Sunteți pe pagina 1din 1

Model rezumat

Pentru scrierea rezumatului, studenţii trebuie să aibă în vedere următoarele reguli:

REDACTARE: Rezumatul va avea maximum 200 de cuvinte, va fi redactat folosind fontul


Times New Roman, dimensiunea 12, spaţierea va fi la un rând. Se vor utiliza diacritice.

TITLU
Titlul trebuie să fie direct; folosiţi un limbaj simplu, concis şi informativ.

INTRODUCERE
INFORMAŢII GENERALE: oferiţi informaţii utile pentru introducerea cercetării/studiului dvs.
SCOPUL LUCRĂRII: expuneţi problema ca o întrebare sau o ipoteză.

METODE (Nu se va completa de către studenţii cu referat ştiinţific)


Numele materialelor şi metodele aplicate în cercetarea/studiul dvs. Descrieţi abordarea sau
proiectarea lucrării, incluzând variabile independente şi dependente, dar şi statistici.

REZULTATE
Descrieţi rezultatele obţinute pe baza cercetării/studiului şi metodele aplicate.

CONCLUZIE
Daţi un rezumat clar al rezultatelor lucrării.
DISCUŢII: Dacă este important, amintiţi factorii care ar fi putut influenţa datele (scurt şi
concis).
IMPLICAŢIE: Enunţaţi implicarea sau relevanţa cercetării/studiului.

S-ar putea să vă placă și