Sunteți pe pagina 1din 2

Soluţii simple

pentru îmbunătăţirea comportamentului elevilor în şcoală


Prof. Conţiu Claudiu

Întotdeauna au existat elevi care au încercat să împingă limitele în privinţa


comportamentelor negative. Reuşita în gestionarea situaţiilor dificile, chiar violente uneori, nu
înseamnă neapărat folosirea unor metode complicate.

Comportamentele negative apar mai des în şcolile unde există un numar mai mare de
elevi cu tulburări de comportament şi unde nu există consecvenţă în respectarea regulilor.
Regulile sunt stabilite prin legislaţie naţională, de unde derivă un regulament intern, proceduri
interne.

Pentru reuşita în îmbunătăţirea comportamentului este necesar să fie împlicaţi


personalul şcolii, părinţii şi nu în ultimul rând elevii.

Ce trebuie să facă profesorii:

 Stabilirea unor reguli ale clasei care să fie afişate şi cunoscute de către toţi elevii
 Stabilirea unui sistem de recompense şi pedepse
 Supravegherea în permanenţă a elevilor
 Luarea unor măsuri imediate în cazul apariţiei comportamentelor negative în funcţie
de gravitatea situaţiei

Regulile clasei:

Derivă din regulamentul intern al şcolii şi vor avea succes doar dacă sunt cunoscute de
către toţi elevii şi dacă există consecvenţă din partea tuturor profesorilor în verificarea
respectării lor de către elevi.

Sistemul de recompense şi pedepse non violente:

Recompensa dă rezultate mai bune în educaţia copilului decât pedeapsa şi are un efect
pozitiv asupra personalităţii sale pe termen lung. Recompensele pot fi materiale (prin
calificativele/notele pe care le primeşte) sau de ordinul laudelor, încurajărilor. Mult mai
recomandate decât recompensele materiale sunt lauda şi încurajarea, deoarece copiii se simt
bine când intră în graţiile celor din jur şi sunt lăudaţi.
Pedeapsa nu trebuie să fie exagerat de severă (acest tip de pedepse înrăiesc copilul şi îl
determină să aibă o atitudine rebelă) şi ea nu trebuie să constea în pedeapsă corporală.
O pedeapsă trebuie aplicată imediat după ce comportamentul inadecvat a fost săvârşit şi
educatorul trebuie să-i explice foarte clar copilului, pe un ton calm, pentru ce anume este
pedepsit. Tonul pe care ne adresăm copilului este foarte important, nu trebuie să fim agresivi,
să ţipăm şi să-i vorbim urât, astfel îl înfricoşăm şi el nu se va concentra să înţeleagă ce a
greşit, ci atenţia lui se va focaliza pe frica indusă de agresivitatea noastră.

Măsuri imediate:

Această acţiune este foarte importantă în situaţiile grave de violenţă. Orice întârziere
în luarea măsurilor legale poate duce la repetarea unor comportamente violente. Elevii sau
părinţii violenţi, dacă observă că există şansa ca şcoala să uite incidentul cu siguranţă vor avea
tendinţa să aibă un comportament violent şi în viitor.

Cele mai eficiente sancţiuni legale în cazul incidentelor violente rămân amenzile
acordate părinţilor elevilor. După primirea unei amenzi, repetarea comportamentului violent
este extrem de rară.

S-ar putea să vă placă și