Sunteți pe pagina 1din 1

Buletin de analize medicale nr.

20741261
Nume: NICOLAU Medic:Medic Specialist Bitica Ana Maria Data recoltare: 27.04.2021 11:05
Prenume: MADALINA
Contract:
CNP: 2910306270840 Data receptie: 27.04.2021 16:04

Varsta: 30 ani, 1 luna Cabinet/Spital: Data validare: 04.05.2021


Sex: F
Valori in afara limitelor admise
Punct recoltare:Titan
pentru varsta si sexul respectiv

Telefon:
Cod pacient: 2346336
Cod caz

Microbiologie
Test Rezultat Interval de referinta
Ex. microscopic citobacteriologic Frecvente celule epiteliale superficiale si
secretie vaginala intermediare. Rare PMN. Frecventi bacili Doderlein.
Microscopie Rari coc igram pozitiv.
Nu se observa levuri. Nu se observa Trichomonas
vaginalis.

Validat de: Dr. Andries Dana

Verificat de:
Dr. Andries Dana

Buletin de analize verificat si autorizat in conformitate cu regulile de validare definite si aprobate de medicul sef al laboratorului

Rezultatele examinarilor din prezentul buletin de analize se interpreteaza de catre medicul clinician in context clinic, anamnestic si epidemiologic.Orice atitudine terapeutica pornita de la rezultatele acestui buletin
este strict la recomandarea
medicului clinician.Laboratorul isi declina responsabilitatea pentru tratamente nerecomandate de medicul clinician.
Rezultatele buletinului de analize se refera numai la probele supuse analizei.
Probele biologice receptionate pentru efectuarea analizelor din prezentul buletin au fost conforme din punct de vedere calitativ, in cazul in care nu se specifica altfel in rubrica Observatii.
Se interzice reproducerea buletinului de analize in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat, sau reproducerea partiala a acestuia fara acordul scris al laboratorului care a efectuat analiza. Registrul de

Analizele neacreditate RENAR sunt marcate cu: √ / (*) Analize subcontractate / (**) Analize lucrate in reteaua Medlife
^ Activitate de recoltare neacreditata Renar
Opiniile si interpretarile continute de prezentul document nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Data tiparire: 05.05.2021 14:06 Pagina 1 / 1 F-01-PT-5.8 Ed.3/30.01.2018