Sunteți pe pagina 1din 1

ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ

Condiții pentru elaborarea proiectului scris pentru disciplina ”Restrângerea unor drepturi
și libertăți”

Referatul va avea între 15 – 20 pagini. Puteți alege una din temele enumerate mai jos
sau o altă temă care implică restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți și care este
mai apropiată de domeniul dvs. de cercetare sau de activitate profesională.
Se poate ca două persoane să aibă teme similare.
Caracterele folosite vor fi Times New Roman sau Arial, dimensiunea 12, la spațiu de
1,5. Pagina de gardă va cuprinde mențiunile privind Universitatea, Facultatea, tema
referatului, numele și prenumele studentului, specializarea, anul și grupa. În partea de jos a
paginii de gardă se va trece luna și anul elaborării referatului.
Lucrarea va conține note de subsol care pot fi: trimiteri la literatura de specialitate
sau precizări privind sursa informațiilor. În cazul în care folosiți un link de internet trebuie
precizată data și ora accesării. Notele de subsol vor fi scrise cu aceleași caractere folosite
pentru restul lucrării, dimensiunea 10.
Referatul va cuprinde o bibliografie în care vor fi indicate sursele folosite după
următoarea structură:
a) Tratate, cursuri și monografii;
b) Articole și studii de specialitate;
c) Legislație;
d) Internet.

S-ar putea să vă placă și