Sunteți pe pagina 1din 2

Pledoarie pentru cursuri on-line

-European Schoolnet Academy-

Profesor Conţiu Claudiu, Şcoala Profesională Poiana Turda

Majoritatea cadrelor didactice au dificultăţi în parcurgerea unor programe clasice de


formare datorită lipsei timpului. Pe de altă parte un comportament profesionist presupune
perfecţionarea pe tot parcursul carierei, nefiind suficientă doar formarea iniţială.
Trăim intr-o lume care se schimbă intr-un ritm foarte alert şi punând accentul pe
aceleaşi cunoştinţe şi aptitudini folosite in trecut în educaţie, nu va fi suficient pentru
incercările care ne aşteaptă în viitor. Cu o generaţie în urmă profesorii erau siguri că ceea ce
predau le va folosi elevilor pentru întreaga viaţă.
Astăzi, din cauza rapidelor schimbări economice şi sociale, şcoala trebuie să
pregătească elevii pentru slujbe care încă nu există, pentru tehnologii care încă nu au fost
inventate, pentru probleme care încă nu ştim că vor apărea. Dacă privim în urmă cu 50 de ani,
nu cred că vreun profesor şi-ar fi putut imagina cum internetul, apărut în 1994 sau telefonul
mobil care a apărut câţiva ani mai târziu, vor schimba lumea într-un mod exploziv. Aceste
tehnologii nu au devenit doar instrumente pentru studiu ci şi o reţea globală pentru
distribuirea informaţiilor, pentru inovaţie şi antreprenoriat.
Cum să stimulăm motivaţia elevilor şi să-i pregătim pentru viitor este întrebarea de
actualitate. Un lucru este sigur, succesul educaţional nu se mai referă la reproducerea unor
cunoştinţe ci extrapolarea a ceea ce se cunoaşte şi folosirea în situaţii noi.
Educaţia actuală se referă mai mult la modul de a gândi, care implică creativitate şi o
abordare critică în rezolvarea de probleme şi în luarea deciziilor. La fel se referă şi la stilul de
muncă incluzând comunicarea şi colaborarea, instrumentele necesare precum capacitatea de a
recunoaşte şi exploata potenţialul noilor tehnologii , sau a preîntâmpina riscul folosirii
acestora. Deasemenea educaţia se referă la capacitatea de a trăi intr-o lume multi culturală, ca
un cetăţean activ şi implicat, aceşti cetăţeni putând influienţa ce vor să înveţe şi în ce mod.
Educaţia clasică se bazează pe predarea materiei sub forma unor discipline destul de
înguste, astăzi educaţia trebuie se se bazeze pe sintetizare, pe dezvoltarea capacităţii de a face
legături între noţiuni din diferite discipline, deci necesită minţi deschise, creative.
Una din modalităţile de organizare a formării continue prevăzută de metodologia
privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar este şi sistemul
învăţământului la distanţă, prin utilizarea platformelor e-learning şi a suporturilor electronice.
Marele avantaj al acestor cursuri este flexibilitatea programului.
Eu personal am avut o experienţă interesantă şi fructuoasă prin urmarea unui curs on-
line în cadrul „European schoolnet academy” care este o platformă unde poţi învăţa despre
inovaţie în şcoală şi în sala de clasă, într-un mod profesionist şi gratuit. Această platformă este
realizată cu sprijinul Uniunii Europene, iar ministerele educaţiei din ţări membre au
reprezentanţi în consiliul director al academiei.
Oferta de cursuri ale academiei din anul 2014 a fost:
 Future classroom scenarios 1
 How to teach computing
 Competences for 21st Century Schools
 Games in Schools
 Innovative STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) teaching 1
 Innovative STEM teaching 2
 Future classroom scenarios 2

Cursurile lansate în luna începând cu luna aprilie 2015 sunt:


 Creative use of Tablets in Schools
 How to teach computing: an introduction to concepts, tools and resources – pentru
profesorii şi învăţătorii care predau la clasele primare
 Games in schools 2
 Teaching creative thinking
Cursurile sunt organizate pe mai multe module, în general un modul finalizându-se după o
săptămână. Cursul pe care l-am urmat „Competences for 21st Century Schools” a fost
organizat pe trei module într-o perioadă de trei săptămâni:
 Modulul 1 – Introducing Competences for 21st Century Schools
 Modulul 2 – Teaching Key Competences through Project Based Learning
 Modulul 3 – Assessing Key Competences
În cadrul modulelor, cursurile au fost postate sub formă video cu subtitrare în limba engleză şi
în format word. Pe lângă cursuri a fost postat şi un foarte divers material bibliografic.
Fiecare dintre cele trei module s-a finalizat cu evaluare compusă dintr-un test grilă şi o
activitate practică. În cadrul activităţii practice pe lângă sarcina proprie a fost necesară
recenzarea lucrării unui coleg stabilit aleator de cei din academie.
Profesorii au incurajat folosirea retelelor de socializare şi a forumului pentru colaborarea,
împărtăşirea impresiilor etc. Ca dovadă a finalizării cursului, academia a eliberat un certificat
de absolvire.
“This course has given me new energy and inspiration. I love my job, but every once in a
while you need a professional development that gets you reenergized. I also learned about
many new tools that I plan to use in my classroom. I also started to approach my planning
process in the light of the new ideas from the course”.
Aceasta este declaraţia unui cadru didactic participant la unul din cursurile academiei, cu care
sunt şi eu de acord.

Bibliografie
http://www.europeanschoolnetacademy.eu/

S-ar putea să vă placă și