Sunteți pe pagina 1din 3

IDENTIFICAREA SI EXPLICAREA

CONCEPTELOR CHEIE DINTR-UN CURS

Un curs face poarte din aria curriculara specifica unei grupe de discipline care au specifice
aceleasi obiective de formare . Disciplinele prevazuta in curriculumul nucleu –trunchi comun-
au specificate numarul de ore pentru fiecare an de studiu , profilul si specializarea .

Structura actiunii educationale presupune analiza corelatiei functionale cu valoare formativa


explicita si implicita , existenta intre subiectul si obiectul educatiei , analiza realizabila la nivelu
unui model teortic .

Subiectul educatiei ( profesorul ) elaboreaza proiectul pedagogic de tip curricular care


include obiective , continuturi metode , tehnici de evaluare , cu accent central pe obiective , in
vederea realizarii unui raport optim intre obiective- continuturi-metode- evaluare.

Proiectul educational se elaboreaza in functie de finalitatile macrostructurale stabilite


( scopurile ) in termeni de politica a educatiei la nivelul sistemuluide educatie /invatamant .

Mesajul educational presupune selectionare informatiilor cu valoare formativa optima ,


cele care stimuleaza prioritar gandirea in raport cu memoria , sau motivatia interna in raport cu
motivatia externa .

Comunicarea pedagogica a mesajului educational implica realizarea unui repertoriu comun


intre subiectul si obiectul educatiei .

Subiectivizarea consemneaza momentul in care obiectul educatiei ( elevul ) asigura


constientizarea mesajului educational . Acest moment permite obiectului educatiei realizarea
unui comportament de raspuns dirijat de subiectul educatiei (profesor ) prin anumite strategii
educationale .

Evaluarea comportamentului de raspuns al obiectului educatiei permite subiectului


educatiei elaborarea unui mecanism de conexiune inversa . Acest mecanism vizeaza
perfectionarea actiunii realizabila la nivelul proiectului pedagogic curricular – mesajul
educational –repertoriu comun – strategii de declansare, de stimulare a comportamentului de
raspuns al obiectului educatiei .

Perfectionarea continua a actiunii educationale proiectata in conditii optime de-a lungul


ciclului de formare de baza , creeaza premisa realizarii saltului de la educatie la autoeducatie
pe parcursul urmatoarelor etape
- formarea capacitatii obiectului educatiei de autoevaluare a propriului sau
comportament, de raspuns pe baza elaborarii unor circuite de conexiune inversa si a
unor strategii de autodirijare a educatiei,
- valorificarea comportamentului de raspuns autodirijat,
- structurarea capacitatii obiectului educatiei de autoproiectare pedagogica a actiunii de
autoformare si autodezvoltare a propriei sale personalitati,
- transformarea obiectului educatiei in subiect al propriei sale formari .

Realizarea efectiva a actiunii educationale depinde in acelasi timp de influentele si


presiunile pozitive si/sau negative , exercitate continuu din interiorul activitatii de formare-
dezvoltare permanenta a personalitatii umane .

Educatia formala este un ansamblu de actiuni pedagogice proiectate institutional , pe


niveluri si trepte de studii in cadrul unui proces de instruire realizat cu maxim de
rigurozitate in timp si spatiu ( plan , programe , manuale , cursuri , materiale, etc. )

Educatia formala dezvolta urmatoarele obiective generala ,multiplicabile in continuturi


specifice ,operabile la nivel moral-intelectual-tehnologic- estetic –fizic

-dobandirea de cunostinte fundamentale in interdependenta lor stiintifica,

-exersarea aptitudinilor si a atitudinilor umane intr-un cadru metodic , stimulativ , deschis,


perfectabil,

-aplicare instrumentelor de evaluare sociala la diferite niveluri si grade de integrare scolara,

-invatarea sistematica realizata prin corelarea activitati cadrelor didactice de diferite


specialitati la nivelul metodologic al unei ,, echipe pedagogice ,,

-orientarea prioritara a ,,finalitatii ,, spre parcurgerea programei, pentru asigurarea


succesului unui numar cat mai mare de elevi ,

-evaluarea pe criterii socio-pedagogice riguroase , realizate prin note, calificative, aprecieri ,


caracterizari ,etc.

Interdependenta formelor de educatie asigura crestere potentialului pedagogic al


activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii umane in plan individual si social la nivel
didactic si extradidactic .