Sunteți pe pagina 1din 3

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE

2017-2018
PROF. Cristina Murguleț– Limba engleză

Școala Gimnazială nr.2, Mărășești

Programul activităților extracurriculare


2017–2018
Nr. ACTIVITATEA TIPUL DE ACTIVITATE Termen Responsabil Locaţie
crt. activitate
1. Prof. Cristina
Ziua Limbilor Europene Prezentări Power Point, expoziţie 29 Murguleț CDI
septembrie Clasele: CPA,
“Culturi şi civilizaţii europene”,
CPB, I, a II-a, a III-
imnuri naționale, dramatizare
a, a IV-a, a V-a
“Animal Farm”
2. Spectacol - carnaval : parada Prof. Cristina Panoul şcolii
“Halloween Party” costumelor, scenetă “Who am I?” 27 Murguleț Panourile
octombrie Clasele: CPA, claselor
CPB, I, a II-a, a III-
Expoziţie obiecte confecţionate de
a, a IV-a, a V-a
elevi “ Halloween Traditional Craft”
– felinare, măşti, ghirlande de
fantomiţe, proiecte de prezentare a
sărbătorii etc
Page 1 of 3
ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE
2017-2018
PROF. Cristina Murguleț– Limba engleză

3. Săptămâna Educaţiei Prof. Cristina Panoul şi


Globale 2010 : Expozitie de fotografii, panouri, 13 – 21 Murguleț holurile şcolii
noiembrie Clasele: CPA, CDI
“Peace and non-violence mape, afişe, prezentări Power Point
CPB, I, a II-a, a III-
for the children of the
a, a IV-a, a V-a
world”
4. Cântece, Prof. Cristina
” Christmas Song Sărbătoarea Crăciunului în Marea 22 Murguleț Sala de clasă
decembrie Clasele: CPA,
Contest” Britanie. Biblioteca
CPB, I, a II-a, a III- școlii
Concurs de cântece de Crăciun,
a, a IV-a, a V-a
individual și pe echipe
5. Confecţionare şi expoziţie de Prof. Cristina Panoul clasei
„Valentine’s Day” felicitări şi mesaje de ziua Sfântului 14 Murguleț Panoul școlii
Valentin; chestionare, rebusuri pe februarie Clasele: CPA, CDI
CPB, I, a II-a, a III-
temă.
a, a IV-a, a V-a
Karaoke
6. Cântece şi poezii dedicate zilei Prof. Cristina Panoul şi
“Mother’s Day in U.K.” internaţionale a mamei. 1-8 Murguleț holurile şcolii
martie Clasele: CPA, şi ale claselor
Felicitări, mesaje în limba engleză
CPB, I, a II-a, a III- Holul şcolii
pentru mama.
a, a IV-a, a V-a

7. Tradiţii şi obiceiuri de Paşte în Prof. Cristina

Page 2 of 3
ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE
2017-2018
PROF. Cristina Murguleț– Limba engleză

Happy Easter! Marea Britanie şi alte ţări vorbitoare 11 Murguleț Panourile


de limbă engleză. aprilie Clasele: CPA, claselor
Confecţionare materiale şi felicitări CPB, I, a II-a, a III-
a, a IV-a, a V-a
de Paşte.
8. “Suntem români. Prezentări Power Point, mape Prof. Cristina
Suntem europeni. tematice 9 mai Murguleț Panoul şcolii
Vorbim engleza.” Concurs pe clase Clasele: CPA, CDI
CPB, I, a II-a, a III-
Program artistic
a, a IV-a, a V-a

9. „Roadele muncii noastre Serbări şcolare 15 Prof. Cristina Curtea şcolii


la sfărşit de an şcolar” iunie Murguleț
Clasele:
CPA, CPB, I,
a II-a, a III-a,
a IV-a, a V-a

Page 3 of 3