Sunteți pe pagina 1din 28

BREVIER DE CALCUL

1. Schema cinematică a transmisiei.


2. Determinarea parametrilor cinematici şi dinamici ai transmisiei.
2.1. Estimarea randamentelor transmisiei.
2.2. Stabilirea puterilor pe arborii transmisiilor.
2.3. Alegerea motorului electric.
2.4. Alegerea rapoartelor de transmitere parţiale.
2.5. Calculul turaţiilor şi al vitezelor unghiulare pe arborele transmisiei.
2.6. Calculul momentelor de torsiune.
3. Proiectarea transmisiei prin curele trapezoidale.
4. Calculul forţelor din angrenaj
5. Calculul de dimensionare al angrenajelor cilindrice.
a) Date iniţiale.
b) Date adoptate.
c) Date calculate.
6. Calculul geometric şi cinematic al angrenajului.
7. Calculul dimensiunilor de măsurare.
8. Proiectarea arborilor.
8.1. Stabilirea modelului de solicitare a arborilor.
8.2. Alegerea materialelor arborilor.
8.3. Predimensionarea din condiţia de rezistenţă la torsiune.
8.4. Proiectarea formei arborelui.
8.5. Scheme de încărcare ale arborelui 1 în plan orizontal şi vertical cu
trasarea diagramei de eforturi (moment, forţă tăietoare)
9. Proiectarea lagărelor cu rulmenţi ale reductorului.
9.1. Determinarea forţelor rezultate din lagăre.
9.2. Alegerea tipului de rulment.
9.3. Stabilirea sarcinilor dinamice echivalente.

DATE PROIECT :
Pe=9,5 kw
iT=8
Dh=20000h
mS=3000 rot/min
.

2
1. Schema cinematică (R1C1H-001-01)

R – reductor de turaţie – iR> 1;


R1C1H-001-01

1 – numărul treptelor reductorului;


C – angrenaj cilindric cu dinţi drepţi sau înclinaţi;
1 – Simbol pentru poziţia relativă a roţilor dinţate din angrenaj;
H – axele de rotaţie ale celor două roţi sunt dispuse în acelaşi plan orizontal;
0 – se folosesc lagăre cu elemente de rostogolire;
01 – carcasa este dispusă deasupra plăcii de sprijin ce se poate fixa pe podea;
01 – poziţia relativă a capetelor de cuplare ale reductorului

Rulment

Z2 (roata dintata f
Z1
II

Dp1 (roata de curea)


I

TCT
MEE

Dp2 (roata de curea)

roata de curea

3
2. Determinarea parametrilor cinematici şi dinamici ai transmisiei

2.1. Estimarea randamentelor transmisiei.

Randamentul la transmisia prin curele ηTCT =0, 965.. ...0,975


n
η R =ηC⋅ηU⋅ηl ηTCT - randamentul transmisiei prin curele
ηR - randamentul reductorului;
ηC - randamentul angrenajului cilindric;
ηU - randamentul ungerii;
ηl - randamentul rulmenţilor;
n – numărul de rulmenţi.

ηC⋅ηu =0 , 975÷0 , 985 =>η C⋅ηu =0 , 98


ηl =0 , 99
n=4
ηnl =0 , 96
η R =0 , 98⋅0 ,96=0 , 94

ηT =ηTCT⋅η R=0 ,97⋅0 , 94=0 , 91

2.2. Stabilirea puterilor pe arborii transmisiei

Puterea pe arborele II:

PII = 3 KwPII=Pe=9,5kw
PII 3
PI = = =3 ,19
ηR 0 , 94 PI=9,5/0,94=13,2kw

4
Puterea motorului:

PI 3 , 19
P m= = =3 , 28
ηTCT 0 , 97 Pm=13,2/0,97=13,7 kw

2.3. Alegerea motorului electric de acţionare

Se alege motor electric asincron standard conform SR.


Alegerea se face după două criterii:
a). Turaţia de sincronism;
b). Puterea mecanică să fie mai mare decât puterea utilă.

Am ales motorul electric cu urmatoarele caracteristici


Tip PnV nNV 220 380V GD2 G
[kw] [rot/min] V [kgfm2] [kg]

B3- 15 2910 52,12 30,13 88 0,87 1,8 2,2 7 0,196 114


160Mx1
5x3000A

Tipul motorului Turaţia de sincronism Puterea nominală


ASI 112M-28-2; μs =3000 rot /min ; PN = 4 Kw
B3-160Mx15x3000A-15KW ms=1500rot/min
Turaţia nominală Randament Masa
nm=2910 rot /min ; turatia η [ %] =82 ; m= 39 Kg
2910rot/min ;
cosfi=0,87

2.4. Alegerea rapoartelor de transmitere parţiale

iTCT =1,5......8
i=iTCT⋅iR
8=4⋅iR
8
iR= =2
4 iT=iCxiR ; iTCT=3x2 ;iC=3 ;iR=2 ; conditie iC>iR ;iTCT=3

2.5. Calculul turaţiilor şi a vitezelor unghiulare pe arborii transmisiei

5
nm n 2910
i TCT = => n I = m = =1940
nI iTCT 1,5
nI =1940 rot /min

nI nI1940
iR= => n II = = =970
nII iR 2
n II =970 rot /min

π⋅n m 3 , 14⋅2910
ϖ m= = =304 , 58 rad /sec
30 30

π⋅n I 3 , 14⋅1940
ωI = = =203 , 05 rad /sec
30 30

π⋅nII 3 , 14⋅940
ω II = = =98 ,38 rad /sec
30 30

2.6. Calculul momentelor de torsiune pe arbori

6
P=T⋅ω
P
T =9 , 55⋅106⋅ [ N⋅m]
n
Pm 3 ,28
T m=9 , 55⋅106⋅ =9 ,55⋅106⋅ =0 ,10⋅10 3 N⋅m
nm 2910
6 PI 6 3 , 19 6
T I =9 , 55⋅10 ⋅ =9 , 55⋅10 ⋅ =0 , 015⋅10 N⋅m
nI 1940
P 3
T II =9 ,55⋅106⋅ II =9 , 55⋅106⋅ =0 , 029⋅106 N⋅m
nII 970

Para P n ω T
metr [Kw] [rot/min] [rad/sec] [N m]
u

Arb
ore
M 3,28;13,7 2910;2910 304,58;304,58 0,10 103;
I 3,19;13,2 1940;970 203,05;101.52 0,015 106;
II 3;12,5 970;485 96,38;50.76 0,029 106;

3. Proiectarea transmisiei prin curele trapezoidale

7
Acest calcul este standardizat prin STAS 1163-71.

A
x x

3.1. Puterea de calcul la arborele conducător (PC)

PC =Pm=3 , 28 Kw

3.2. Turaţia roţii de curea conducătoare (n1)

n1 =nm =2910 rot /min

3.3. Turaţia roţii de curea conduse (n2)

n2 =n I =1940

3.4. Regimul de lucru al transmisiei

Se calculează cu:

- momentul de torsiune de pornire până la 120% din cel nominal;


- regim de lucru aproape constant;
- tipul motorului t motor asincron cu rotorul în scurtcircuit şi pornire directă;

Felul maşinii motoare şi antrenate, numărul de ore de funcţionare din 24 de ore,


regimul dinamic.

8
3.5. Raportul de transmitere (i)

n1 2910
i= = =1,5
n2 1940

3.6. Tipul curelei

Se alege conform monogramei fig. 5, tip SPZ.

3.7. Diametrul primitiv al roţii mici (DP1)

Se alege conform STAS 1162-67 (63 mm – constructiv).

3.8. Diametrul primitiv al roţii mari (DP2)

DP 2 =i⋅D P 1=63⋅1,5=94 ,5 mm

DP2 se rotunjeşte din STAS la 90 mm.

3.9. Diametrul primitiv mediu al roţilor de curea (DPm)

D P 1 + D P 2 63+90
D Pm = = =76 ,5 mm
2 2

3.10. Distanţa dintre axe (A)

0,7( D P 1 +D P 2 )≤A≤2( D P 1 +D P 2 )
0,7(63+90)≤A≤2(63+90)
107 , 1≤ A≤306

Se alege 200 mm constructiv.

3.11. Unghiul dintre ramurile curelei (γ)

9
D P2 −D P 1
γ =2 arcsin =2 arcsin 0 , 06
2A

Este adoptat de 9º.

3.12. Unghiul de înfăşurare pe roata mică (β1)

β 1=180∘−γ =180∘ −9∘ =171∘

3.13. Unghiul de înfăşurare pe roata mare (β2)

β 2=180∘+ γ =180∘ + 9∘=189∘

3.14. Lungimea primitivă a curelei (LP)

β1 π
LP=2 A⋅sin + ⋅( β ⋅D +β ⋅D )=
2 360∘ 1 P 1 2 P 2
¿ 400 sin 85 , 5+0 , 0087(10773+17010 )=400sin 85 , 5+241 , 71=637 , 71

3.15.Distanţa dintre axe (A)

π
L P− ( β ⋅D + β ⋅D )
360∘ 1 P 1 2 P 2 637 , 71−0 , 008(10773+17010 )
A= = =208 , 76
β1 1 , 99
2sin
2

3.16. Unghiul dintre ramurile curelei (γ)

D P2 −D P 1 27
γ=2 arcsin =2 arcsin =7 , 41∘
2A 417 ,52

3.17. Unghiul de înfăşurare pe roata mică (β1)

10
β 1=180∘ −γ=180∘−7 , 41∘=172 ,59∘

3.18. Unghiul de înfăşurare pe roata mare (β2)

β 2=180∘+ γ =180∘+7 , 41∘=187 , 41∘

3.19. Viteza periferică a curelei (v)

π⋅D P 1⋅n 1
v= =9594 ,27=9 , 59 m/s
60

3.20. Coeficientul de funcţionare (Cf)

Conform STAS 1163-71 – Tabelul 3:


C f =1,2
Pentru lucru 8….16 ore – momentul de pornire până la 150% din momentul
nominal.

3.21. Coeficientul de lungime (CL)

Conform STAS 1163-71 – Tabelul 4:


C L=0 ,82

3.22. Coeficientul de înfăşurare (Cβ)

Conform STAS 1163-71 – Tabelul 5:


C β =0 ,97

3.23. Puterea nominală transmisă de o curea (P0)

Conform STAS 1163-71 – Tabelul 14:


P0 =1 ,88 Kw

3.24. Numărul de curele (z0) – (preliminar)

11
C f⋅P c 1,2⋅3 , 28 3 , 93
z 0= = = =2 , 63 buc .
C L⋅C β⋅P0 0 , 82⋅0 , 97⋅1, 88 1 , 49

3.25. Coeficientul numărului de curele (Cz)

Conform STAS 1163-71 – Tabelul 13:


C z =0 , 95

3.26. Numărul de curele ale transmisiei (z)

z0 2 , 63
z= = =2 , 76 => z=3
Cz 0 , 95

3.27. Frecvenţa încovoielilor curelei (f)

v 9 , 59
f =x⋅ ⋅103 =2⋅ ⋅103 =0 , 03⋅10 3
Lp 637 , 71
f =30

3.28. Forţa periferică transmisă (F)

Pc 3 , 28
F=103⋅ =1000⋅ =342 , 02 N
v 9 ,59

3.29. Forţa de întindere a curelei (Sa)

S a =1 ,75⋅342 ,02=598 ,53 N

3.30. Cotele de modificare a distanţei dintre axe

12
x≥0 , 03⋅L P => x≥0 , 03⋅637 ,71 => x ≥19 ,13
y≥0 , 015⋅LP => y≥0 , 015⋅637 , 71=> y≥9 ,56

4. Calculul de dimensionare a angrenajelor cilindrice.

a). Date iniţiale

4.1. Puterea la intrare pe cele j trepte de încărcare (P1j)

P1 j=P I =3,19

4.2. Turaţia la intrare pe fiecare treaptă de încărcare (n1j)

n1 j =n I =1940

4.3. Durata de funcţionare pe fiecare treaptă de încărcare (Dhj)

D hj =Dh =16000

4.4. Raportul de transmitere şi raportul numărului de dinţi (i, n)

n=i=i R =2

4.5. Condiţii de funcţionare

- tipul maşinii motoare – motor electric asincron;


- tipul maşinii de lucru – bandă transportoare;
- precizia de lucru – medie.

b). Data adoptate


13
4.6. Tipul angrenajului şi schema cinematică
- angrenaj cilindric exterior;

4.7. Tipul danturii


- dantură înclinată;

4.8. Materialele şi tratamentele termice ale roţilor dinţate


- tratament termic îmbunătăţit;
- σ r =108÷127 MPa
- σ 02=90 MPa

4.9. Profilul de referinţă



Conform STAS 821-82: - unghiul de presiune: α an=20
¿

- coeficientul capului: hoa =1,0


¿

- coeficientul piciorului: haf =1,25


- coeficientul jocului: C0 =0 ,25

4.10. Unghiul de înclinare al dintelui (β)

Se adoptă β = 12º

4.11. Coeficientul diametral (φd)

ϕd =1,3

14
c). Date calculate

4.12. Momentul de torsiune nominal pe treapta j (T1j)

P 3 ,19
T 1 j =0 , 015⋅10 6⋅ 1 j =0 , 015⋅106⋅ =0 , 015⋅10 6⋅0 ,016
n1 j 1940
T 1 j =0 , 00024⋅106 [ N⋅mm ]

4.13Numărul de cicluri de funcţionare pe treapta j (NHj, NFj, Nj)

N Hj=N Fj=N j =60⋅16. 000⋅1940=1 .862 . 400 .000

4.14Ciclograma de încărcare (Tj, Nj)


6
- pentru solicitarea flancurilor: N HE≥2⋅10
6
- pentru rezistenţa la piciorul dintelui: N FE >3⋅10

4.15Momentul de torsiune la oboseala de contact de încovoiere la piciorul


dintelui (T1N, T1F)

T 1 H =T 1 F =T 1 j =0 , 015⋅10 6

4.16Numărul de echivalenţe pentru solicitarea de contact şi pentru


solicitarea de încovoiere (NHE1, NFE1)

n1 H
T1 j
N HE1 =∑
( ) T1 H
2

mF
⋅N Hj =1 .862. 400 .000

T ij
N FE 1 =∑( ) F1 E
⋅N Fj=1.862. 400. 000

4.17Factorul de utilizare datorat maşinii motoare (KAM)

K AM =1 Tab. 8

15
4.18Factorul de utilizare datorat maşinii de lucru (KAl)

K AL =1 Tab. 9

4.19Factorul de utilizare global (KA)

K A =K AM⋅K Al =1

4.20Factorul dinamic (Kv)

K v =1 ,15

4.21Factorul repartiţiei sarcinii pe lăţimea danturii la


solicitarea de contact (KHβ)

K Hβ=1,5 Tab . 6

4.22Factorul gradului de acoperire (zε)

- La dantura înclinată cu ϕd > o ,5 : z ε =0 , 88

4.23Factorul repartiţiei frontale a sarcinii la solicitarea de contact (KHα)

K Hα =1 − pentru angrenaje precise

4.24Factorul zonei de contact (zH)

- la predimensionare se lucrează cu zH = 2.5

4.25 Factorul de material (zE)

- conform tab. 10: zE = 189.8

4.26 Factorul înclinării dintelui (zβ)

z β = √ cos β=√ cos12=0 . 9890

4.27 Coeficientul axial al lăţimii roţilor (φa)

φa = 0.25

16
4.28 Rezistenţa la bază la oboseala de contact a flancurilor (σHlimb)

σHlimb = 1250 + 150 = 1400 tab. 11.

4.29 Factorul de siguranţă admisibil pentru solicitarea de contact (SHp)

SHp = 1.15

4.30 Factorul durabilităţii flancurilor (zN)

z N= 1 tab. 7.

4.31 Factorul materialului de ungere (zL)

zL = 1

4.32 Factorul rugozităţii flancurilor (zR)

zR = 1 fig. 1.

4.33 Factorul vitezei periferice (zV)

zV = 1 - la predimensionare

4.34 Factorul raportului durităţii flancurilor (zW)

zW = 1

4.35 Factorul de dimensiune pentru flanc (zX)

zX = 1

4.36 Distanţa minimă necesară între axe (amin)

2
T 1 N⋅K A⋅K V⋅K Hβ⋅K Hα z ε⋅z H⋅z E⋅z β
a min=(n+1) 3

√ 2⋅ϕ a⋅2
( σ H lim b
⋅z ⋅z ⋅z ⋅z ⋅z ⋅z
S Hp N L R V W X ) =

17
0 .015⋅106⋅1⋅1.15⋅1.5⋅1 0 .88⋅2 .5⋅189.9⋅0.9890 2 3


=3⋅3
2⋅0.5⋅2

1400
(
1 .15
⋅1⋅1⋅1⋅1⋅1⋅1 )
=3 √ 93 .92=13 .62

4.37 Distanţa între axe în funcţionare (aW, aSTAS)

aW = aSTAS = 80 mm

4.38 Diametrul de divizare preliminar (d1(2)pr)

2 aW 2⋅80
d 1 pr = = =53 .3 mm
n+1 3
d 2 pr =n⋅d 1 pr =2⋅53 .3=106 .6 mm

4.39 Viteza tangenţială preliminară (Vt1pr)

π⋅d 1 pr⋅n1 3 . 14⋅53 . 3⋅1940


V t 1= = =5 . 41 m/ s
60⋅1000 60000

4.40 Lăţimea preliminară a pinionului (b1pr)

b1 pr =ϕa⋅aW =0 .25⋅80=20

Verificare:

4.41 Factorul repartiţiei sarcinii pe lăţimea danturii pentru calculul la


piciorul dintelui (KFβ)
NI
K Fβ=( K Hβ ) ; N F =1=> K Fβ =1 .5

4.42 Factorul de formă al dintelui (yFa)

Se adoptă iniţial YFa=2.5

4.43 Produsul dintre factorul repartiţiei frontale a sarcinii pentru calculul la


18
piciorul dintelui şi factorul gradului de acoperire ( K F 2⋅Y ε )

K F 2⋅Y ε ≃1

4.44 Factorul concentratorului de tensiune la piciorul dintelui (YSa)

YSa = 2

4.45 Factorul înclinării dintelui (Yβ)

Y β = 0.9 – dantură înclinată.

4.46 Rezistenţa la oboseală la piciorul dintelui (σ0lim)

- se determină cu tab. 13 a – d: σ0lim = 1000 MPa

4.47 Factorul de siguranţă admisibil pentru solicitarea piciorului dintelui


(SFp)

- Tab. 12: SFp = 1.25

4.48 Factorul durabilităţii la încovoiere (YN)

- Tab. 7: YN = 1

4.49 Factorul sensibilităţii materialului solicitat la oboseală la


concentratorul de tensiune la baza dintelui (Yδ)

- fig. 12: Yδ = 1.15

4.50 Factorul rugozităţii racordării dintelui (YR)

- fig. 13: Y R ≥0 . 95 => Y R=1

4.51 Factorul de dimensiune (YX)

Y X =1. 03−0. 006⋅mn


- tab. 14: Y X =1. 03−0. 006⋅18=0 . 922

4.52 Modulul normal minim necesar (mnmin)


19
T 1 F (n+ 1) K A⋅K V⋅K Hβ⋅Y ε⋅Y Fa⋅Y Sa⋅Y β
mn min= ⋅
a 2⋅ϕa σ 0 lim
w ⋅Y ⋅Y ⋅Y ⋅Y
S Fp N δ R X

6
0 .015⋅10 ⋅3 1⋅1 .15⋅1. 5⋅1⋅2 . 5⋅0 . 9
mn min = 2 ⋅ =0 .11
80 ⋅0 . 25 1000
⋅1⋅1 .15⋅1⋅0 .922
1 . 25

mnSTAS = 0.11 Tab. 15. STAS 822-82

4.53 Numărul de dinţi (Z)

2(a w −mnSTAS )cos β


Z 1≤
mn ( n+1)
2(80⋅0. 11)⋅cos12
Z 1≤
0 .11⋅3
Z 1 ≤52. 15

La danturi nitrurate Z1 = 15…25; Se va micşora conform recomandărilor STAS la


Z 1 ≥10 dinţi; Z şi Z să nu aibă divizori comuni.
1 2
Z1 = 20
Z2 = 107

4.54 Recalcularea modulului normal (mnSTAS)

2 aw⋅cos β 2⋅80⋅cos 12
mn= = =2 . 52
Z 1 ( n+1 )+ 2cos β 20⋅3+2 cos 12
Conform STAS 822-82 (tab. 15) => mnSTAS =2 .50

4.55 Distanţa între axe de referinţă (a0)

mnSTAS⋅Z1 (n+1) 2. 50⋅60


a0 = = =76 .92
2 cos β 1 . 95

4.56 Unghiul de presiune de referinţă frontal (αt)


20
tg α n
α t =arctg ( )
cos β
=arctg (costg 2012 )=arctg( 00 .. 3697 )=20. 36
4.57 Unghiul de angrenare frontal (αωt)

a0⋅cos α t 76 . 92⋅0 . 97
α ωt =ar cos
( a STAS )
=ar cos
80 ( )
=ar cos 0 .93=21 .14

4.58 Coeficientul deplasării de profil însumate (Xns)

Z 2+ Z 1
X ns = X n 1 + X n 2 = (inv α ωt −inv α ωt )
2tg α n
X ns =−0 .68

4.59 Repartizarea coeficienţilor deplasării pe roţii (Xn1, Xn2)

X n 1 =0 .18
X n 1 +X n2 =X ns => X n 2=−0. 6859−0 .18=−0 . 865

5. Calculul forţelor din angrenaj

La angrenajul cilindric cu dantură înclinată în cele două roţi dinţate apar forţe
radiale, tangenţiale şi axiale. Amplasarea spaţială a acestor forţe este:

Cele 6 forţe ce apar în angrenajul cilindric cu dinţi drepţi se calculează prin :


21
2T1
F t1= [ N ]=1239 .38 N
dw 1
2T
Ft 2 = II [ N ] =1548. 28 N
dw 2

F R 1 =F t 1⋅tgα⋅ωt=490 .67 N
F R 2 =Ft 2⋅tg21 .59=612. 96 N

Alegerea materialului .

Arborele I : OLC 15 Rp 0.2 =225 N/mm2


Rm = min 373 N/mm2
Arborele II : OLC 45 Rp 0.2 = 360 N/mm2
Rm = min 610 N/mm2

Arborele I
Predimensionarea din condiţia de rezistentă la torsiune
Pentru că în această fază nu se cunosc lungimile tronsoanelor arborilor şi nici lăţimile
rulmenţilor nu se pot exprima momentele încovoietoare. Din acest motiv
predimensionarea se face doar din solicitarea la torsiune :
16∗T 1
d p≥

3
π∗τ at
d P=20 mm
≥15 . 84
τ at =20 MPa

Proiectarea formei arborelui


Arborele completat cu suprafeţele de sprijin axial care să nu permită deplasarea
axială a arborelui faţă de roata de curea , roata dinţată şi cei doi rulmenţi. Forma
geometrică a arborelui I este următoarea :

22
y
yl Z1
lc

-rulment

B
b
c
a

Pe acest model de cunosc lC – lăţimea curelei şi B –lăţimea roţii Z1


bz1=b1 = 23 mm

Din atlasul de reductoare fig. 4.1 corelată cu tabelul 4.1 de la pagina 41, avem :

lC=1.2 ÷ 1.5 . dp=1.3 20=26  lC =26 mm


d20  B=14 , D=47
x=15 ÷20  x=18 ; y=5÷10  y=8
c=b/2 + y + B/2 = 26.5 mm ; a=lC/2 +x+ B/2 = 38 mm
b=B/2 + y + b/2=26.5 mm

Schemele de încărcare a arborelui I în plan orizontal şi în plan vertical cu trasarea


diagramei de eforturi
Arborele se schematizează ca o grindă dublu rezemată în punctele 2 şi 4 şi încărcată în
punctele 1 şi 3.

M4=Sa(38+26.5+26.5)+ l2V (26.5+26.5)-Ft 26.5


R2v= -21282.97 / 53 = -401.56
ΣFy=Sa+R2V+R4V-Ft
R4V=1046.1499
M1=0
M2=22602.4

23
M3=27723.26

Se dimensionează diametrul fiecărui tronson al arborelui din solicitarea de


încovoiere :
3 32⋅M 1 ech


d 1=
56 . 25⋅π
d2=20 mm
≥ 11. 92
d1=15 mm

d3 =30 mm
d4 = 20 mm

Proiectarea arborelui ( formei)

Arborele trebuie completat cu suprafete de sprijin axial care să nu permită deplasarea


axială a arborelui fată de roata dintată şi cei 2 rulmenti. Forma geometrică a arborelui II
este :

bz2=b2=20 mm
dp2 = 30 mm
 B=16 mm
D = 62 mm
y=8 mm

a= b/2 + y + b2/2 = 26 mm
b=B/2 + y + b2/2 = 26 mm

Determinarea forţelor rezultante din lagăre

Arborele I
Organele de maşini care sunt montate pe arborele I şi care încarcă pe acesta cu
forţe sunt roata de curea condusă şi pinionul Z 1. Forţele Sa , FA şi FR1 acţionează
conform schemei de mai jos şi s-au calculat anterior. Pentru că reacţiunile din lagăre
rezultante trebuie transmise carcasei prin intermediul rulmenţilor ce se vor monta pe
tronsoanele 2 şi 4 ale arborelui se impune determinarea acestuia.
24
R2 I =√ R22 H +R 22V =√186 . 65072 +401 .56 2=442. 8819 (N)
R4 I= √ R 24 H +R24 V = 2 2
√304 . 0237 +1046 .149 =1089 . 431 (N)

Alegerea tipului de rulmenţi

Având în vedere că cel puţin intr-unul din lagăre apare forţa axială şi în ambele
forţe radiale se vor adopta rulmenţi radiali-axiali cu bile.
Se adoptă soluţia de lăgăruire cu lagăr condus şi lagăr conducător.
Se determină forţa radială maximă din cele două lagăre :
FRmax= max (R2 ; R4 ) = max (442 ;8819;1089;431 )= 1089.431  lagărul din
tronsonul 4 va fi conducător ( blocat axial ) iar cel din tronsonul 2 va fi liber (liber
axial).

Stabilirea sarcinilor dinamice echivalente

Se determină durabilitatea impusă rulmenţilor prin :


60⋅n I⋅D h
LI = =1755 . 954
106 milioane de rotaţii
Se aleg rulmenţii radiali-axiali cu simplu efect. :
Fa4 246. 8864
= =0 . 2266<e(=1. 14 )
F RmaI 1089. 431  x=1 ; y=0 ; v=1.
Se determină sarcina dinamică echivalentă pentru rulmentul în care apare forţa
radială maximă :
PI = fk fd (v x FRmaxI+ y Fa4) (N)
- fk – coeficientul dinamic al angrenajului fk=1.1 ÷ 1.4
- fd – coeficientul dinamic al procesului de funcţionare a transmisiei fd=1.1 ÷1.3.
- v –factor cinematic. Dacă inelul exterior al rulmentului este fix iar cel exterior
rotitor v=1.
PI = 1.25 1.25 (1 1 1089.431+0)
PI = 1702.2359 (N)
Se determină capacitatea dinamică de bază necesară pentru realizarea durabilităţii
impuse :
1
p
CueaI =[ P I⋅( L I ) ]=10 [daN]
Din tabelul 5.11 , funcţie de diametrul tronsonului de arbore pe care se montează
rulmentul , se alege un rulment care are C ≥CneaI
CneaI = 2053.639  CSTAS=2400 daN
d=20 ; D=52 ; B=30  7304 B – WT - rulment radial cu bile pe un cu
cale de rulare adâncă.

25
26
BIBLIOGRAFIE

1. Botez, E., Angrenaje, Editura Tehnică, Bucureşti, 1962.


2. Botez, E., Maşini unelte, vol I şi II, Editura Tehnică, Bucureşti, 1977 şi 1978.
3. Buzdugan, Gh., Rezistenţa materialelor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1980.
4. Catrina, Gh., Calculul angrenajelor cilindrice evolventice, Facultatea de Mecanică
Craiova, 1992.
5. Catrina, Gh. Copilusi C., Geonea I., ş.a., Indrumar de proiectare pentru transmisii
mecanice. Editura Universitaria. Craiova. 2011.
6. Catrina, Gh., Organe de maşini, vol. I, Reprografia Universităţii din Craiova, 1997.
7. Catrina, Gh., Proiectarea transmisiilor prin cuple elicoidale, Facultatea de Mecanică
din Craiova, 1988.
8. Catrina, Gh., s.a., Proiectarea sistemelor cu transmisii prin cuple elicoidale, Editura
Universitaria, Craiova, 2004.
9. Catrina Gh., Organe de maşini, vol. I, Transmisii mecanice, Editura Universitaria
Craiova, 2007.
10. Chişiu, Al, ş.a., Organe de maşini, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1981.
11. Crudu, I., ş.a., Atlas de reductoare, EDP, Bucureşti, 1983.
12. Damian, T., Elemente constructive de mecanică fină, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1980.
13. Dragu, D., ş.a., Toleranţe şi măsurători tehnice, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1981.
14. Drăghici, I, ş.a., Organe de maşini, vol.I, Universitatea din Braşov, 1980.
15. Drăghici, I., ş.a., Îndrumar de proiectare în construcţia de maşini, vol.I,
EdituraTehnică, Bucureşti, 1981.
16. Drăghici, I., ş.a., Îndrumar de proiectare în construcţia de maşini, vol.II,
Ed.Tehnică, Bucureşti, 1982.
17. Dumitru N., ş.a., Organe de maşini, Îndrumar de lucrări practice, Reprografia
Universităţii din Craiova, 1994.
18. Dumitru, N., Organe de maşini. Angrenaje. Elemente de proiectare. Reprografia
Universităţii din Craiova, 1996.
19. Dumitru N., Nanu Ghe., Vătu D. – Mecanisme şi transmisii mecanice. Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008.

27
20. Dumitru N., Margine Al., – Organe de maşini. Asamblări-Elemente elastice.
Proiectare asistată. Editura Universitaria. Craiova. 2002.
21. Dumitru N., Catrina Ghe., Margine Al., Ungureanu A., s.a., - Organe de Maşini.
Arbori şi lagăre. Proiectarea prin metode clasice şi moderne. Editura Tehnică. 2008.
22. Florea, V. şi Florea, R., Transmisii prin angrenaje, Editura Universităţii din Sibiu,
1992.
23. Gafiţanu, M., Organe de maşini, vol. I, Editura Tehnică, Bucureşti, 1981.
24. Gafiţanu, M., Organe de maşini, vol. II, Editura Tehnică, Bucureşti, 1983.
25. Gheorghe, P., ş.a., Organe de maşini şi mecanisme, EDP, Bucureşti, 1980.
26. Gheorghiu, N.S., Ionescu, N., Organe de maşini, vol. I, Transmisii mecanice, I.P.
"T. Vuia" Timişoara, 1982.
27. Grigore, N., Organe de maşini. Transmisii mecanice, Editura Universităţii din
Ploieşti, 2003.
28. Gruia, N., Angrenaje conice, OID-ICM, Bucureşti, 1995.
29. Guia, N., Angrenaje conice şi hipoide, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1990.
30. Horovitz, B., ş.a., Transmisii şi variatoare prin curele şi lanţuri, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1971.
31. Ilie, E., Îndrumar de proiectare, Vol.I, II, Reprografia Universităţii din Craiova,
1986.
32. Jula, A., Dudiţă, Fl., Proiectarea angrenajelor evolventice, Ed.Scrisul Românesc,
Craiova, 1989.
33. Jula, A., Chişiu, E., Lateş, M., Transmisii mecanice, Editura Universităţii
Transilvania, Braşov, 2006.
34. Manea, Gh., Organe de maşini, vol. I, Editura Tehnică, Bucureşti, 1970.
35. Margine Al., Organe de maşini, vol. I, Editura Universitaria, Craiova 2001.
36. Miloiu, Gh., Dudiţă, Fl. şi Diaconescu, V.D., Transmisii mecanice moderne, Editura
Tehnică, Bucureşti, 1980.
37. Nanu, Gh., Mecanisme, Reprografia Universităţii din Craiova, 1995.
38. Posea, N., Rezistenţa materialelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1979.
39. Rădulescu, Gh., Angrenaje cilindrice, vol. II, I.P.Bucureşti, 1980.
40. Rădulescu, Gh., Organe de maşini. Angrenaje cilindrice, I.P. Bucureşti, 1980.
41. Rădulescu, Gh., ş.a., Îndrumar de proiectare în construcţia de maşini, Editura
Tehnică, Bucureşti, 1986.
42. Sauer, L., ş.a., Angrenaje, Vol.I,II, Ed.Tehnică, Bucureşti, 1970.
43. Tatu, N., Organe de maşini, Vol.II, Centrul de Multiplicare din Institutul de Petrol şi
Gaze, Ploieşti, 1986.
44. STAS 12192-84, Angrenaje. Alegerea treptelor de precizie şi rugozităţii danturii.
45. STAS 12222-84, Angrenaje paralele cilindrice exterioare cu danturi drepte, în
evolventă. Calculul geometric şi cinematic.
46. STAS 12224-84, Angrenaje paralele cilindrice exterioare cu danturi drepte, în
evolventă.
47. STAS 12225-84, Angrenaje paralele cilindrice exterioare cu danturi înclinate, în
evolventă.

28
48. STAS 12268-84, Angrenaje cilindrice cu dantură în evolventă. Calcul de rezistenţă.
49. STAS 12270-84, Angrenaje concurente conice exterioare cu danturi drepte
octoidale. Calculul geometric şi cinematic.
50. STAS 6012-82, Reductoare de uz general. Rapoarte de transmitere.
51. STAS 6055-82, Reductoare de turaţie. Distanţa dintre axe.
52. STAS 6273-81, Angrenaje cilindrice. Toleranţe.
53. STAS 821-82, Angrenaje cilindrice în evolventă de uz general. Profilul de referinţă.
54. STAS 822-82, Angrenaje. Gama modulilor.
55. STAS 915/1-81, Angrenaje. Simbolurile elementelor geometrice şi cinematice.
56. STAS 915/2-81, Angrenaje. Noţiuni generale de geometrie şi cinematică.
57. STAS 915/3-81, Angrenaje. Geometrie şi cinematică. Terminologie.
58. STAS 915/6-82, Angrenaje.Geometrie şi cinematică.Vocabular.
59. *** Catalog de produse petroliere, PECO Bucureşti, 1987.
60. *** Construcţia de maşini, Nr.2-3/1990, Nr.5/1990, Nr.7/1990, Nr.7/1991.
61. *** Detali maşin, Nr.8,17,32,34,39/1989. 62. *** EMRC NISA 1993-1995.
63. *** Îndrumar pentru construcţia lagărelor cu rulmenţi, Editat de M.I.C.M.,
Bucureşti, 1980.
64. *** Manualul inginerului mecanic. Mecanisme. Organe de maşini. Dinamica
maşinilor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1976.
65. *** PIV - stufenlois 159/8 Getrrriebe System RH, PIV Antreb Werner Reimens KG
(RFG), Bad Hamburg.
66. *** Sisteme neconvenţionale de lagăre pentru motoare electrice de medie putere,
Contract,

29

S-ar putea să vă placă și