Sunteți pe pagina 1din 5

Varianta 16

SUBIECTUL I
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. ( 30 puncte )
5p 1. Se consideră numerele a = 2 3  3 2  9 , b = (2 3 ) 2  5 2 , c = 3 2  5 3 , d = 2 2  4 3  3 . Stabiliţi
relaţia adevărată între numerele a, b, c, d.

a) a < b < c < d


b) a < d < c < b
c) d < a < b< c
d) d < c < b< a

5p 2. Elevii Marin, Oana, Dana şi Ion au pixuri, creioane şi stilouri după cum reiese din tabelul
următor:
stilouri creioane pixuri
Marin 4 6 12
Oana 5 4 5
Dana 8 10 14
Ion 3 12 8

Precizaţi elevii pentru care raportul dintre numărul de stilouri şi cel de creioane şi raportul
dintre numărul de creioane şi cel de pixuri sunt supraunitare.

a) Marin şi Dana
b) Marin şi Oana
c) Ion şi Dana
d) Oana şi Ion

5p 3. Alegeţi ordonarea descrescătoare corectă a numerelor a = 1,432; b =1,4(32); c = 1, 43(2),


d = 1,(432).
a) b>c>a>d
b) b>d>c>a
c) d>b>c>a
d) d>c>a>b

5p 4. Câteva lacuri din România au caracteristicile menţionate în următorul tabel:

adâncime altitudine înălţime munte


Lacul Lala Mare în Rodnei 2m 1815 m 2279 m
Lacul Roşu în Hăşmaş 12,5 m 983 m 1792 m
Lacul Valea Rea în Făgăraş 21 m 2156 m 2544 m
Lacul Bucura în Retezat 15,5 m 2040 m 2508 m

În cazul cărui lac distanţa de la cea mai mare adâncime la vârful muntelui în care se află
lacul este maximă?

a) L. Roşu
b) L. Valea Rea
c) L. Lala Mare
d) L. Bucura

5p 5. Anca, Aurel, Elena şi Emil calculează media aritmetică a numerelor 3 8;−5 2 ;


32;−3 2 şi obţin rezultatele din tabel:

Anca Aurel Elena Emil


2 2 − 2 2 2 − 2 2
Răspunsul corect l-a dat:

a) Aurel
b) Anca
c) Emil
d) Elena

5p 6. Aura, Gelu, Nela şi Radu calculează numărul de zile începând cu 01.10.2015 până în
25.04.2017 şi obţin rezultatele din tabelul următor:

Aura Gelu Nela Radu


570 569 572 573

a) Gelu şi Radu
b) Aura sau Nela
c) Nela şi Radu
d) Aura sau Gelu

SUBIECTUL II

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. ( 30 puncte )


5p 1. Simetricele punctelor A şi B în raport cu
punctul D din figură sunt:

a) E şi C
b) F şi H
c) F şi G
d) H şi G

5p 2. În paralelogramul ABCD m( A) = 500.


Bisectoarea din A intersectează latura CD în E.
Precizaţi m( AEC).

a) 1300
b) 1550
c) 250
d) 500

5p 3.
In triunghiul ABC, M este mijlocul lui AC. În
care din punctele E (simetricul lui B faţă de
A), F (simetricul lui B faţă de AC), G
(simetricul lui B faţă de M), H (simetricul lui
B faţă de C) trebuie ales punctul D astfel încât
ariile triunghiurilor ABM, BCM, CDM şi ADM
să fie egale?

a) G
b) F
c) H
d) E

5p 4. O croitoreasă coase un şnur după modelul din


figură. Cât şnur este necesar dacă latura
pătratului este de 4 cm?

a) 16 (1+  ) cm
b) 16 +3  cm
c) 4 (4 -  ) cm
d) 4 (4+3  ) cm

5p 5. Patrulaterul ABCD cu m( ACD) = 350 şi


m( CBD) = 450 este inscriptibil în cercul de
centru O. Precizaţi m( ADC) .

a) 800
b) 1000
c) 550
d) 900

5p 6. Într-un cub cu latura de 8 cm se pun cutii de


chibrituri paralelipipedice cu dimensiunile 4
cm, 2 cm, 6 cm. Precizaţi care este numărul
maxim de cutii care se pot pune în cub.
a) 9
b) 12
c) 10
d) 8

SUBIECTUL III
Scrieți rezolvările complete.
( 30 puncte )
5p 1. Marian şi Ioana cumpără fructe. Marian ia 3 kg de vişine şi 2 kg de mere pentru care
plăteşte 34 de lei. Ioana ia 4 kg de vişine şi 1 kg de mere pentru care plăteşte 37 de lei.

a) Este posibil ca un kg de vişine să coste 10 lei? Argumentaţi răspunsul.

b) Cât costă un kg de vişine şi un kg de mere?

5p 2. x + 3 x2 + 2x − 5 2 1
Se consideră expresia: E(x) = ( − 2 ): , unde x R\{-3, }.
2 x −1 2 x + 5x − 3 2 x −1 2

a) Arătaţi că 2 x 2 + 5 x − 3 = (2 x − 1)( x + 3), oricare ar fi x real.


b) Aduceţi expresia E(x) la forma cea mai simplă şi calculaţi E(1).

5p 3. Se consideră funcţiile f, g: R → R, f (x) = - x + 2, g (x) =3 x – 2.

a) Determinaţi coordonatele punctului de intersecţie ale graficelor celor două funcţii.

b) Determinaţi funcţiile f (g (x)) şi g (f (x)).

5p 4. În paralelogramul ABCD CE ⊥ AB şi CF ⊥ AD.


a) Arătaţi că unghiul format de CE şi CF este congruent cu
unghiurile ascuţite ale paralelogramului.

b) Stabiliţi o relaţie între lungimile laturilor


paralelogramului şi lungimile înălţimilor sale.
5p 5. Se consideră rombul ABCD cu diagonalele care se
intersectează în punctul O. OM este perpendicular pe
AB, OM = 4 cm, BM = 2 cm.
a) Arătaţi că suma lungimilor diagonalelor rombului este
mai mică decât 27.
b) Ce arie are suprafaţa rămasă din romb după decuparea
unui disc cu raza egală cu OM?

5p 6. Se consideră cubul ABCDEFGH cu muchia a.

a) Precizaţi natura triunghiului AHC şi lungimile laturilor


sale.
b) Determinaţi lungimea distanţei DM de la vârful D la
planul AHC.