Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

1. Calculează:

30 : 5 = 24 : 4 = 24 : 6 = 36 : 9 =
42 : 8 = 27 : 3 = 50 : 10 = 72 : 8 =
18 : 2 = 16 : 8 = 42 : 6 = 49 : 7 =
21 : 3 = 35 : 7 = 63 : 9 = 40 : 5 =

2. Deîmpărțitul este 35, iar împărțitorul este 5. Care este câtul?

3. Află produsul dintre sfertul numărului 24 și o cincime din 45 .

4. Găsește numerele de 6 ori mai mici decât: 18, 24, 30, 12, 42, 48.

5. Micșorează de 7 ori numerele: 28, 14, 35, 56, 63,

6. La sfertul numărului 36 adaugă câtul numerelor 72 și 8

7. Albert a cumpărat 3 cărți și 5 caiete. Un caiet costă 2 lei. Cât costă o carte, dacă Albert
a plătit la casă 40 lei?

8. Ana culege de 6 ori mai puține alune decât Cristina. Câte alune culege Ana , dacă
Cristina a cules 54 de alune?

S-ar putea să vă placă și