Sunteți pe pagina 1din 1

27.05.

2021

Guvernul a reglementat noul cadru de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere
la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar

Joi, 27 mai 2021, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii
educației naționale nr. 1/2011.

Modificările vizează măsuri privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere la nivelul
sistemului național de învățământ preuniversitar, în condițiile în care contractele de management încetează
de drept înainte de începutul noului an școlar 2021-2022. Ministerul Educației a inițiat ordonanța de urgență
prin care se realizează extinderea bazei de selecție și introducerea unor criterii de performanță în susținerea
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director, director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar
și funcțiilor de conducere, îndrumare și control în inspectoratele școlare și casele corpului didactic.

Astfel, cadrul legal nu va mai fi limitat în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor de înscriere la concurs doar
de către cadrele didactice titulare care au calitatea de expert în management educațional. Prin urmare, se vor
putea prezenta:

✓ la concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct în unitățile de învățământ și cadre


didactice titulare care nu au calitatea de experți în management educațional, dar care au diplomă de licenţă
sau atestat de echivalare în condițiile 149 alin. (3), au promovat examenul de definitivat și au cel puțin cinci
ani vechime în învățământ.

✓ la concursul pentru ocuparea funcţiilor de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare și cadrele
didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educaţional, dar care au diplomă de licenţă
și gradul didactic I sau II.

✓ la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere din inspectoratele școlare şi de director al casei
corpului didactic și cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educaţional, dar
care au diplomă de licenţă și titlul de doctor sau gradul didactic I.

Promovarea candidaților înscriși la concursurile pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct în


unitățile de învățământ preuniversitar, director al casei corpului didactic, precum și pentru ocuparea funcţiilor
de conducere, îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare se poate face doar in condițiile în care aceștia
au obținut minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba de interviu.

Proiectul este inițiat ca urmare a unei analize obiective a nevoilor sistemului național de învățământ
preuniversitar, din perspectiva asigurării unui management de calitate. Profesionalizarea guvernanței școlilor
se încadrează atât în obiectivele proiectului „România Educată”, cât și în Programul de guvernare. Extinderea
bazei de selecție a personalului apt să se înscrie la concursul pentru ocuparea unei funcții de conducere în
sistemul de învățământ preuniversitar și reevaluarea criteriilor de performanță vor avea ca efect creșterea
calității actului educațional, fiind în concordanță cu principiul eficienței, reglementat la art. 3 din Legea
educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia avem obligația, în
calitate de autoritate în domeniul educației, de a urmări obţinerea de rezultate educaţionale maxime prin
gestionarea resurselor existente.

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

Str. General Berthelot 28 -30 București Sector 1 010168


Tel: +4 021 405 62 00 // +4 021 405 63 00
www.edu.ro