Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Direcţia Generală pentru Învăţământ Preuniversitar

Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare

OLIMPIADA DE ISTORIE
Etapa judeţeană / Municipiul Bucureşti
Clasa a X-a- 2006

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

I. Citiţi cu atenţie textul de mai jos:


“În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, coloniile americane au început o răscoală
împotriva conducerii britanice. Coloniştii resimţeau tot mai mult amestecul englezilor, mai ales în
comerţ. Au observat, de asemenea, alte politici britanice care dăunau intereselor lor. Astfel, Anglia
a declarat tot teritoriul de la vestul coloniilor sale din America ca fiind rezervaţia indiană. Locuitorii
unor colonii ca Virginia, au privit acest lucru ca pe o ameninţare.(...) În mai 1775, reprezentanţii
tuturor coloniilor s-au întâlnit la Congresul din Philadelphia. (...) În 4 iulie 1776, prin vot, Congresul
a adoptat un act fundamental, Declaraţia de Independenţă. Americanii au găsit aliaţi în Franţa şi
Spania, care aveau motivele lor de antipatie faţă de influenţa britanică din America.”
(Enciclopedia istoriei lumii)
Răspundeţi următoarelor cerinţe:
1. Selectaţi, din text, două informaţii care demonstrează relaţia cauză-efect.
2. Selectaţi, din text, două informaţii care demonstrează caracterul democratic al adoptării
Declaraţiei de Independenţă.
3. Ilustraţi atitudinea Franţei faţă de Anglia cu o informaţie din text şi prezentaţi un eveniment de
la începutul secolului al XIX-lea, în care se menţine această atitudine.
4. Prezentaţi o asemănare între evenimentele descrise de text şi “revoluţia glorioasă” din Anglia.
5. Prezentaţi un principiu politic al Declaraţiei de Independenţă care este preluat în Constituţia
nord-americană (1787).
6. Prezentaţi un document adoptat în Franţa, în anul 1789, care a preluat idei ale Declaraţiei de
Independenţă.
30 de puncte

II. Realizaţi o sinteză, în aproximativ patru-cinci pagini, referitoare la relaţiile internaţionale


în secolul al XIX-lea, având în vedere:
- prezentarea unui cadru internaţional întrunit în Europa la începutul secolului al XIX-lea şi
precizarea a două decizii adoptate cu acest prilej;
- prezentarea a două evenimente desfăşurate în Europa în prima jumătate a secolului al XIX-lea,
în cadrul cărora s-au implicat trei mari puteri;
- menţionarea a două evenimente desfăşurate în Europa în a doua jumătate a secolului al XIX-
lea la care au participat aceleaşi patru mari puteri şi precizarea a două deosebiri dintre
deciziile adoptate în cadrul acestor evenimente;
- formularea unui punct de vedere despre importanţa constituirii Triplei Alianţe şi susţinerea
acestuia prin două argumente istorice.

Notă! Se punctează şi structura compoziţiei (introducere, cuprins, concluzii), prezentarea


în ordine cronologică/logică a faptelor istorice, evidenţierea relaţiei cauză-efect, utilizarea
limbajului istoric.
60 de puncte