Sunteți pe pagina 1din 1

Practică pedagogică

Lect. univ. dr. Vladimir Enăchescu


Sarcina de lucru nr. 1
Săptămâna 1

Detalii sarcină de lucru:


Realizați o fișă de observare pentru un seminar desfăsurat online.
Această fișă va fi sub forma unui tabel în care veți bifa efectiv elementele pe care doriși să le
surprindeți pe parcursurl seminarului observat.

De exemplu:

Tipul activității Disciplina Cadrul didactic


Seminar / Curs Microeconomie Ion Ionescu
Durata activității Activitatea realizată
....minute Fizic / online

Tabelul de mai sus este doar o sugestie! Vă rog să construiți un tebel / fișă așa cum considerați că
este util pentru o observare eficientă a activității analizate.

Instrucțiuni:
Veți încărca acest document in platforma online.ase.ro la finalul săptămânii în curs.
Mult succes!