Sunteți pe pagina 1din 1

PROGRAM PUBLICITATE

În contextul Zilei Copilului, ziarul FĂCLIA de Cluj


apare în 31 mai 2021 (ediție comună 31 mai – 1 iunie 2021).
Programul pentru Publicitate:
31 MAI — ÎNCHIS
01 IUNIE — orele: 15.00-17.00
din 02 IUNIE — program normal

V Ă M U LŢ U M I M !
vineri, 28 mai 2021 • anul XXXII, nr. 9255 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

De la serviciu Mihai Viteazul, omagiat la Cluj-Napoca


la cimitir Voievodul Mihai Viteazul a fost omagiat joi la Cluj-Napoca
în contextul sărătoririi a 421 de ani de la înfăptuirea primei
uniri politice a celor trei ţări române. Ceremonia a avut loc la
monumentul Mihai Viteazul din Cluj-Napoca, iar printre participanți
s-au numărat IPS Andrei Andreicuț, mitropolit al Clujului,
Maramureșului și Sălajului, episcopul greco-catolic Claudiu Pop,
Viorel DĂDULESCU prefectul Tasnadi Szilard, primarul Emil Boc, eurodeputatul Maria
Grapini și fostul ministru PSD, Natalia Intotero.
Festivitățile au debutat cu de- Viteazul a fost conștient de ceea ce
puneri de coroane de flori din reprezinta el pentru întreaga creș-

m ult trâmbița reformă a Legii pensi-


ilor - care, vezi Doamne - ar urma
să rezolve toate inechitățile actua-
le privind actualul sistem de pensii, pare
a fi pe cale să introducă o nouă discrimi-
partea Parlamentului României, a
Parlamentului European, Institu-
ției Prefectului Județului Cluj, Pri-
măriei Cluj-Napoca, a Consiliului
tinătate europeană. „Mihai a fost
un creștin râvnitor și practicant
și atunci când i-a scris starețului
Cracoviei i-a spus așa: «domnia ta,
Județean Cluj, UBB, a Casei de de fapt toți europenii, trebuie să ne
nare. Deși actualii guvernanți evită să se Cultură a Studenților „Dumitru ajute pentru că eu m-am ridicat la
refere direct la asta, ce a răzbătut din spa- Fărcaș”, partidelor politice și a mai luptă cu această țărișoară mică.
tele ușilor închise arată că se pregătește multor organizații culturale și pa- Am ridicat paloșul dar singur nu
o majorare a vârstei de pensionare, lucru triotice. După slujba de pomenire, pot».
confirmat de recenta declarație a lui Dan IPS Andrei Andreicuț a subliniat C.P.
Barna. Căci ce altceva ar putea însemna în cuvântul de învățătură că Mihai continuare în pagina a 4-a
„calibrarea cu speranța de viață”, indica-
tor care a crescut în ultimele decenii, dacă
nu tocmai prelungirea duratei de timp în UMF „Iuliu Hațieganu”, în clasamentul Shanghai Pas înainte în
care o persoană este în activitate? Această edificarea primului
perspectivă, defel încântătoare, poate fi Global Ranking of Academic Subjects 2021 Centru Integrat
oarecum justificată doar prin fragilitatea Universitatea de Medicină și
actualului sistem de pensii, bazat pe prin- Farmacie „Iuliu Hațieganu”
de Transplant din
cipiul conform căruia pensiile sunt sus- din Cluj-Napoca este listată, România
ținute de cei aflați în activitate. Sistemul în clasamentul internațional Comisiile tehnice reunite
funcționează atâta timp cât există un spor Shanghai Global Ranking of de urbanism și amenajarea
natural pozitiv, însă poate intra în colaps Academic Subjects 2021, la trei teritoriului ale Consiliului
dacă lucrurile merg invers. Și la noi așa domenii de studiu din categoria Județean Cluj și ale Primări-
merg: pe lângă faptul că avem o scădere științelor medicale, fiind ei municipiului Cluj-Napoca
accentuată a natalității, ne confruntăm singura instituție de învățământ au avizat, joi, favorabil Planul
și cu o migrație masivă, rezultatul fiind superior medical și farmaceutic Urbanistic Zonal (P.U.Z.) al
o diminuare accentuată a numărului de din România care a obținut viitorului Centru Integrat de
persoane care contribuie la pensii. această performanță. Transplant Cluj.
continuare în pagina a 12-a E un nou pas înainte pe
detalii în pagina a 4-a care l-am făcut în proiectul
de edificare a acestui obiec-
tiv medical ultramodern, de
Vasile Dîncu: „PNRR, o oglindă în care putem vedea performanța politicii” importanță deosebită pentru
județul Cluj și pentru întrea-
Premierul Florin Cîțu a prezentat, în Parlament, Planul Național ga Românie. Vom menține un
de Redresare și Reziliență. În ședința de miercuri, Legislativul ritm alert al demersurilor pro-
a adoptat ratificarea Tratatului EURATOM, privind sistemul cedurale, tocmai pentru că ne
de resurse proprii ale Uniunii Europene, însă, aceasta a fost dorim ca acesta să devină re-
plină de tensiuni între Opoziție și Putere. S-au opus ratificării alitate cât mai curând. După
parlamentarii AUR, care au părăsit sala. aprobarea P.U.Z.-ului în Con-
siliul Local al municipiului
Când vine vorba de PNRR, po- demers de anvergură, dincolo de Cluj-Napoca, vom elabora
liticienii clujeni se contrazic: ast- importanța lui, este proiectat în studiul de fezabilitate și pro-
fel, în timp ce opoziția reclamă așa fel încât să folosească mai mult iectul tehnic”, a delarat Alin
o mulțime de minusuri, cei de la ca și capital politic sau ca mijloc de Tișe, președintele Consiliului
putere consideră că planul pune propagandă pentru cei care se află Județean Cluj”.
accent pe domenii importante. la putere, decât ca un proiect cu in- Unic în România și în Eu-
Senatorul PSD Vasile Dîncu tenție reală de dezvoltare. ropa de sud-est, Centrul Inte-
susține că acest plan este o oglin- „Deși România se află în situa- grat de Transplant va fi con-
dă în care am putea să vedem ția unor mari dezechilibre de dez- struit pe un teren în suprafață
adevărata performanță a politicii voltare, investițiile nu gândesc un totală de peste 74.000 mp și
românești. echilibru, ci cu totul alte logici. va avea un regim de înălțime
În opinia lui Dîncu, un observa- Anca M. COLIBĂȘANU 4S + P + 5E + Et.
tor străin ar vedea că, la noi, orice continuare în pagina a 5-a continuare în pagina a 4-a

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-16, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324