Sunteți pe pagina 1din 2

DICTIONAR DE TERMENI PEDAGOGICI

1 ) Curriculumul=ansamblul integrativ si coerent al componenetelor procesului educativ ,


obiective,continuturi , forme de organizare , metode de predare si invatare ,metode si forme de
evaluare.

2 ) Elev = persoana care invataintr-o scoala sau care este instruita de cineva , scolar . Persoana
care urmeaza in conceptii si actiuni pe maestrul sau , discipol , invatacel , urmas , adept .

3 ) Educator = persoana care educa copiii , tineretul ( in scoli ) , profesor , invataor . Persoana
cu pregatire speciala care se ocupa de educatia copiilor .

4 ) Educatie = ansamblul de masuri aplicate in mod sistematic in vederea formarii si dezvoltarii


insusirilor intelectuale , morale sau fizice ale copiilor si ale tineretului , ale oamenilor , ale
societatii.

5 ) Sistem de invatamant = organizare a invatamantului in functie de dezvoltatea economico-


sociala , traditiile culturale ale fiecarei tari . Este organizat pe trepte ,cicluri , niveluri
( prescolar , scolar , primar , secundar , profesional si tehnic , superior , postuniversitar)

6 ) Didactica = stiinta sau teoria predarii ( de catre profesor ) si invatarii ( de catre elev ) in toate
formele si pe toate nivelurile invatamantului , teoria generala a instruirii, teoria conducerii
procesului de predare si invatare .

7 ) Lectia = cel mai utilizat mod de organizare a instruirii. Tipurile si variantele ei structural-
functionale sunt determinate de obiective , continuturi ( cognitive , afective , psihomotorice ,
trasaturi de personalitate, caracter, etc.) . Momentele/etapele lectiei nu sunt stabilite printr-o
norma didactica ,nu sunt parcurse intr-o ordine anume , dar sunt specifice pentru fiecare tip de
lectie .

8 ) Manualul = cel mai important instrument de lucru pentru elevi , urmand indeaproape
programa analitica , detaliind in limbaj adecvat tot ceea ce este necesar pentru ca elevii sa
atinga obiectivele pedagogice stabilite prin programa scolara in conditii definite prin principii
pedagogice generale si specifice .

9 ) Orar scolar = particularizari ale planului cadru pentru o anumita clasa in functie de optiunea
exprimata pentru comletarea trunchiului comun cu diferite tipuri de curriculum la decizia scolii .
Se relationeaza astfel disciplinele obligatorii si cele optionale astfel incat sa se incadreze in
numarul de ore prevazut de planul de invatamant .

10 ) Obiective psiho-motorii = obiective centrate pe formarea unor conduite si operatiuni


manuale .
11 ) Planificare calendaristica = document managerial ( al profesorului ca manager al clasei )
alcatuit de cadrul didactic , ce urmareste corelarea ( in functie de specificul continuturilor,
caracteristicile clasei de elevi , etc. ) elementelor programei cu timpul optim pentru parcurgerea
acestora pe parcursul unui semestru sau al unui an scolar.

12 ) Portofoliu didactic = metoda de evaluare cumplexa , longitudinala , proiectata intr-o


secventa de timp mai lunga , care ofera posibilitatea de a se emite o judecata de valoare ,
bazata pe un ansamblu de rezultate .

13 ) Randamentul scolar = modalitate in care se reflecta eficienta programului de predare –


invatare la un moment dat sau la sfarsitul perioadei de scolarizare , fiind evidentiat prin
estimarea raportului dintre rezultatul didactic ideal si necesar , proiectat in documentele
scolare si rezultatul didactic obtinut in practica .

14 ) Educatia informala = procesul care se intinde pe toata durata vietii , prin care individul
dobandeste informatii , isi formeaza priceperi si deprinderi , isi structureaza convingerile si
atitudinile , se dezvolta prin intermediul experientelor cotidiene .

15 ) Aptitudine = insusire psihica individuala care conditioneaza indeplinirea inbune conditii a


uneimunci , a unei actiuni , aplicate , inclinatie .

16 ) Abordare transdisciplinara = presupune abordarea integrataa curricumului prin centrarea


pe problemele vietiireala , cu focalizarea pe identificarea de solutii , rezolvarea de probleme ale
vietii reale , in scopul dezvoltarii competentelor pentru viata .

17 ) Obiective operationale = reprezinta axa principala a lectiei , inteleasa nu numai ca idee


centrala in jurul lectiei ci si ca orientare a lectiei in raport cu asimilarea , sa identifice o actiune
observabila prin care sa poata fi exteriorizat un compotrtament , sa descrie comportamentul
dorit a se forma prin invatare , sa precizeze conditiile care ar putea face masurabil
comportamentul probat de elev , sa stabileasca criteriile prin care elevul probeaza formarea
comportamentului respectiv .