Sunteți pe pagina 1din 5

Varianta 15

SUBIECTUL I
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 puncte )
5p 1. Numărul divizorilor întregi ai lui 15 este de:

a) 4
b) 8
c) 2
d) 9

5p 2. O echipă de 12 muncitori poate efectua o lucrare în 36 de zile. În situația în care echipa ar


avea doar 6 muncitori lucrarea ar fi efectuată în:

a) 18 zile
b) 36 zile
c) 72 zile
d) 24 zile

5p 3. La stația meteorologică Băneasa temperatura înregistrată la ora 6 oo era de -4oC, iar la ora
16oo se înregistrau 12oC.
La această stație temperatura măsurată la ora 6oo este mai mică decât temperatura măsurată
la ora 16oo cu:

a) 12oC
b) 8oC
c) 16oC
d) 17oC

5p 4. Rezultatul calculului 5 + 3 3 + 5 − 3 3 este:


a) 6 3
b) 10
c) 9 3
d) 25

5p 5. Patru elevi calculează prețul unui obiect după două reduceri succesive cu 10% obținând
rezultatele din tabel.

Alin 180
Dorian 162
Teodora 160
Sofia 242
Știind că prețul inițial a fost de 200 de lei cel care a calculat corect este:

a) Alin
b) Dorian
c) Teodora
d) Sofia

5p 6. Fie mulțimile A = 1;2;3;4;5 și B = 0;2;4;6


Afirmația conform căreia A  B = 2;4 este:
a) Adevărată
b) Falsă

SUBIECTUL II
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 puncte )
5p 1. În figura alăturată ABC este isoscel și
D  BC a.î . AD = DC . Știind că
m ( ACD) = 40o atunci m ( BAD ) =

a) 40o
b) 60o
c) 100o
d) 80o

5p 2. În figura alăturată sunt prezentate dreptele


paralele a și b intersectate de secanta s.
Valoarea lui x este de:

a) 40o
b) 20o
c) 30o
d) 60o

5p 3. În figura alăturată este reprezentată schița


unui traseu sportiv sub formă de
ABC dreptunghic, AD ⊥ BC , iar M
mijlocul laturii BC.
Știind că m ( DAM ) = 30o și DM=2 km,
lungimea parcursă de un sportiv pe treseul
A-M-C este de:
a) 4 km
b) 8 km
c) 6 km
d) 5 km

5p 4. În figura alăturată este reprezentată grădina


de zarzavaturi a Mariei.
Suprafața cultivată cu ardei este de:

a) 120 m2
b) 60 m2
c) 180 m2
d) 360 m2

5p 5. În cercul cu centrul în O din figura


alăturată OM= NM.
Măsura unghiului ( NPM ) este de:

a) 90o
b) 60o
c) 30o
d) 20o

5p 6. Magiunul pentru iarnă este ambalat în borcane cu diametrul de 8 cm și înălțimea de 20 cm.


Pentru a fi transportate acestea sunt puse în lădițe cu dimensiunile de 80cm lungime, 40cm
lățime și 40cm înălțime.
Numărul maxim de borcane ce pot fi transportate într-o lădiță este de:

a) 100
b) 50
c) 20
d) 60
SUBIECTUL III
Scriețirezolvările complete.
(30 puncte )
5p 1. Un turist parcurge un traseu astfel: în prima zi parcurge o treime din traseu, a doua zi
jumătate din rest și încă 5 km, iar în ultima zi restul de 10 km.

a) În care din primele două zile a parcurs cel mai mult? Justificați răspunsul.

b) Aflați lungimea traseului.

5p 2. x+2 14 1
Se consideră expresia E ( x) = ( − 2 ): 2 , x  − −3;3;5
x − 5 x − 8 x + 15 x − 9

a) Arătați că x 2 − 8 x + 15 = ( x − 3)( x − 5), x 

b) Demonstrați că E ( x)  x + 3, x  − −3;3;5

5p 3. Fie funcția f : → , f ( x) = −2 x + 6

a) Calculați f (1) + f (3).

b) Aflați aria triunghiului determinat de graficul funcției cu axele de coordonate.

5p 4. În triunghiul ABC dreptunghic în A, paralela MN


la latura BC intersectează latura AB în M a.î.
MB=6 cm și latura AC în N a.î. NC=8 cm.
Știind că MN=4 cm:

a) Aflați lungimea laturii BC.

b) Aflați aria triunghiului ABC.

5p 5. În figura alăturată este reprezentat dreptunghiul


ABCD în care AB=30 cm și BC=20 cm.
Punctele M și N sunt mijloacele laturilor DC și
respectiv BC.
a) Aflați lungimea segmentului MN.

b) 18 13
Arătați că sin ( AMN ) =
65
5p 6. În piramida triunghiulară regulată VABC se
cunosc AB=12 cm și înălțimea VO= 2 3 cm.

a) Andrei vrea să construiască o astfel de piramidă


din sârmă. Verificați dacă sunt suficienți 24 cm
de sârmă pentru a construi muchiile laterale.

b) Aflați distanța de la punctul A la planul (VBC).