Sunteți pe pagina 1din 1

ABONAȚI-VĂ!

n o
ți
misi !
Eco te 30%
S-a redus numărul chioșcurilor care vând ziare pes
Așadar, vă rugăm să vă abonați, prin:
• încasatorii firmei DONATH MEDIA – tel. 0741-627.075;
• serviciul Difuzare al ziarului (str. Clinicilor nr. 33);
• Poșta Română (factori poștali sau Oficiu Poștal)
Prețul abonamentului:

30 40
PERSOANE FIZICE PERSOANE JURIDICE

lei/lună + taxa difuzare lei/lună + taxa difuzare

sâmbătă-duminică, 22-23 mai 2021 • anul XXXII, nr. 9250 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Cloșca de sub pat Se schimbă strategia în procesul privind


retrocedarea clădirii Facultății de Litere
Cornel UDREA Parohia Romano-Catolică „Sf.
Mihail” schimbă strategia în
dosarul privind retrocedarea
clădirii de pe strada Horea
din Cluj-Napoca, în care

n u este, cred, o noutate când găsim își desfășoară activitatea


peste tot diverse scenarii, diverse Facultatea de Litere a
propuneri de strategii, evident cu Universității „Babeș-Bolyai”.
toatele olimpice. De aceea, nu este nimic Înalta Curte de Casație și Jus-
nou sub soare, când afirmăm că specta- tiție ar trebui ca în 26 mai să se
culoasele apariții, dintr-un anonimat so- pronunțe în procesul prin care Pa-
cial, din nimicul politic nesemnificativ, rohia Romano-Catolică „Sfântul
sau profesional, ale momentelor Șoșoacă, Mihail” din Cluj-Napoca revendi-
Groșan, Simion sunt parte dintr-un sce- că sediul Facultății de Litere din
nariu care s-a epuizat, înainte de termen, cadrul UBB, cunoscută sub nume-
din varii motive conjuncturale, dar și da- le de clădirea Marianum.
torită imprevizibilului politic, augmente C.P.
ale comportamentului ieșit din tiparul continuare în pagina a 4-a
prestabilit al acestor personaje.
Deturnarea interesului colectiv spre
IȘJ Cluj: 6.036 de cereri de înscriere în clasa pregătitoare Depunere de jerbe
asemenea subiecte nu este o strategie
nouă, a fost și va mai fi folosită, cu efecte pentru anul școlar 2021-2022 admise, în prima etapă de flori la statuia
dintre cele mai distructive.
Prima etapă a procesului de pa I de înscriere a copiilor în clasa de clase sunt alocate mediului ur-
domnitorului
De la ia transpirată, la asasinarea ursu-
lui Arthur de către un prinț exploatator
înscriere a copiilor în clasa pregătitoare, pentru anul școlar ban”  – informează Inspectoratul Mihai Viteazul
pregătitoare, pentru anul școlar 2021-2022, la nivelul județului Cluj Școlar Județean Cluj.
al iobagilor, indiferent de anotimpuri și 2021-2022, s-a încheiat joi, 20 au fost procesate și introduse 6.068 Conform calendarului înscrierii
vânător sadic, este traseul parcurs de ino- mai. de cereri și au fost admise 6.036. în învățământul primar pentru anul
cența culturală (eufemism) a unei părți a Conform planului de școlarizare, la școlar 2021-2022, în perioada 24  -
populației, trecută de 60 de ani și isteri- Unitățile de învățământ pre- nivelul județului Cluj sunt aprobate 31 mai are loc depunerea/ trans-
calele patriotarde, agramate ale câtorva universitar din județul Cluj care 5.581 de locuri, respectiv 293,47 de miterea cererii-tip de înscriere la
români verzi, de ambele sexe verzi, dias- urmează să școlarizeze elevi în clase (281,89 de clase învățământ secretariatul unității de învățământ
poreni, care preferă să își privească patria clasa pregătitoare au afișat listele de masă și 11,58 de clase învăță- aflate pe prima poziție dintre cele
iubită, de la distanță, ca să o înțeleagă mai candidaților înmatriculați în pri- mânt special). Din punct de vedere trei opțiuni exprimate pentru etapa
bine. ma etapă, precum și numărul de al mediului de rezidență, 104,33 de a doua, de către părinții copiilor
locuri rămase libere, pentru etape- clase sunt aprobate pentru a func- M. TRIPON
continuare în pagina a 12-a le următoare de înscriere. „În eta- ționa în mediul rural, iar 189,14 continuare în pagina a 11-a

Cât e chiria pentru un chioșc de flori din centrul Clujului


Chioșcurile cu flori sunt scoase din nou la licitație pentru a fi
închiriate. Acestea sunt cu mult mai ieftine decât cele pentru Primăria Cluj-Napoca îi
comercializarea de ziare și reviste. invită pe cetățeni, joi, 27 mai
a.c., începând cu ora 12.30, la
Consilierii locali clujeni vor dezbate, în ședința de săptămâna vii- ceremonia depunerii de jerbe
toare, un proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică de flori la statuia ecvestră a
a modulelor din cadrul chioșcurilor de comercializare flori, din Piața domnitorului Mihai Vitea-
Lucian Blaga nr. 1-3. Conform municipalității, prețul minim al închi- zul din municipiul nostru,
rierii este de 353 de lei pe modul, pe lună, valabil pentru luna aprilie cu ocazia celebrării primului
a anului curent, și care va fi actualizat prin aplicarea ratei inflației. unificator al Țărilor Române
Durata de înciriere este de 5 ani, cu posibilitate de prelungire. de la 1600, potrivit Legii nr.
Municipalitatea argumentează că unul dintre obiectivele conside- 137/2020. Programul eveni-
rate ca prioritare în 2014, referitore la modificarea din punct de ve- mentului va cuprinde o slujbă
dere al esteticii urbane a Pieței Lucian Blaga, l-a constituit moderni- Te Deum, urmată de discur-
zarea mobilierului destinat comerțului stradal prin amplasarea unor sul primarului Emil Boc. Un
chioșcuri moderne pentru comercizlizarea florilor. A fost, astfel, sta- alt discurs privind semnifi-
bilit și achiziționat un model unitar de chioșc compus din câte trei cația momentului istoric va
module. A.M.C. fi susținut de un profesor al
continuare în pagina a 4-a UBB.

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-16, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324