Sunteți pe pagina 1din 42

JOCURI DINAMICE

Câştigă cel îndemânatic

Scop: dezvoltarea îndemânării şi coordonării şi a spiritului de întrecere.

Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: atâtea mingi de baschet sau medicinale câte perechi sunt


Organizarea jocului: In spatele unei linii trasate pe sol sunt dispuse pe două echipe a
căror jucători sunt culcaţi pe sol cu faţa în jos. Intre cei doi adversari se află o minge de
baschet sau medicinală.

Desfăşurarea jocului: La semnalul de începere fiecare participante caută să câstige


mingea trăgând de aceasta spre el şi intrând în posesia ei. Câştigă echipa cu cel mai
mare număr de mingi obţinute.

Regulă:

– jucătorii nu au voie să depăşească cu corpul linia de separare.

Cursa pe numere

Scop: dezvoltă viteza de deplasare şi atenţia

Vârsta: 7-12 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: –

Organizarea jocului: Jucătorii sunt împărţiţi în doua echipe egale ca număr aflate în


spetele unei linii trasate pe sol. Jucătorii din fiecare echipă sunt numerotaţi de la 1 la cât
sunt.

Desfăşurarea jocului: Conducătorul de joc strigă un număr, iar jucătorii din cele după
echipe care au numărul respectiv aleargă până la semnul stabilit, a ting semnul se
întorc în alergare la echipă. Jocul continuă, conducătorul de joc striga alte numere.

Reguli:

 jucătorii care aleargă mai repede primesc puncte;

 câştigă echipa care are mai multe puncte.

Curăţă locul

Scop: dezvoltarea vitezei de reacţie şi perspicacitate


Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: cocoloaşe de hârtie sau bureţi din plastic

Organizarea jocului: Colectivul este împărţit în două echipe plasate la distante egale


fată de centrul terenului unde este desenat un cerc cu diametrul de 1,5-2 m. In acest
cerc se află împrăştiate cocoloaşele de hârtie sau bureţii.

Desfăşurarea jocului: La semnalul de începere echipele se deplasează la centrul


cercului şi încearcă să adune căte mai multe cocoloaşe, cu piciorul şi să le transporte în
spaţiul lor de repaus.

Reguli:

 câştigă echipa care adună cele mai multe cocoloaşe în cel mai scurt timp;

 cocoloaşele pot fi deplasate numai cu piciorul.

Cine poate, rămâne în cerc!

Scop: dezvoltarea forţei şi atenţiei

Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: –

Organizarea jocului: Pe mijlocul ternului se desenează n cerc care să acopere întregul


spaţiu. Colectivul este împărţit în două echipe, fiecare echipă formează câte în cerc în
care jucătorii sunt dispuşi cu faţa spre centru şi in mâinile la spate încrucişat apucat.
Fiecare din aceste cercuri este dispus în capetele opuse a diametrului cercului.

Desfăşurarea jocului: La semnal fiecare cerc de jucători, fără să dea drumul la mâini
se deplasează în aşa fel încât ajunge la echipa adversă şi prin diferite mişcări încearcă
s-o scoate înafara cercului de joc.
Regulă:

– câştigă echipa care rămâne în cerc sau se poate stabili limită de timp dacă nu se
reuşeşte scoaterea unei echipa afară.

Cine poate scapă

Scop: dezvoltarea vitezei de reacţie şi deplasare; orientarea în spaţiu

Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale:

Organizarea jocului: Pe mijlocul terenului se marchează n spaţiu prin două linii


paralele la distanţă de 3 m una de lata. La distanţă de 6-8 m faţă de culoarul din centru
de găseşte zona în care sunt plasaţi jucătorii în spatele unei lunii. La capătul opus la
aceeaşi distanţă faţă de centru se află zona de refugiu. Pe culoarul din centru se află
doi jucători cu rol de prinzători.

Desfăşurarea jocului: La semnal jucătorii încearcă să alerge şi să ajungă în zona de


refugiu; jucătorii prinzători au voie să se deplaseze lateral stânga-dreapta şi să
împiedice deplasarea jucătorilor. Aceştia dacă sunt atinşi devin prinzători

Regulă:

– câştigă jucătorii care rămân cel mai mult în joc.

Culesul cartofilor

Scop: Jocul dezvoltă viteza şi îndemânarea

Vârsta: 7-15 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Materiale: 8 mingi de oină şi două coşuleţe


Organizarea jocului: Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe egale ca număr, care stau
în spatele unei linii marcate pe sol, pe două şiruri la distanţă de 1 m unul de celălalt.
Primii jucători din fiecare şir au în mână coşuleţul, în care vor pune cartofii (mingile de
oină) aşezaţi în cuiburi (cerculeţe la distanţă de 2 m unul de altul).

Desfăşurarea jocului: La comandă jucătorii pornesc în alergare şi adună cartofii pe


care îi pun în coşuleţ se reîntorc în alergare la şir, predă coşuleţul jucătorului următor,
care porneşte şi aşează cartofii în cuiburi. Jocul se reia.

Reguli:

 se penalizează scăparea cartofilor;

 câştigă echipa care termină mai repede.

De-a prinselea

Scop: dezvoltă viteza, îndemânarea şi rezistenţa

Vârsta: 7-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Materiale: -.

Desfăşurarea jocului: Jocul de desfăşoară pe o suprafaţă dreptunghiulară. Jucătorii


sunt răspândiţi pe toată suprafaţă de joc, iar un jucător aşteaptă cu spatele la jucători.
Acesta se numeşte prinzător. Pe teren se găsesc 2-3 locuri delimitate, numite „case de
refugiu” unde jucătorii se pot adăpostii, scăpând de urmărire. Când prinzătorul întreabă
dacă jucătorii sunt gata aceştia răspund „da” şi urmează urmărirea. Jucătorul atins,
înainte de a intra în casa de refugiu, este scos din joc sau devine prinzător.

Dribling printre popice

Scop: perfecţionarea driblingului

Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 20-30


Materiale: 10 măciuci şi două mingi (de baschet, fotbal, handbal)

Organizarea jocului: Jucătorii sunt împărţiţi în două echipă, aşezaţi în coloană câte
unu. In faţa fiecare echipe se aşează din 5 în 5 m câte o măciucă (fiecare echipă are 5
măciuci, sau 4 în funcţie de spaţiu).

Desfăşurarea jocului: La comandă jucătorii cu mingea pleacă în dribling ocolind


fiecare măciucă. După ce au ocolit ultima măciucă pasează mingea la următorul jucător.

Regulă:

 jocul continuă până când toţi jucătorii au parcurs traseul

Câştigă echipa care termină prima fără penalizare.

Notă: Jocul poate fi adaptat pentru handbal, baschet sau fotbal.

Deplasarea prin tunel

Scop: perfecţionarea deprinderii de târâre

Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: –

Organizarea jocului: Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe egale ca număr, dispuse


pe două şiruri, în spatele unei linii de plecare. Jucătorii stau cu picioarele depărtate şi cu
braţele pe umerii celui din faţă

Desfăşurarea jocului: La comanda de începere ultimii, aflaţi în culcat ventral se


deplasează, prin târâre, printre picioarele jucătorilor, ajunge în faţa şirului, se ridică,
depărtează picioarele. Şirul se deplasează înapoi ca întotdeauna să fie în spatele liniei.
Jocul continuă până execută toţi trecerea prin tunel.

Regulă:

– câştigă echipa care termină prima.


Dărâmarea popicelor

Scop: dezvoltarea preciziei mişcării şi a atenţiei

Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: popice, mingi de oină

Organizarea jocului: terenul este împărţit prin linii orizontale în trei spaţii, la distanţă de
8-10 m fată de linia de centru unde sunt plasate popicele în linie. Colectivul este împărţit
în două echipe. O echipă este dispusă în faţa popicelor, pe care le apără de a fi
doborâte. Cealaltă echipă se împarte în două şi este dispusă pe liniile de fund ale
terenului.

Desfăşurarea jocului: La semnalul de începere echipa care are mingi de oină aruncă
şi încearcă să doboare popicele, care sunt apărate. La capătul opus al terenului,
cealaltă parte a echipei care se află la aruncare recuperează mingile aruncate şi
încearcă să doboare, la rândul ei popicele.

Regulă:

– câştigă echipa care are cele mai multe popice doborât.

Fulgii zboară

Scop: creşterea capacităţii vitale, educarea respiraţiei

Vârsta: 5 – 10 ani (este indicat a se folosi la vârste şi mai mari în şcolile cu deficienţii de
auz)

Loc de desfăşurare: sală

Numărul jucătorilor: 10-20

Materiale: fulgi de pene

Organizarea jocului: Jucătorii sunt împărţiţi în grupuri mici, fiecare grup primeşte câţiva
fulgi, sau dacă există posibilitatea fiecare jucător primeşte câte un fulg.
Desfăşurarea jocului: Fulgii sunt ţinuţi în aer, suflând în ei. Grupa (sau jucătorul) ai
cărei fulgi au stat cel mai mult în aer este câştigătoare.

Intră în cerc

Scop: dezvoltă forţa şi îndemânarea

Vârsta: 7-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Materiale: un număr de bastoane de gimnastica egal cu numărul echipelor formate

Organizarea jocului: Jucătorii se împart în 4 echipe, aşezate câte două faţă în faţă.
Intre echipe se trasează pe sol un cerc cu diametrul de aproximativ 1 m.

Desfăşurarea jocului: La comanda conducătorului de joc, primii elevi din fiecare


echipă se aşează în faţa cercului, prind bastonul de capăt şi încearcă să se tragă unul
pe altul în cerc. Jucătorul care intră în cerc este penalizat, sau scos din joc. Sunt
admise mişcări în jurul cercului, dar fără a se da drumul bastonului. Echipele trebuie să
fie egale ca număr.

Regulă:

– Câştigă echipa care are mai puţine penalizări sau jucători penalizaţi.

Iată ochii mei!

Scop: jocul dezvoltă viteza de reacţie şi atenţia

Vârsta: 6-12 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Număr jucători:

Materiale: -.

Organizarea jocului: Jucătorii sunt aşezaţi în formaţie de semicerc sau careu, cu faţa
spre interior. Unul dintre jucători este în afara formaţiei, el se aşează în poziţia ghemuit
în faţa jucătorilor. La un moment dat acesta spune „Iată ochii mei!” şi arată cu mâinile
altă parte a corpului pentru a-i derute pe ceilalţi jucători. Jucătorii care ezită şi întârzie
prea mult în a arăta porţiunea semnalată de elevul aşezat în fată sunt scoşi din joc.
Jocul continuă până rămân 2-3 jucători.

Labirintul

Scop: dezvoltă viteza, atenţia, îndemânarea

Vârsta: 7-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Materiale: –

Organizarea jocului: Jucătorii sunt aşezaţi în coloană de gimnastică la o distanţă de


două lungimi de braţ.; doi jucători rămân în afara coloanei; unul dintre ei este
urmăritorul, iar celălalt este urmăritul.

Desfăşurarea jocului: La comanda conducătorului de joc, jucătorii ridică braţele lateral,


urmăritul şi urmăritorul fiind în puncte diferite, ei aleargă pe culoarele formate de braţele
întinse, ne având voie să treacă pe dedesubt sau să desfacă braţele. Când urmăritul
este atins se schimbă perechea.

Regulă:

 urmăritul şi urmăritorul trebuie să alerge numai în sensul indicat de braţe şi


numai prin labirint.

LUPUL şi oile

Scop: dezvoltă vitezei de reacţie, atenţia şi coordonarea

Vârsta: 7-13 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Materiale: –

Organizarea jocului: Jucătorii aşezaţi în coloană, prinşi de talie unul de altul reprezintă


„oile”.Iîn faţa şirului, primul jucător este „ciobanul”, unul dintre jucători este „lupul”.
Desfăşurarea jocului: La semnalul conducătorului de joc lupul încearcă să prindă oile,
iar ciobanul ţinând braţele lateral se deplasează după lup şi-şi apăra oile. Când este
prinsă o oaie, ea devine lup şi lupul trece în şir.

Regulă:

 dacă lupul nu reuşeşte să prindă nici o oaie este schimbat.

Lupta cocoşilor

Scop: dezvoltarea forţei şi a echilibrului

Vârsta: 7-15 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Materiale: –

Desfăşurarea jocului: Jucătorii pe perechi stau faţă în faţă, cu braţele încrucişate şi în


sprijin pe un picior. La comanda conducătorului de joc, prin sărituri pe un picior
urmăresc să-şi dezechilibreze partenerul. Câştigă jucătorul care a fost de cele mai
puţine ori dezechilibrat.

Lupul

Scop: Jocul dezvoltă viteza şi îndemânarea

Vârsta: 7-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Număr jucători:

Materiale: –

Organizarea jocului: Jucătorii sunt împărţiţi în 3-4 echipe aşezaţi în formă de stea cu
faţa spre interior; unul dintre jucători rămâne în afara echipelor.

Desfăşurarea jocului: La comanda conducătorului de joc, elevul rămas în afara


echipelor se va plimba în jurul rozetei, iar la un moment dat va atinge pe umăr pe unul
dintre elevii, acesta transmite semnalul până la primul jucător din şir, acest jucător strigă
„Lupul!” şi aleargă în jurul rozetei cu toată echipa. In acest timp jucătorul care a dat
semnalul de începere a jocului urmăreşte să se intercaleze în grupă; jucătorul rămas
fără loc va continua jocul. Grupa care a alergat se va aşeza la loc.

Regulă:

 In timpul alergării nu este voie să se treacă prin interiorul grupelor.

Mingea prin tunel

Scop: dezvoltă atenţia şi îndemânarea

Vârsta: 7-15 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Materiale: două mingi elastice, sau două mingi medicinale de 1 kg.

Organizarea jocului: Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe aşezate paralel la distanţă


de 2 m una de alta. In fată echipelor, pe sol este trasată o linie care nu poate fi depăşită
în timpul jocului Cele două echipe stau în stând depărtat, primul jucător are mingea, pe
care aplecându-se o transmite prin tunel (printre picioarele jucătorilor) după care ultimul
jucător apucă mingea şi trece în faţa şirului, cel care a trasmis-o trece la coada şirului.
Jocul continuă.

Regulă:

 se penalizează greşeli de transmiterea mingii şi ne respectarea spaţiului de joc.

Merg pe stradă

Scop: dezvoltă viteza, atenţia şi orientarea în spaţiu

Vârsta: 7-12 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Materiale: –

Organizarea jocului: Jucătorii sunt aşezaţi in cerc cu faţa spre interior. Un jucător
rămâne în afară şi de plimbă în jurul cercului.
Desfăşurarea jocului: La comanda conducătorului de joc jucătorul care se plimbă va
spune următoarele versuri:

„ Încet pe stradă ,merg,

Pe sub fereastră eu trec,

Un prieten îmi aleg,

Cu el în fugă să mă întrec.”

In acest moment atinge pe spate un jucător, care va alerga în sens invers încercând să
ocupe primul, locul rămas liber.

Regulă:

 cei doi jucători care aleargă nu au voie să se îmbrâncească sau se împiedice


unul pe altul.

Mingea pe linie

Scop: dezvoltarea îndemânării şi a vitezei de execuţie

Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: o minge de fotbal

Organizarea jocului: Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe egale ca număr. Jocul se
desfăşoară pe un teren în formă dreptunghiulară, la fiecare capăt se află câte o echipă.

Desfăşurarea jocului: Conducătorul de joc dă mingea unei echipe, aceasta va căuta


ca prin pase, fente etc. să aşeza mingea pe linia echipei adverse. Elevii din echipa
adversă caută să intercepteze mingea şi să împiedice pe jucători să ducă mingea până
la linie. Dacă mingea este interceptată jocul se mută la echipa cealaltă.

Reguli:
 punerea mingii pe linie înseamnă 1 punct;

 nu este voie să se pună piedici, să se îmbrâncească sau să se lovească jucătorii


între ei.

Motanul

Scop: dezvoltarea orientării în spaţiu şi a vitezei de deplasare

Vârsta: 4-10 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 10-20

Materiale: –

Organizarea jocului: Jucătorii sunt răspândiţi pe tot terenul de joc.

Desfăşurarea jocului: Unul dintre ei începe jocul, lovind un coleg şi strigând „Motanul!”
apoi aleargă. „Motanul!” (cel care a fost lovit) se ia după cel care l-a atins încercând sa-l
prindă. In timp ce aleargă restul jucătorilor pot sa-i taie calea pentru a împiedica
urmărirea.

Reguli:

 Jucătorii nu au voie să folosească mâinile sau să pună piedică pentru a-l


împiedica pe motan sa-l prindă pe urmărit.

 Jocul continuă până când cel puţin jumătate din numărul jucătorilor au schimbat
locurile între ei.

Mingea la căpitan

Scop: dezvoltarea îndemânării şi atenţiei

Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 20-30


Materiale: o minge (de handbal sau elastică)

Organizarea jocului: terenul este împărţit în după printr-o linie trasata la mijloc.


Deoparte şi alta acestei linii se desenează cercuri cu un diametru de 1 m (pe două
rânduri) dispuse în semicerc. Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe, fiecare dintre
echipe având tricouri de o anumită culoare. Pe o jumătate de teren în fată liniei vor sta
jucătorii din echipa roşie, de exemplu, având în spate jucătorii din echipa „neagră”. Pe
cealaltă jumătate te teren dispunerea este invers. La capătul liniei ce separă cele două
jumătăţi de teren se află căpitanul care are mingea.

Desfăşurarea jocului: Căpitanul aruncă mingea în sus spre echipe; jucătorul care
prinde pasează la coechipieri şi în anumite situaţii la căpitan. Când căpitanul reprimeşte
mingea, echipa care i-a pasat primeşte un punct. Jucătorii din echipa adversă încearcă
sa intercepteze mingea, dacă reuşeşte căpitanul este schimbat.

Regulă:

 câştigă echipa care face cele mai multe puncte.

Mingea rostogolită

Scop: dezvoltarea îndemânării şi a atenţiei

Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: mingi (de volei, handbal, elastice)

Organizarea jocului: Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe aşezaţi pe două şiruri. In
faţa echipelor la o distanţă de 10-15 m se desenează un semn care va fi ocolit.

Desfăşurarea jocului: La comanda de începere primul din fiecare echipă aleargă


rostogolind mingea, ocoleşte semnul marcat, se întoarce la echipă şi predă ştafeta.
Jocul continuă până când toţi jucătorii au parcurs cel puţin o dată traseul.

Regulă:

– câştigă echipa care termină prima şi cu cele mai puţine penalizări.


Mişcarea în oglindă

Scop: dezvoltarea vitezei de reacţie şi atenţia

Vârsta: 7-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: –

Organizarea jocului: Jucătorii sunt dispuşi in linie sau in semicerc. In faţa formaţiei se


află unul din jucători la o distanţă de 2-3 m.

Desfăşurarea jocului: Jucătorul din faţa formaţiei execută diferite mişcări şi anumite


gesturi, iar jucătorii trebuie să imite.

Reguli:

 jucătorii care greşesc mişcările sunt eliminaţi;

 câştigă jucătorul care rămâne cel mai mult în joc.

Mingea Frige!

Scop: dezvoltarea vitezei de reacţie şi a atenţiei

Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: o minge (volei, elastică)

Organizarea jocului: Jucătorii sunt eşezaţi în formaţie de cerc cu faţa la centru. Unul


dintre ei ţine în măi o minge.

Desfăşurarea jocului: La comanda de începere, mingea trebuie pasată foarte rapid de


la unul la altul pe circumferinţa cercului, spre stânga sau spre dreapta. La comanda de
oprire, jucătorul care are mingea este penalizat sau scos din joc. Câştigă ultimii trei
jucători care rămân în joc sau jucătorii cu cele mai puţine penalizări.

Regulă:

– mingea se transmite din mână în mână (fără pasă).

Năvodul

Scop: dezvoltarea viteza şi orientarea in spaţiu

Vârsta: 6-12 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 10-20

Materiale: –

Organizarea jocului: Jucătorii sunt răspândiţi pe tot terenul, unul dintre ei este ales
conducător.

Desfăşurarea jocului: Conducătorul de joc îi urmăreşte pe ceilalţi încercând să-i prindă


sau să-i atingă cu mâna pe unul dintre jucători. Cel atins îl ia de mână pe conducător
(formează năvodul) şi continuă urmărirea altui jucător. Pe măsură ce sunt prinşi mai
mulţi jucători năvodul devine tot mai mare.

Reguli:

 Jocul se termină când toţi copiii sunt prinşi;

 Dacă năvodul este prea mare, se poate împărţii în două.

ne jucăm leapşa!

Scop: Jocul dezvoltă viteza şi îndemânarea

Vârsta: 7-15 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte


Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: –

Organizarea jocului: Terenul de joc se poate împărţii în două sau mai multe
compartimente (pe lăţime) în funcţie de numărul copiilor.

Desfăşurarea jocului: In fiecare compartiment este desenat un cerc care reprezintă


casa unde se pot odihnii copii urmăriţi; deasemenea în fiecare compartiment se află un
conducător de joc care îi aleargă pe copii şi când îi ajunge îi atinge cu palma şi dă
leapşa, jucătorul atins devine conducător de joc, care continuă jocul.

Reguli:

 copiii intraţi în casa de odihnă nu pot fi atinşi;

 nu poate să i se dea leapşa celui care a fost înainte;

 în căsuţa de odihnă nu intră mai mult de un jucător, care nu are voie să stea mai
mult de un minut;

 câştigă jucătorul care a dat leapşa la mai mulţi jucători.

Ocupă locul liber

Scop: dezvoltă viteza, îndemânarea şi orientarea în spaţiu.

Vârsta: 7-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Materiale: –

Organizarea jocului: Jucătorii sunt aşezaţi în formaţie de cerc cu faţa spre centrul
cercului, un jucător rămâne afară.

Desfăşurarea jocului: Jucătorul rămas în afara cercului va alerga în jurul acestuia; el


va atinge unul dintre elevi şi-îi, spune „Vino!”. Jucătorul atins este obligat să alerge în
sens invers şi să ocupe locul rămas liber în cerc.

Pentru a face jocul mai atrăgător se pot impune anumite reguli, când cei doi jucători se
întâlnesc să dea mâna, să se ocolească unul pe celălalt etc.
Ocheşte ţinta

Scop: dezvoltarea preciziei mişcării

Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 10-20

Materiale: 2 panouri (se poate folosi şi peretele) pe care sunt lipite 2 ţinte, cu cercuri
concentrice care reprezintă fiecare un număr de puncte; 2 mingi de oină

Organizarea jocului: Colectivul este împărţiţi în două echipe egale ca număr, aflate la
o distanţă de 10-15 m în spatele panourilor. Pentru fiecare echipă un jucător se află
lângă panou şi notează numărul de puncte, de asemenea el returnează mingea la
echipă.

Desfăşurarea jocului: La comandă primii din fiecare echipă aruncâ mingea în ţintă şi
trece în locul jucătorului de panou.

Regulă:

 Câştigă echipa care totalizează cele mai multe puncte.

Ocupă locul!

Scop: dezvoltarea vitezei de execuţie şi a atenţiei

Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale:

Organizarea jocului: Jucătorii sunt dispuşi în formaţie de cerc, culcat ventral cu faţă


spre centrul cercului, la distanţă de după braţe unul de altul. Inafara formaţiei de cerc de
găsesc doi jucători: unui prinzător şi celălalt alergător.
Desfăşurarea jocului: La semnal alergătorul se deplasează în alergare pe
circumferinţa cercului, încearcă să scape de prinzător ocupând un loc în stânga unui
jucător din cerc, acesta este obligat să se ridice şi să continue jocul. Dacă alergătorul
este atins sau prins devine prinzător.

Regulă:

 nu este voie să se alerge prin cerc.

Prinde mingea

Scop: dezvoltarea atenţiei şi a îndemânării

Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 15-30

Materiale: o minge (baschet, elastica, fotbal)

Organizarea jocului: Jucătorii sunt dispuşi în formaţie de cerc la o distanţă de după


braţe unu de altul, cu faţa spre centrul cercului. In mijlocul cercului se află jucătorul
prinzător.

Desfăşurarea jocului: La semnalul de începere conducătorul jocului dă mingea unui


jucător, iar acesta pasează mingea prin rostogolire la alt jucător, şi acesta la altul,
ş.a.m.d. Jucătorul prinzător caută să prindă mingea, dacă o prinde trece în locul
jucătorului care a pasat, aceste trecând în centru.

Peria

Scop: dezvoltarea atenţiei şi a spiritului de observaţie

Vârsta: 7-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: o perie
Organizarea jocului: Jucătorii sunt aşezaţi în formaţie de cerc cu faţa spere centru,
mâinile la spate.

Desfăşurarea jocului: La comanda conducătorului de joc, peria aflată la unul dintre


jucători se dă din mână în mână, în aşa fel încât jucătorul din centru să observe foarte
greu circulaţia periei. In momentul în care jucătorul din centru ghiceşte jucătorul cu
peria, aceste va trece în centru şi jocul continuă.

Reguli:

 Jucătorii trebuie să stea foarte apropiaţi unii de alţii, ca să nu se observe


circulaţia periei.

Poşta merge

Scop: dezvoltă atenţia, viteza de reacţie şi orientarea în spaţiu

Vârsta: 7-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Materiale: –

Organizarea jocului: Jucătorii sunt aşezaţi în formaţie de cerc cu faţa spre interior, la o
distanţă de două lungimi de braţ unul de altul. In jurul fiecărui jucător se trasează un
cerc, cu diametrul de 1 m. Fiecare jucător primeşte denumirea unui oraş. Unul dintre
jucători va fi în centrul cercului.

Desfăşurarea jocului: Jucătorul din centru va spune: „ Poşta merge de la … la …!” ex.
De la Bucureşti la Braşov. Cei strigaţi trebuie să schimbe locurile între ei, jucătorul din
centru încercând să ocupe unul din locurile care reprezintă oraşele strigate. Jucătorul
rămas fără loc ocupă locul din centru. Jocul continuă până când toţi elevii – oraşe sunt
strigaţi.

Provocarea din trei lovituri

Scop: dezvoltă viteza de reacţia şi îndemânarea.

Vârsta: 7-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte


Materiale: –

Organizarea jocului: Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe aşezate faţă în faţă la o
distanţa 10-15 m una de alta. O echipă se numără de la stânga la dreapta iar cealaltă
de la dreapta la stânga.

Desfăşurarea jocului: La semnalul conducătorului de joc toţi jucătorii ţin un braţ întins
în faţă; unul dintre jucători se apropie de echipa adversă şi o provoacă prin trei lovituri.
Jucătorul lovit a treia oară va alerga după provocator până la echipa acestuia. Dacă l-a
atins în spaţiul de joc îl ia prizonier, dacă nu el este luat prizonier.

Regulă:

– Câştigă echipa care are cei mai mulţi prizonieri luaţi.

Pipăitul

Scop: Jocul dezvoltă simţul tactil

Vârsta: 6-11 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Materiale: câteva fulare şi câteva obiecte diferite.

Organizarea şi desfăşurarea jocului: Jucătorii sunt aşezaţi pe două rânduri faţă în


faţă, legaţi la ochi cu fular; li se dă să treacă din mănă în mână obiectele alese pentru
joc. Două ce toate obiectele au trecut la toţi jucătorii, fiecare echipă primeşte o foaie de
hârtie pe care notează obiectele ce ia trecut prin mână. Câştigă echipa care notează
cele mai multe obiecte.

Reguli:

 Obiectele nu trebuie să prezinte risc de rănire;

 Jocul se poate folosi şi în şcoala pentru deficienţii vizuali.

Panglicuţele

Scop: dezvoltarea viteza de deplasare

Vârsta: 4-10 ani


Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 10-20

Materiale: panglicuţe pentru fiecare jucător

Organizarea jocului: Jucătorii sunt răspândiţi pe tot terenul de joc şi au la braţ legată o
panglică colorată. Unul dintre ei, fără panglică, este „urmăritorul”.

Desfăşurarea jocului: La comanda de începere a jocului, toţi jucătorii aleargă în


diferite direcţii, iar urmăritorul fuge după ei încercând să prindă unul.

Reguli:

 Cel prins trebuie să cedeze panglica şi devine urmăritor;

 Jucătorii pot scăpa de urmăritor, înainte de a fi loviţi, numai dacă iau poziţia
ghemuit.

Păstrează casa curată!

Scop: dezvoltarea vitezei de execuţie şi a atenţiei

Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 15-30

Materiale: mingi de toate tipurile (cât mai multe)

Organizarea jocului: Pe terenul de joc, la mijloc se montează o plasă de volei sau de


tenis şi în lipsa acestora o sfoară, distanţată faţă de sol la 1,5 m. Jucătorii sunt împărţiţi
în două echipe egale , repartizate fiecare pe o jumătate de teren. Mingile se împart în
mod egal în două şi se dă fiecărei echipe plasata pe sol.

Desfăşurarea jocului: La comanda de începere fiecare echipă trimite cât mai repede
mingile, prin rostogolire în terenul advers şi urmăreşte să retrimite mingile trimise de
adversar, in aşa fel încât „casa” lor să fie goală. Câştigă echipa care are cele mai puţine
mingi în teren.

Regulă:
– se admite numai rostogolirea mingii.

PâraIE

Scop: dezvoltarea deprinderii de a sării

Vârsta: 6-12 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: –

Organizarea jocului: Pe terenul de joc se trasează două linii paralele, care reprezintă
malurile pârâului. Distanţă dintre cele două maluri se poate mării, în funcţie de
posibilităţile jucătorilor. Jucătorii sunt aşezaţi cu faţa spre „apă” în linie, pe mal.

Desfăşurarea jocului: La comandă jucătorii trebuie să sare de pe un mal pe celălalt,


fie prin săritură pe un picior fără elan, sau prin săritură cu elan de 3 paşi, pe măsură ce
distanţa dintre maluri se măreşte.

Regulă:

– Dacă un jucător nu reuşeşte să ajungă pe malul celălalt şi cadre în „apă” este scos
din joc.

Rupe lanţul!

Scop: dezvoltarea îndemânării şi a atenţiei

Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 20-40

Materiale: –
Organizarea jocului: Colectivul este împărţit în două echipe egale ca număr, care
aşează faţă în faţă, la o distanţă de 25-30 m, în linie. Jucătorii din fiecare echipă se ţin
strâns de mână.

Desfăşurarea jocului: Un jucător din fiecare echipă placă la adversar se plimbă


dealungul liniei şi la un moment dat încearcă să rupă rândul, luând jucătorii prin
surprindere. Dacă jucătorul reuşeşte să rupă rândul ia prizonieri ambii jucători printre
care a trecut. Dă nu reuşeşte, o ia la fugă şi este urmărit, el încercând să fugă la echipa
lui, dacă este prins devine prizonier. Câştigă echipa care are cei mai mulţi prizonieri.

Roata

Scop: dezvoltă atenţia

Vârsta: 7-12 ani

Loc de desfăşurare: Se joacă în sală, teren, curte

Materiale: –

Organizarea jocului: Jucătorii sunt împărţiţi în trei-patru echipe şi fiecare echipă


formează un cerc, jucătorii se ţin de mâini.

Desfăşurarea jocului: La comanda conducătorului de joc: ”stânga” sau „dreapta”


jucătorii aleargă în partea indicată, schimbând direcţia în funcţie de comanda primită. La
comanda „stop”, jucătorii se opresc în ghemuit fără să dea drumul la mâini. La comanda
„începeţi” se reia jocul

Regulă:

 sunt penalizaţi jucătorii care dau drumul la mâini.

Să sărim peste muşuroaie

Scop: Jocul dezvoltă viteza şi îndemânarea

Vârsta: 7-15 ani

Loc de desfăşurare: Se joacă în sală, teren, curte

Materiale: pentru muşuroaiese aleg mingi medicinale sau sticluţe de plastic umplute cu
apă sau nisip, fie mingi de cârpă.
Organizarea jocului: Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe, aşezaţi în spatele unei lini,
la distantă de 1-2 m un şir de altul. In faţa fiecărei echipe sunt aşezate muşuroaiele, din
loc în loc (la distanţă de 0,5-1 m). Se pot aşeza atâtea muşuroaie câte avem.

Desfăşurarea jocului: La semnal primii jucători pleacă în alergare şi trebuie să sară


peste fiecare muşuroi. La terminarea cursei atinge peretele sau un fanion, se întoarce la
şir în alergare şi dă ştafeta celui care urmează.

Reguli:

 se penalizează jucătorul care nu sare peste toate muşuroaiele;

 câştigă echipa care termină prima şi nu-i penalizată.

Schimbaţi Locurile

Scop: dezvoltarea atenţiei, orientarea în spaţiu

Vârsta: 4-10 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 10-20

Materiale: –

Organizarea jocului: Jucătorii sunt dispuşi în formaţie de cerc cu faţa spre interior şi
fiecare primeşte un nume de insectă, de pasăre sau de animal. Fiecare jucător se
găseşte într-un cerc desenat pe sol, în centrul cercului mare se află conducătorul de
joc.

Desfăşurarea jocului: Când conducătorul de joc strigă două nume de insecte, animale
sau păsări, cei strigaţi trebuie să-şi schimbe locurile între ei, timp în care şi conducătorul
de joc vrea să ocupe unul din locurile libere.

Reguli:

– Cel care a pierdut locul devine conducător de joc.

– dacă cei strigaţi nu au fost atenţi şi nu au schimbat locurile între ei sunt penalizaţi.

Sculptorul orb
Scop: dezvoltarea auzului (jocul se pretează foarte bine şi în şcolile cu deficienţi de
vedere)

Vârsta: 7-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: un fular şi 2 beţe

Organizarea jocului: Jucătorii sunt aşezaţi în cerc cu faţă spre interior; în centrul se
află sculptorul, legat la ochi şi cu cele două beţe în mâini.

Desfăşurarea jocului: La semnalul conducătorului de joc, sculptorul se deplasează pe


marginea cercului unde cu cele două beţe provoacă pe jucători să râdă. Sculptorul
trebuie să recunoască pe jucătorul care râde, în acest caz el este înlocuit cu jucătorul
ghicit.

Regulă:

Sculptorul trebuie să ghicească de prima dată.

Săritura iepurelui

Scop: dezvoltarea îndemânării şi a forţei

Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: –

Organizarea jocului: Jucătorii sunt împărţiţi pe echipe egale ca număr, aflate în


spatele unei linii de plecare. La distanţă de 10-15 m se marchează pe sol un punct, care
va fi atins.

Desfăşurarea jocului: La semnalul de începere primii din fiecare echipă pornesc în


deplasare prin sărituri succesive, cu sprijin pe picioare şi palme (ghenunchii îndoiţi),
ating semnul şi se întorc prin aceeaşi deplasare la echipă. Jocul continuă
Regulă:

– câştigă echipa care termină prima şi cu cele mai puţine penalizări.

Schimbă locul!

Scop: dezvoltarea vitezei de reacţie, de deplasare şi de execuţie

Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: bănci de gimnastică

Organizarea jocului: jucătorii sunt împărţiţi în mod egal, fiecare echipă stă în


şezând pe o bancă cu faţă spre centru, numărul băncilor este ales în funcţie de numărul
jucătorilor şi ele sunt aşezate fie în formă de triunghi fie în formă de pătrat. Fiecare
bancă are un număr de ordine. La centru între bănci se află conducătorul de joc.

Desfăşurarea jocului: Jocul începe prin comanda conducătorului de joc care strigă


două numere de bănci. Jucătorii de pe aceste bănci trebuie să schimbe locurile între ei.
Pentru a sporii atenţia jucătorilor conducătorul poate pronunţa un număr de bancă de
două ori. Echipa care execută corect şi se aşează cel mai repede câştigă.

ŞOARECELE Şi pisica

Scop: dezvoltarea vitezei şi îndemânării

Vârsta: 7-12 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Materiale: –

Organizarea jocului: Jucătorii sunt aşezaţi în formă de cerc, prinşi de mâini, cu faţa


spre interior. Pe circumferinţă cercului există de la 1-3 porţi, unde jucătorii nu sunt prinşi
de mâini; în cerc se află şoarecele”, iar afară „pisica”.

Desfăşurarea jocului: La comanda conducătorului de joc pisica aleargă după şoarece


intrând prin porţi. Pentru creşterea dificultăţii jocului, jucătorii prinşi în cerc uşurează
ieşirea şi intrarea şoarecelui prin ridicarea braţelor, nepermiţând accesul pisicii. Când
şoarecele este prins, al jucători vor devenii şoarecele şi pisică.

Regulă:

 dacă pisica nu prinde şoarecele se inversează rolurile..

Ştafeta cu mingea rostogolită

Scop: dezvoltarea îndemânării

Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: 2 mingi medicinale (max.2 kg), 2 jaloane

Organizarea jocului: Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe, aşezaţi în coloană câte
unu. In faţa echipelor, la distanţă de 10-15 m se află câte un jalon , care va trebui ocolit.

Desfăşurarea jocului: La comandă primul din fiecare echipă aleargă rostogolind


mingea cu mâna până la jalon, pe care îl ocoleşte, se întoarce şi predă mingea
următorului jucător şi trece la coada şirului.

Regulă:

 câştigă echipa care termină prima fără penalizare. Jocul continuă până când toţi
jucătorii au parcurs traseul.

Ştafeta baschetbalistului

Scop: dezvoltarea îndemânării şi a deprinderii de aruncare la coş

Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren cu panouri de baschet

Numărul jucătorilor: 20-30


Materiale: 2 panouri de baschet, 2 mingi de baschet

Organizarea jocului: Jucătorii sunt aşezaţi pe colţurile opuse ale terenului, fiecare


echipă cu faţa la panou. Primul din fiecare echipă are o minge de baschet

Desfăşurarea jocului: La semnal, jucătorii cu mingea pleacă în dribling şi aruncă la coş


până când înscriu, recuperează mingea şi o pasează următorului.

Regulă:

 Câştigă echipa care termină prima fără penalizare.

Ştafetă cu elemente de volei

Scop: învăţarea şi perfecţionarea pasei de volei

Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: 2 mingi de volei

Organizarea jocului: Jucătorii se împart în două echipe egale. Fiecare este dispusă în


coloană câte doi, în spatele unei linii. Im faţa fiecărei echipa, la distanţă de 10-15 m se
marchează un semn. Primii din fiecare echipă au mingea

Desfăşurarea jocului: La comandă primii jucători din fiecare echipă se deplasează în


alergare făcând pase în doi până la semnul marcat. Se întorc făcând pase şi predau
mingea la următoarea pereche.

Regulă:

 Câştigă echipa care termină prima.

Ştafeta îndemânării

Scop: dezvoltarea îndemânării

Vârsta: 10-14 ani


Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 10-20

Materiale: 2 treninguri (pantaloni şi bluză), 2 fanioane

Organizarea jocului: Colectivul este împărţit în două echipe egale ca număr, dispuse
paralel în spatele unei linii. In faţa fiecărei echipe se află un trening şi la o distanţa de 8-
10 m se aşează un fanion.

Desfăşurarea jocului: La comandă, primii îmbracă treningul aleargă ocolesc fanionul,


se întorc la echipă, se dezbracă, dau treningul următorului şi plec la coada şirului.

Reguli:

 treningul trebuie îmbrăcat şi dezbrăcat corect.

 echipa care termină prima şi are mai puţine penalizări câştigă.

Ştafeta într-un picior

Scop: dezvoltarea forţei şi a vitezei

Vârsta: 7-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: –

Organizarea jocului: Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe aşezate în spatele unei


linii. In faţa fiecărei echipe, la distanţa de 10-20 m se marchează în semn.

Desfăşurarea jocului: La comanda conducătorului de joc primii din fiecare echipă se


deplasează într-un picior până la semn şi se întorc schimbând piciorul . Jocul continuă
până când toţi jucătorii efectuează cursa.

Ştafeta cu căţărare

Scop: dezvoltarea deprinderii de căţărare


Vârsta: 7-14 ani

Loc de desfăşurare: sală

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: scară fixă

Organizarea jocului: Jucătorii sunt împărţiţi pe echipe, egale ca număr., aşezate pe


şiruri, înapoia liniei de plecare la o distanţă de 3-5m de scara fixă.

Desfăşurarea jocului: La comandă primii din fiecare echipă aleargă până la scara fixă,
se caţără cu ajutorul mâinilor şi picioarelor, ating zidul de deasupra ultimei şipci,
coboară de pe scară , aleargă înapoi la şir şi predă ştafeta.

Reguli:

 se urmăreşte executarea căţărării corecte;

 nu se admite ca la coborârea de pe scară prin săritură;

 câştigă echipa care termină prima cu cât mai puţine penalizări.

Ştafeta cu pas sărit

Scop: dezvoltarea detentei

Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: –

Organizarea jocului: Jucătorii sunt împărţiţi pe echipe egale ca număr, aflate în


spatele unei linii de plecare.

Desfăşurarea jocului: La semnalul de începere primii din fiecare echipă se deplasează


prin pas sărit până la un semn marcat la 10-15 m faţă de linia de plecare, se întorc la
echipă prin alergare şi predau ştafeta.
Regulă

 câştigă echipa care termină prima şi execută cel mai corect pasul sărit.

Ştafeta cu escaladare

Scop: perfecţionarea deprinderii de escaladare

Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: 2 lăzi de gimnastică şi 2 saltele

Organizarea jocului: Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe egale ca număr aflaţi după
o linie de plecare. In faţă echipelor la, o distanţă de 8-10 m se află aşezate lăile de
gimnastică dispuse orizontal , iar în faţă lăzilor se află câte o saltea.

Desfăşurarea jocului: la comanda de începere primii din fiecare echipă aleargă, se


caţără pe lada şi coboară prin săritură pe saltea, se întorc la echipă prin alergare

Regulă:

– câştigă echipa care termină prima şi execută cel mai corect

Ştafeta combinată

Scop: perfecţionarea deprinderilor motrice

Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: bancă şi ladă de gimnastică; scară fixă, saltea

Organizarea jocului: Traseul este alcătuit astfel: înfaţă echipelor se află o bancă de


gimnastică dispusă pe lungime, la o distanţă de 2 m faţă de bancă se află o ladă de
gimnastică dispusă orizontal, în faţă scării fixe se află o saltea, la o distanţă de 1 m faţă
de scara fixă. Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe egale ca număr.

Desfăşurarea jocului: La comanda de începere a jocului primii se deplasează în


alergare pe banca de gimnastică, escaladează lada, sar în adâncime de pe ladă, se
caţără pe scara fixă şi coboară tot prin căţărare; aleargă înapoi la echipă şi predă
ştafeta. Jocul continuă până execută toţi jucătorii.

Reguli:

 se penalizează execuţiile greşite;

 câştigă echipa care termină prima şi cu cele mai puţine penalizări.

Ştafeta cu târâre pe o parte

Scop: perfecţionarea deprinderi de a se târâ

Vârsta: 6-12 ani

Loc de desfăşurare: sală

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: –

Organizarea jocului: Jucătorii sunt împărăţiţi în două echipe egale ca număr, aşezate


pe şiruri, înapoia liniei de plecare. Înaintea şirurilor la câţiva metrii se trasează linia de
sosire.

Desfăşurarea jocului: La comanda conducătorului de joc, primii din fiecare echipă se


culcă pe latura dreaptă, cu braţul drept înainte, sprijinându-se pe antebraţ şi îşi
deplasează corpul prin împingere, folosindu-se de braţe şi picioare până ajunge la linia
de sosire. După aceasta se ridică repede şi se întoarce în alergare la echipă, predă
ştafeta şi se aşează la coada şirului.

Regulă:

– câştigă echipa care termină prima şi execută corect.

Ştafeta cu dribling
Scop: perfecţionarea driblingului

Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: perfecţionarea driblingului baschet sau handbal

Organizarea jocului: Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe egale ca număr, aliniate pe


şiruri. In faţa echipelor la o distanţă de 5-8 m se află un „conducător”.

Desfăşurarea jocului: La semnal primi din fiecare echipă înaintează prin dribling până
la conducător, căruia îi transmit mingea şi se aşează în spatele acestuia. Conducătorul
pasează mingea următorului jucător din echipă.

Reguli:

 câştigă echipa care termină prima;

 se penalizează scăparea mingii.

Traseul îndemânării

Scop: dezvoltarea îndemânării şi coordonării

Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: 2 bănci de gimnastică, 2 lăzi de gimnastică; 2 mingi medicinale; 2 saltele de


gimnastică

Organizarea jocului: Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe egale ca număr dispuse în


spatele unei linii de plecare. In faţă fiecărei echipe se alcătuieşte următorul traseu: la o
distanţă de 1 m faţă de echipă se află banca de gimnastică cu mingea medicinală la
capătul băncii dinspre echipă; după banca de gimnastică , la distantă de 1 m se află
lada de gimnastică (cu atâtea cutii câte se poate); dincolo de ladă se află salteaua de
gimnastică.
Desfăşurarea jocului: La semnal, primii din fiecare echipă pornesc în alergare, îşi
aşează mingea pe cap şi o susţin cu palmele deoparte şi de alta, se deplasează pe
banca de gimnastică, la capătul ei pun mingea jos aleargă spere ladă o escaladează,
execută o rostogolire înainte pe saltea, se întorc în alergare iau mingea o depun lângă
banca de gimnastică, predau ştafeta următorului jucător şi trec la coada şirului. Câştigă
echipa care termină mai repede fără penalizări.

Regulă:

– se penalizează execuţiile incorecte.

Ţine bastonul !

Scop: dezvoltarea vitezei de reacţie

Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: bastoane de gimnastică

Organizarea jocului: Jucătorii în formaţie de cerc, cu faţa spere centru ţin cu ambele


mâini, în poziţie verticală, un baston de gimnastică.

Desfăşurarea jocului: la semnalul de începere, cu anunţarea direcţiei de deplasare


jucătorii se mută pe locul următor şi apucă bastonul pe care l-a lăsat coechipierul.

Reguli:

 dacă bastonul cade se penalizează jucătorul care nu a reuşit sa-l prindă şi iese
afară din joc;

 se păstrează dimensiunea cercului.

Trenuleţul

Scop: dezvoltarea deprinderii de săritură

Vârsta: 10-14 ani


Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 15-30

Materiale:

Organizarea jocului: Jucătorii sunt organizaţi în două echipe egale ca număr, şi se află


aşezate la distanţă de 2-3 m una de alta în spatele unei linii. Jucătorii formează un
„trenuleţ” în sensul că cel din spate ţine glezna piciorului îndoit a celui din faţă. La o
distanţă de 10-15 m fată de echipe se află un semn.

Desfăşurarea jocului: La semnalul de începere jucătorii se deplasează prin sărituri


succesive pe piciorul de sprijin până la semn. Câştigă echipa a cărui ultim „vagon” –
jucător ajunge prima la semn.

Reguli:

 obligatoriu deplasarea se face pe acelaşi picior;

 nu este admis să se desprindă şirul vagoanelor; jucătorii trebuie să ţină


permanent glezna celui din faţă.

Ursul doarme

Scop: dezvoltarea vitezei de deplasare şi orientării în spaţiu

Vârsta: 6-12 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 10-20

Materiale: –

Organizarea jocului: Jucătorii sunt aşezaţi în formaţie de cerc, cu faţă spre centru şi se
ţin de mâini. Unul dintre ei este ales „ursul somnoros”.

Desfăşurarea jocului: Ursul somnoros este plasat în mijlocul cercului în poziţia


ghemuit şi îşi acoperă faţa cu mâinile. Jucătorii se deplasează pe circumferinţa cercului,
cântând:

„Ursul doarme, ursul doarme,


Şi-a uitat bietul de foame,

De el poţi scăpa uşor,

Dacă eşti prevăzător.”, jucătorii aleargă în toate direcţiile pentru a nu fi prinşi, iar ursul
încearcă să prindă unul. Jucătorul prins devine ursul somnoros.

Regulă:

 Jocul continuă până când cel puţin jumătate din efectiv au fost urşi.

Ursul nărăvaş

Scop: dezvoltarea vitezei de reacţie

Vârsta: 4-10 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 10-20

Materiale: un săculeţ

Organizarea jocului: Jucătorii sunt dispuşi in formaţie de cerc; se ţin de mâini. In


interiorul cercului se desenează un cerc mai mic – „vizuina ursului” în care stă un
jucător în poziţia ghemuit. – „ursul”, care are în faţă săculeţul „adică hrana lui”. Alt
jucător – „provocatorul” stă în faţa vizuinii.

Desfăşurarea jocului: La comanda de începere a jocului provocatorul ia săculeţul şi


aleargă prin afara cercului, iar ursul încearcă să-l prindă.

Reguli:

 Dacă cel urmărit este prin , devine urs;

 Jucătorul care-l provoacă pe urs trebuie să intre numai pe portiţa vizuinii.

Vrăbiuţă mută-ţi cuibul

Scop: dezvoltarea îndemânării


Vârsta: 7-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 10-30

Materiale: –

Organizarea jocului: Jucătorii sunt grupaţi câte trei, din care unul la mijloc, în formaţie
de cerc; în mijlocul cercului de află un jucător.

Desfăşurarea jocului: La comanda conducătorului de joc „Vrăbiuţă mută-ţi cuibul!”,


jucătorii din mijlocul formaţiilor fug pentru a-şi schimba locul, în acelaşi timp jucătorul din
centrul cercului caută să ocupe un „cuib” liber. Cine rămâne fără „cuib” trece în centrul
cercului.

Vrăbiuţele şi pisica

Scop: dezvoltarea orientarea în spaţiu si viteza

Vârsta: 4-10 an

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 10-20

Materiale: –

Organizarea jocului: Jucătorii sunt răspândiţi pe toată suprafaţa de joc, ei reprezintă


vrăbiuţele. Un jucător reprezintă pisicuţa, situată într-un cerc mere desenat cu creta în
mijlocul terenului de joc.

Desfăşurarea jocului: Pisicuţa se preface că doarme, iar vrăbiuţele vin în casa


pisicuţei şi „zboară” în jurul ei. Deodată pisica se scoală şi aleargă printre vrăbiuţe.

Reguli:

 Jucătorii atinşi înainte de a ieşi din casa pisicii părăsesc jocul;

 Jocul continuă până când pisicuţa prinde mai mult de jumătate din numărul
vrăbiuţelor, apoi pisica este schimbat.
Vânătorul, vrabia şi albina

Scop: dezvoltarea vitezei, atenţiei şi îndemânării

Vârsta: 7-14 ani . Colectivul poate fi mixt.

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Materiale: –

Organizarea jocului: Jucătorii sunt aşezaţi în două cercuri concentrice, lăsând, pe


fiecare cerc, câteva ferestre pe unde se va alerga. Se aleg trei jucători: vânătorul,
vrabia şi o albina care se aşează în puncte diferite.

Desfăşurarea jocului: La comanda conducătorului de joc începe urmărirea, în sensul


că vânătorul alergă după vrabie şi se fereşte de albină, iar vrabia aleargă după albină şi
se fereşte de vânător şi albina aleargă după vânător şi se fereşte de vrabie. Când unul
din cei trei este atins este înlocuit de alt jucător. Jocul continuă până când toţi jucătorii
au ocupat unul din cele trei posturi.

Regulă:

 elevii din cercuri nu vor împiedica buna desfăşurare a jocului.

Vânătorii şi raţele

Scop: dezvoltarea îndemânării şi a atenţiei

Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 20-30

Materiale: o minge (handbal, elastică, fotbal)

Organizarea jocului: Jucătorii sunt împărţiţi î două echipe: una a „raţelor” şi un a


‚vânătorilor”. Pe teren se marchează două cercuri concentrice unul cu o rază de 3-4 m
iar celălalt cu o rază de 6-8 m. In interiorul cercului mic stau raţele, iar vânătorii sunt
plasaţi înafara cercului mare.
Desfăşurarea jocului: Vânătorii au o minge pe care o pasează de la unul la altul,
urmărind momentul potrivit pentru a ţinti o rată. Raţele se feresc prin deplasări rapide
sau prin sărituri. O raţă lovită înseamnă un punct pentru vânători.

Reguli:

 vânătorii nu au voie să păşească în cerc, deasemenea pot ochii numai la


picioare;

 pasele pot fi date dintr-o parte în cealaltă peste cercul raţelor pentru a le
surprinde;

 după un timp stabilit se schimbă rolurile.

Vânătoarea capalei

Scop: dezvoltă viteza şi îndemânarea

Vârsta: 7-14 ani

Loc de desfăşurare: Se joacă în sală, teren, curte

Materiale: minge medicinală, o căciuliţă sau o batistă.

Organizarea jocului: Jucătorii sunt aşezaţi pe două linii fată în faţă la o distanţă de 10
m, unii de alţii. La jumătatea distanţei dintre cele două grupuri se află mingea
medicinală având deasupra căciuliţa. Fiecare grup de jucători se va număra de la
stânga la dreapta, fiecare jucător având un număr.

Desfăşurare jocului: La comanda conducătorului de joc, care strigă un număr, jucătorii


din ambele echipe care au acel număr se deplasează în viteză să fure capela. Jucătorul
care reuşeşte primeşte un punct.

Regulă:

– Jucătorii au voie să facă orice manevre pentru a fura capela.

Ziua şi noaptea

Scop: Jocul dezvoltă viteza şi îndemânarea

Vârsta: 7-15 ani


Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Număr jucări: 20-30

Materiale: –

Organizarea jocului: Terenul de joc este împărţit în două printr-o linie trasată la mijloc.
La capătul fiecărei parţi se mai trasează câte o linie paralelă cu cea de la centru
marcând un spaţiu de 2 m, considerat „casa”. Jucătorii, împărţiţi în două echipe, stau
spate în spate deoparte şi de alta a linei de mijloc. O echipă este „ziua” şi cealaltă este
„noaptea”.

Desfăşurarea jocului: Când conducătorul de joc strigă unul din cele două nume echipa
cealaltă îi urmăreşte şi încearcă să atingă câţ mai mulţi jucători care sunt scoşi din joc.
Câştigă echipa care rămâne cu cei mai mulţi jucători în teren.

Regulă:

 jucătorii care s-au refugiat în casă nu pot fi atinşi.

Zboară, zboară

Scop: dezvoltarea vitezei de reacţiei şi a atenţiei..

Vârsta: 7-12 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Materiale: –

Organizarea şi desfăşurarea jocului: Jucătorii sunt aşezaţi în formaţie de careu, sau


semicerc având în faţă un jucător. Jucătorul aşezat în faţa semicercului conduce jocul şi
el spune: ”Zboară, zboară …!”, mişcându-şi mâinile în lateral, sus şi jos. Jucătorii sunt
atenţi pentru a da din mâini în cazul în care conducătorul de joc anunţă o pasăre sau
altceva care zboară. Pentru a sporii atenţia jucătorilor, conducătorul de joc poate spune
şi alte cuvinte care nu reprezintă zburătoare. De exemplu: „Zboară, zboară elefantul!”.
Cei care întârzie cu ridicarea mâinilor sau greşesc sunt eliminaţi din joc. Câştigă
jucătorul care rămâne cel mai mult în joc.

1,2,3 la perete stop!

Scop: dezvoltarea vitezei de reacţie


Vârsta: 10-14 ani

Loc de desfăşurare: sală, teren, curte

Numărul jucătorilor: 15-30

Materiale:

Organizarea jocului: Jucătorii sunt dispuşi în linie, la o distanţă 10-15 m faţă de un


perete sau panou.; cu faţa la perete se află un jucător.

Desfăşurarea jocului: La comanda de începere a jocului, jucătorul de la perete strigă:


„1,2,3 la perete stop!” şi se întoarce u faţă către jucători; La comanda stop jucătorii se
opresc din alergare. Dacă un jucător este prins în mişcare, acesta este trimis înapoia
liniei de plecare. Jucătorul de la perete pronunţă din nou „1,2,3, la perete stop!”, jucătorii
deplasându-se în continuare spre peree, jucătorul care reuşeşte să-l atingă pe spate pe
jucătorul de la perete schimbă locul cu acesta.