Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică


Departamentul Inginerie Electrică

Raport
Lucrarea de laborator №1
Tema:CERCETAREA TRANSFORMATORULUI MONOFAZAT
(T-1)

st. gr. ISEM-191


A elaborat: Vladislav Cantemir

lect. Univ.
A verificat: Marcel Burduniuc

Chișinău 2021

1
Scopul lucrării: Cercetarea însușirilor transformatorului monofazat la funcționarea în regim: de
mers în gol, scurtcircuit și în sarcină.

Programul aplicației:
 Se înscriu datele indicate în plăcută indicatoare: curenții primari şi secundari nominali,
secțiunea transversală a jugului şi a coloanei miezului feromagnetic.
 Se asamblează schema (fig.2.1) pentru a realiza cercetarea transformatorului.
Schema permite de a realizaîncercareatransformatoruluiînregimurile indicate anterior.
Reglareatensiunii de alimentare a transformatorului de
încercatesterealizatăprinintermediultransformatorului TV1. Bobinele de curent a
wattmetruluişiampermetrul sunt introduseîncircuitulînfășurăriisecundare a transformatorului de
curent TA, astfelfiindmajoratdiapazonul de măsurare a curentuluişi a puterii.

Raportul de transformare K al transformatorului de curent poate fi determinat prin împărțirea cifrei


corespunzătoare prizei alese la 5. Ieșirile înfășurării primare ale transformatorului de curent sunt
semnificate cu L1 și L2, cele secundare – cu I1 şi I2. În înfășurarea secundară a acestui
transformator se introduc în serie ampermetrul și bobina de curent a wattmetrului.

Figura 1. Schema se
încercare a transformatorului

Date inițiale:

Sn=800, VA;

U 1 n=220, V;

U 2 n=127, V;

I 1n =3,6, A;

I 2 n=6,3, A;

Snom=30∗10−4 ,m2 ;

2
Waux=28, spire.

Tabelul 1. Determinarea raportului de transformare.


Rezultatele experimentale Rezultatele calculelor
U1 U2 Uaux I0 W1 W2 K
V V V A Spire Spire K=W1/W2
220 123 14,6 0,72 422 236 1,79

Exemplu de calcul pentru (Tabelul 1.) :


Numărul de spire al primarului şi secundarului sunt calculate conform formulei:

U1 220
W 1=W aux W 1=28 =422, spire
U aux 14,6
U 123
W 2 =W aux 2 W 2 =422 =236 , spire
U1 220
Raportul de transformare se determină cu expresia:
W1 422
K= K= ≈ 1,79
W2 236
Tabelul 2. Încercarea în gol a transformatorului.
Rezultatele experimentale pentru mersul în gol Coef.
U1 I0 I0 U2 ∆ P0 ∆ P0 cos φ0 Limitele
№ wattmetrului K=N/5 СW
V div. A V div. W - (IW) cur. (UW) ten.
1. 245 4,8 0.96 132 87 43.5 0.18 5 75 0,2 0.5

2. 220 3,6 0.72 121 75 37.5 0.24 5 75 0,2 0.5

3. 150 2.8 0.28 91 81 20.25 0.48 5 75 0,1 0.25

1,4 0.14 11 0.77


4. 100 62 110 5 30 0,1 0.1
2 2
5. 50 0,9 0.09 11 30 3 0.6 5 30 0,1 0.1

6. 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0,1 0.1

Tabelul 3. Încercarea în gol a transformatorului(date calculate).


№ I 0a I 0r r0 z0 x0
1. 0.177 0.943 47.2 255.21 250.81
2. 0.17 0.699 72.33 305.5 296.81
3. 0.135 0.245 258.29 535.71 496.33
4. 0.11 0.089 545.53 704.22 445.33
3
5. 0.06 0.067 370.3 555.5 414.075
6. 0 0 0 0 0

Exemplu de calcul pentru (Tabelul 2. Exp. №2) :


Se calculează componentele: activă I 0 aşi reactivă I 0 rale curentului de funcţionare în gol, cât și
cos φ0 pentru U0=Un. Componentele activă şi reactivă ale curentului I 0 pot fi calculate cu
formulele:
∆ P0 75
I 0 a= I 0 a= =0,17 , A
U1n 220

I 0 r= √ I 20−I 2a 0 I 0 r= √ 0.722−0.172=0,699 , A

∆ P0 37.5
cos φ0= cos φ0= ≈ 0,24
U 1 n∗I 0 220∗0,72

N 1
K= K= =0.2
5 5

U w∗I w∗K I 75∗5∗0,2


C w= C w= =0,5
150 150

I 2=K∗I ¿. I 2=0,2∗3.6=0,72 , A

P1=C w∗P¿ P1=0,5∗75=37.5 ,W

∆ P0 37.5
r0 = r0 = =72.33 , Ω
I 2
0
0.722

U1n 220
z 0= z 0= =305.5 ,Ω
I0 0.72

x 0=√ z 20−r 20 x 0=√ 305.52−72.332 =296.81, Ω

Tabelul 4.Ridicarea caracteristicilor externe pentru sarcini de diferit caracter.


U1 I1 I1 U2 P1 P1 I2 Limitele Observ.
Caracter.
wattmet.
sarcinii V Div. A V Div. W Div. K CW
UW IW
RL1. 220 2,8 5,6 110 135 675 8 75 5 2 5

RL2. 220 2,2 4,4 114 85 425 6,3 75 5 2 5


RL3. 220 1,8 3,6 115 144 288 5 30 5 2 2

RL4. 220 2,9 2,9 116 90 225 4 75 5 1 2,5


RL5. 220 4,3 1,72 120 95 95 2 75 5 0,4 1

4
RL6. 220 1,9 0,76 124 97 38,8 0 30 5 0,4 0.4

C1. 220 3,65 3,65 135 117 117 7,7 30 5 1 1

C2. 220 2,55 2,55 134 82 82 5,5 30 5 1 1


C3. 220 3 1,2 130 137 54,8 3,1 30 5 0,4 0,4

C4. 220 2,9 0,58 128 85 42,5 1,8 75 5 0,2 0,5


C5. 220 2,65 0,53 125 81 40,5 1,4 75 5 0,2 0,5

C6. 220 1,9 0,76 124 97 38,8 0 75 5 0,4 0,4

R1. 220 2,7 5,4 115 110 1100 8 150 5 2 10

R2. 220 2,1 4,2 116 87 870 6,3 150 5 2 10


R3. 220 3,35 3,35 117 135 675 5 150 5 1 5

R4. 220 2,8 2,8 119 112 560 4 150 5 1 5


R5. 220 2 2 120 78 390 2,6 150 5 1 5

R6. 220 1,9 0,76 124 97 38,8 0 30 5 0,4 0,4

Tabelul 5.Ridicarea caracteristicilor în scurtcircuit.


Rezultatele experimentale ale caracteristicii pentru mersul în scurtcircuit
Limitele wattmetrului Coeficienți
U 1 sc I 1 sc I 1 sc P sc P sc cosφ sc
№ IW(curent) UW(tens.)

V div A Div W - A V Ktc СW


1. 32.5 4,2 4,2 60 60 0,4395 5 30 1 1

2. 30 3,6 3,6 42 42 0,3888 5 30 1 1


3. 21.2 2,6 2,6 20 20 0,3628 5 30 1 1

4. 16.8 2 2 13 13 0,3869 5 30 1 1
5. 12 1.4 1.4 7 7 0,4166 5 30 1 1

6. 8 1 1 3 3 0.375 5 30 1 1

Exemplu de calcul pentru (Tabelul 4 Exp. № 2 , I 1n =3,6 , A - din parametrii transformatorului):


Se calculează parametrii transformatorului, folosind expresiile:

∆ P sc 42
r sc= r sc= =3,24 , Ω
I 2
1n
3,62

U sc . n 30
z sc = z sc = =8,3 , Ω
I 1n 3,6
5
x s c =√ z 2sc −r 2sc x 0=√ 8,32−3,24 2=7,641 , Ω

Se calculează componentele activă U sc . a şi reactivă U sc . r ale tensiunii de scurtcircuit, în


procente:
I 1 n∗r sc 3.6∗3.24
U sc .a %= ∗100 U sc .a %= ∗100=5.3 %
U1n 220

I 1n∗x sc 3.6∗7,641
U sc .r %= ∗100 U sc .r %= ∗100=12,5 %
U1n 220
U sc . %=√ U sc .a % 2+U sc . r %2 U sc . %=√ 5,32 +12,52=13,577 %

Se calculează amplitudinea fluxului magnetic Фm şi inducției Bm din coloana transformatorului


conform expresielor:
U 20 124
Фm = Фm = =0,00236 , Wb
4,44 f 1∗W 2 4,44∗50∗236

Фm 0,002366773
B m= B m= =0,8483 , T
Sc∗K f 30∗10−4∗0,93

Unde: U 20 - este tensiunea la bornele înfășurării secundare în regim de funcționare în gol


la tensiunea nominală, măsurată la bornele înfășurării primare;
W2 - numărul de spire ale înfășurării secundare;
f1 - frecvența rețelei de alimentare;
Kf - factorul de umplere cu fier K f =0.93 ;
Sc - este aria secțiunii transversale a miezului feromagnetic.
Pentru a construi dependența η=f ( P2 ) , ne folosim de datele obținute la ridicarea
caracteristicii externe pentru cos 2=1:
P2 βPn
ƞ %= ∗100= ∗100
P1 P1
Unde: Pn - este puterea nominală a transformatorului;
P1 - puterea activă consumată de transformator;
P2 - puterea activă utilă a înfășurării secundare;
β - coeficientul de sarcină, care se calculează conform formulei:

I2 8
β= β= =1.269
I2 n 6,3
P1 1100
cosφ 1= cosφ 1= =0.925
U 1∗I 1 220∗2,4
I 2n 6,3
,
I 2= I ,2= =3.53, A
K 1,79
1,269∗705
ƞ %= ∗100=83,3 %
1100

Mai exact randamentul poate fi calculat prin metoda divizării pierderilor, în acest caz se folosește
formula :
P0 n + β 2∗P sc.n
ƞ %= 1−
( β ¿ Snom∗cosφ1 + P0 n + β 2∗Psc .n )
∗100;

6
37,5+1,2692∗42
(
ƞ %= 1−
1,269∗800∗0,925+37,5+1,2692∗42 )
∗100=82,5 % .

Tabelul 6. Caracteristica randamentului


β cosφ η1 η2
1.269 0.925 0.825 0.833
1 0.941 0.834 0.803
0.79 0.915 0.763 0.825
0.63 0.9 0.704 0.793
0.31 0.886 0.399 0.56
0 0 0 0

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

η1 η2

Figura 2. Graficul caracteristicii randamentului.

Calculul puterii nominale pentru transformator:

Pnom =V nom∗I nom∗cos φ=220∗3,6∗cos ( 27 )=705 W

Calculul variatilor de tensiune pentu sarcina RL, C și R:

U 20−U 2 n
ΔU nom% = ∗100
U 20

121−114
ΔU nom% = ∗100=5,78 % (RL)
121

121−134
ΔU n om %= ∗100=−10,74 % (C)
121

121−116
ΔU nom% = ∗100=4,13% (R)
121

7
Figura 3. Diagrama vectorială pentru sarcina arbitrară R

Figura 4.Caracteristicile de funcționare a transformatorului la regim de mers in gol

8
Figura 5.Caracteristicile de funcționare a transformatorului la regim de sarcini diverse

Figura 6.Caracteristicile de funcționare a transformatorului la regim de scurtcircuit

Concluzii :Lucrarea de laborator Nr.1 “CERCETAREA TRANSFORMATORULUI


MONOFAZAT” are ca scop cercetarea însușirilor transformatorului monofazat la funcționarea în :
1. Regim de mers în gol,
2. Regim de conectare la consumător, sarcină (RL, C, R),
3. Regim de scurt circuit.

Pentru a determina parametrii transformatorului au fost folosite aparate de măsurare ca ampermetru,


voltmetru și wattmetru. Au fost montate trei scheme si efectuate masurarile necesare. Am introdus
datele in tabel dupa care am efectuat diferite calcule care descriu transformatorul studiat.Dupa
calcularea parametrilor , am construit diagrama de fazori pentru curentul nominal secundar a
transformatorului.
Am observat ca la funcţionarea în gol a transformatorului cos se modifică la modificarea tensiunii,
iar la funcţionarea în scurt circuit rămâne practic constant . El depinde de gradul de saturaţie al
transformatorului. Inducţia magnetică B creşte proporţional cu tensiunea , dar după cotul curbei de
magnetizare o mică sporire a inducţiei conduce la o creştere mare a curentului de magnetizare, deci
la o scădere a factorului de putere.

S-ar putea să vă placă și