Sunteți pe pagina 1din 2

Dosarul nr.

2–5761/2021
2-21041378-12-2-19032021

HOTĂRÂRE
În numele Legii
Dispozitiv

28 mai 2021 mun.


Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Centru


Instanța compusă din:
Președintele ședinței, judecătorul Grigore
Manoli
Grefier Alina
Ursu

cu participarea reprezentantului Autorității Naționale de Integritate, Negruța


Nichita împuternicit prin procură, dar în lipsa pârâtului Diacov Dumitru și a
avocatului Valah Alina, împuternicită prin mandatul seria MA nr. 0061932 din
25.03.2021,
în sediul instanței, în ședință publică, a examinat cauza civilă intentată la
cererea de chemare în judecată semnată de președintele Autorității Naționale de
Integritate împotriva lui Diacov Dumitru, privind constatarea existenței diferenței
substanțiale, deținerea averii cu caracter nejustificat și confiscarea averii
nejustificate.
În conformitate cu art. 32 alin. (1), (2) din Legea nr. 132 din 17.06.2016, cu
privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 19-21, art. 24 alin. (1) din Codul
familiei, art. 46 din Constituția R. Moldova, art. 6 § 1 CEDO, art. 1 al Protocolului
1 CEDO, art. 118 alin. (1), art. 238-241 din Codul de procedură civilă, instanța de
judecată

h o t ă r ă ş t e:

Se resping cerințele din cererea de chemare în judecată semnată de


președintele Autorității Naționale de Integritate împotriva lui Diacov Dumitru,
privind constatarea existenței diferenței substanțiale, deținerea averii cu caracter
nejustificat și confiscarea averii nejustificate, ca fiind neîntemeiate.
Se pune la dispoziția părților absente prezenta hotărâre, prin mijlocirea grefei
instanței de judecată.
Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30
zile de la data pronunțării dispozitivului hotărârii, prin intermediul Judecătoriei
Chișinău, sediul Centru.

Președintele ședinței,
judecătorul Grigore
Manoli