĂ DIN SECŢIA TERAPIE INTENSIVĂ

Pacienta în vărstă de 41 de ani se internează de urgenţă în data de 21.01.2011 la secţia terapie


intensivă cu urmatoarele manifestări de dependenţă:greaţă şi vărsături ,dureri abdominale
difuze,insomnie,agitată,stare confuză,febră.În urma examenului clinic şi paraclinic s-a stabilit
diagnosticul de pancreatită acută.,hepatită acută toxică.
Datele culese sunt analizate şi interpretate definindu-se problemele de dependenţă,
Diagnosticele de îngrijire şi obiectivele de îngrijire.În urma intervenţilor cu rol propriu şi delegate,a
conduitei de urgenţă instituită de combatere a greţurilor,vărsăturilor şi durerilor difuze,a
tratamentului medicamentos instituit,obiectivele propuse pentru problemele de dependenţă au fost
realizate,parţial..
Astfel că în data de 25.01.2011.după tratamentul prescris pacienta prezintă o stare generală
ameliorată,din punct de vedere a pancreasului,stare generală bună,mişcare şi postură adecvată,somn
fiziologic.dar datorită agitaţiei psihomotorie stare confuză, delir,în cursul zilei de ieri,se face transfer
la psihatrie conform înţelegerii medicului de specialitate.
Pacienta s-a transferat cu următoarele recomandări:
-să continuie tratamentul cu hepatoprotectoare:-ASPATOFORT F.III
-VITAMINE:B1.B2.B6 IIF.
-ARNETIN 2X1F
-CONTROLOC 1F
-Pacienta să-şi reia treptat activitatea zilnică,rămânând sub control medical
ambulatoriu.să respecte toate recomandările date de medic la iesirea din spital.
-să respecte tratamentul şi în funcţie de el să aibă o alimentatie corespunzătoare.
-să renunţe la alcool.şi fumat.
Verific dacă pacienta a înţeles corect mesajul transmis şi dacă şi.a insuşit noile
cunoştinţe.Conştientizez pacienta asupra propriei responsabilităţi privind recuperarea stării de
sănatate.

MOTIVAŢIA LUCRĂRII PANCREATITĂ ACUTĂ

Mi-am ales ca subiect : ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN ÎNGRIJIREA


PACIENTULUI CU PANCREATITĂ ACUTĂ deaorece în timpul efectuării stagiului practic în
secţia terapie intensivă am întălnit mai rar mai ales femeie cu această afecţiune.
Desi este considerată o afecţiune gravă ce se rezolvă destul de greu atât din punct de vedere al
tratamentului căt si chirurgical.M-a impresionat pacienta si am început să mă informez asupra
acestei afecţiuni. Am constatat că această afecţiune se datoreşte condiţiilor sociale factorilor de stres
şi mai ales alcoolul,obezitatea care pune probleme destul de grave asupra sănătăţii
individului.Îngrijirea medicală este o activitate efectuată de oameni pentru oameni,.personalul
sanitar are ca sarcină esenţială depistarea şi tratamentul cazurilor individuale.Un alt motiv pentru
care am ales această temă este că am contribuit şi eu în îngrijirea ,restabilirea stării normale a
pacientei.
Educaţia sanitara trebuie sa se extindă şi asupra modului de viaţă.Pacienţii printr-o ed.
Sanitară chibzuită şi insistentă,trebuie să fie convinşi de importanţa vieţii organizate pentru evitarea
recidivelor,a efectului nefast al consumului de alcool şi al fumatului asupra evoluţiei bolii
lor.Metodele de profilaxie privind modul de comportare în anturajul profesional,trebuie să fie , de
asemenea ,în centrul obiectivelor educaţiei sanitare.
Rolul asistentei medicale în ingrijirea pacientei;
-supravegherea functiilor vitale şi vegetative;
-corectarea tulburărilor hidro-electrolitice;
-asigurarea pozitiei antalgice;
Recoltarea produselor bilogice şi patologice;
-indepărtarea senzaţiei de greţă;
-linistirea pacientei şi refacerea somnului şi psihicului;
-adm.tratamentului symptomatic şi etiologic.
-asigurarea igienei personale;

PARAMETRII FIZIOLOGICI

Numele si prenumele: K. A. 41 ANI


DATA Temperatur Respiratia Puls T.A Diureza Scaun
/ORA a Resp/min. Batai/min. mmhg ML Nr./zi
(C )
21.I 37,8 20 100 130/80 500 -
22.I
06.00 37,5 20 85 130/75 2000 -
18.00 37,2 19 70 125/70
23.I
06.00 36,9 19 85 125/80 1000 1
18.00 36,9 19 70 125/80
24.I -
06.00 36,5 18 85 125/95 1000
18.00 36,4 18 70 130/80
25.I -
06.00 36,8 18 70 120/70 500
18.00
CUPRINS
Motivaţia lucrării
Cap. 1. Anatomia şi fiziologia pancreasului
1.1Anatomia
1.2Fiziologia
Cap. 2. Pancreatita acută
2.1 Definiţie
2.2 .Etiopatologie
2.3 Anatomie patologică
2.4 Simptome
2.5 Forme clinice
2.6 Diagnosticuri
2.6.1.Diagnosticul diferenţial
2.6.2 Diagnosticul pozitiv
2.7. Tratamente
2.8. Evoluţie . Prognostic.Complicaţii
Cap.3. Rolul asistentei medicale în îngrijirea pacientului cu
pancreatită acută
3.1 Rolul propriu
3.1.1.Asigurarea condiţiilor de spitalizare
3.1.2 Rolul asistentei medicale în examenul clinic
3.1.3 Supravegherea pacientului
3.1.4 Rolul asistentei medicale în alimentaţia pacientului
3.1.5 Rolul asistentei medicale în educţia sanitară a pacientului
3.2 . Rolul Delegat
3.2.1. Rolul asistentei medicale în examinarea paraclinică
3.2.2. Rolul asistentei medicale în administrarea medicamentelor
3.3 . Descrierea a doua tehnici
3.3.1. Recoltarea sangelui pentru examen de laborator
3.3.2. Tehnica injectiei intramusculare
Cap.4. Studiu de caz
Concluzii
Propuneri şi noutăţi
Bibliografie
Anexe

BIBLIOGRAFIE

V.PAPILIAN-Anatomia omului
LEONARD D. DOMNIŞORU-Compediu de medicină internă
Editura ştinţifică Bucureşti,1994.
M.IFFRIM.G.NICULESCU-Compediu de anatomie
Editura ştinţifică şi encyclopedia Bucureşti 1988.
P. P GROZA-Fiziolegie.Editura medicală Bucureşti 1991
LUCREŢIA TITIRCĂ-Ghid de nursing:Tehnici de evaluare
Şi îngrijiri acordatede asistenţii medicali.
Editura VIAŢA MEDICALĂ ROMĂNEASCĂ
LUCREŢIA TITIRCĂ-Urgenţele Medico-Chirurgicale
Editura medicală Bucureşti,1999.
LILIANA ROGOZEA:Tehnica îngrijirii omului sănătos şi bolnav
ŞI TATIANA OGLINDĂ
DR.CINCĂ,C.COMAN,M.MIHĂILESCU,I.MIULESCU,I.RADU ,GH.RADU,
O,TROIANESCU,ST.UDRESCU
Manual de chirurgie-pentru şcolile de asistente medicale Vol.ll.
Editura medicală Bucureşti