Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Educatoare: Dumitru Lucretia;


Tema de studiu: “Când, cum şi de ce se întâmplă?”;
Tema activităţii: „Eu spun una, tu spui multe”, „Supa de zarzavat”;
Domenii experienţiale: DLC+DEC;
Mijloace de realizare: joc didactic
Tipul activității: evaluare
Scopul activităţii: Evaluarea deprinderii de a folosi corect singularul şi pluralul
substantivelor, precum şi de a alcătui cu acestea propoziţii corecte din punct de vedere
gramatical, respectând acordul dintre subiect şi predicat, stimularea rapidităţii în gândire.
Obiective opreraţionale:
DLC:
 să găsească forma corectă de singular sau plural a substantivelor, în funcţie de
cerinţa
 exprimată;
 să formuleze propoziţii simple şi dezvoltate, utilizând substantive la numărul
singular sau plural;
 să realizeze corect acordul subiectului cu predicatul în propoziţie;
 să pronunţe corect cuvintele şi toate sunetele cuvintelor;
 să asculte cu atenţie reguluile jocului, în vederea receptării, înţelegerii şi
respectării acestora;
 să participle cu plăcere şi interes la activitate.
DEC:
 să intoneze corect, expresiv şi omogen cântecul;
 să respecte poziţia corectă, tonul, semnalul de început;
 să reproducă textul şi melodia cântecului.
SARCINA DIDACTICĂ:
 găsirea formei de singular şi plural al unor cuvinte;
 alcătuirea de propoziţii corecte din punct de vedere grammatical, folosind aceste forme;
 Intonarea cântecului „Supa de zarzavat”; .
REGULI DE JOC:
 copilul chemat alege un coşuleţ şi spune dacă în el se află un element sau mai multe;
 copilul chemat vine în faţă, spune dacă pe jetonul său sunt reprezentate unul sau mai
multe obiecte;
 reprezentantul unei echipe spune un substantiv, un reprezentant al celeilalte grupe
spune forma de plural al substantivului respectiv;
 alcătuiesc propoziţii cu substantivul respectiv.
ELEMENTE DE JOC:
 aplauze, deplasarea copiilor în faţa grupei, formule de numire a copiilor şi de stimulare,
mişcarea, surpriza.
Strategii didactice:

1
Metode şi procedee: explicaţia, exerciţiul, munca în perechi, munca independentă,
conversaţia, demonstraţia,exerciţiul, jocul, problematizarea, brainstorming-ul.;
Material didactic folosit: creioane colorate, fişe de evaluare, plicuri cu probe, imagini
didactice, jetoane cu forme de singular şi plural al unor substantive, ecusoane cu fructe şi
legume de toamnă, coşuri cu fructe, cutii, măr şi om de zăpadă tip cutie;
FORME DE ORGANIZARE:
 în grupuri mici, individual, pe echipe,frontal.
Locul de desfăşurare: sala de grupă;
Resurse bibliografice:
1. Duţu, Vasilica; Şerban, Georgeta; Călin, Marcela; Popa, Valeria; Soare, Daniela;
Pletea, Georgeta; Drăghici, Maria; Constantin, Niculina, 2011, Aplicarea noului
curriculum pentru educaţie timpurie – o provocare?, Ed. Diana, Piteşti;
2. MECI-UMPIP, 2008, Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la
6/7 ani;

2
Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare
didactic Metode şi Mijloace Forme
procedee didacti- de
ce organi-
zare
Momentul Introducerea în activitate va avea drept scop să invite copiii să conversaţia
organizatoric privească atent la tot ce se află în satul lor.
- se aşează copiii în semicerc pe scăunele.

Captarea O voi face sub formă de surpriză, mister. I-a priviţi!, Cineva a conversaţia Tălpi din frontal Copiii
atenţiei fost la noi în grupă. Oare cine să fi fost? Se poate! I-a priviţi! pe hârtie cu manifestă
această urmă scrie ceva ,,Ca să dezlegaţi misterul va trebui să mesaj atenţie şi
urmaţi indiciile şi să rezolvaţi sarcinile de lucru pregătite. interes
Vreţi să descoperim acest mister? Răspund la
întrebări.

Anunţarea Azi, vom descoperii un mister şi în acelaşi timp vom repeta, o Explicaţia frontal observaţia
temei parte din ceea ce a-ţi învăţat voi în urma desfășurării proiectului: conversaţia
Cu papucii ei de frunze , toamna a sosit în zori..
Vom lucra la centrele deschise, respectând indiciile şi sarcinile
pregătite, apoi vom face un concurs.
Desfășurarea DLC – DEC tablă frontal Conversaţia
activității şi Următoarea urmă ne avertizează că: ,,Pentru a putea merge mai magnetic indivi-
obţinerea per- departe va trebui să te uiţi pe catedră”.Vom descoperi un măr, în Conversaţia ă, marker dual
formanţelor care sunt ascunse sarcinile de lucru ce trebuiesc rezolvate şi o cutie Explicaţia Mărul,
cu probele concursului şi materialele necesare. tip
Pentru a dezlega misterul urmelor ne vom împărţi în două echipe. cutie(cu
3
Echipa fructelor şi echipa legumelor, apoi ne vom juca jocul ,,Eu sarcinile
spun una, tu spui multe”. După fiecare răspuns corect veţi primi de
câte un jeton corespunzător echipei . Voi prezenta copiilor regulile lucru).
jocului apoi se va realize jocul de probă. Copilul numit va trebui să
vină în faţa clasei, va alege un jeton şi va denumi imaginea de pe el Demonstraţi
(imaginea va fi la singular). Un alt copil din aceeaşi echipă va a Ecusoan
trebui să aleagă imaginea în care se află mai multe obiecte de e cu
acelaşi fel, alt copil va formula o propoziţie cu substantivul, la fructe şi
singular. legume
Pentru executarea acestei sarcini vor fi antrenaţi 3-4 copii, astfel
realizându-se jocul de probă.
Executarea jocului propriu zis: Cartonaş
După ce copiii au înţeles regulile jocului se trece la executarea e cu
jocului propriu zis. Răspunsurile corecte vor fi apreciate, punctuate imagini
cu o bulină corespunzătoare fiecărei echipe şi cu aplauze. Pe tot
parcursul jocului sunt antrenaţi toţi copiii, încurajându-le spiritul de Jocul
competiţie şi interesul pentru descoperirea misterului.
PROBA NR.1
Fiecare echipă va avea de răspuns la o ghicitoare, un copil din
echipa adversă va forma pluralul răspunsului ghicit.
PROBA NR.2
Pe o masă vom descoperi două coşuri, într-unul va fi câte un fruct
din fiecare fel, iar în celălalt mai multe. Aşez coşurile pe măsuţa
din faţa grupei. Vine un copil în faţa grupei, va lua un fruct
Ex. măr, îl va arăta grupei zicând: Eu spun măr. Următorul copil,
din echipa adversă, va alege coşul cu mai multe fructe de acelaşi fel Participă la
şi va zice: Eu spun mere.Ne vom juca la fel cu toate fructele. Plicul cu
joc atât în
Echipa care formează corect singularul şi pluralul substantivelor va ghicitori.
calitate de
primi un ecuson pentru echipa sa. vorbitor cât
PROBA NR.3 şi de auditor.
Pe o măsuţă voi aşeza jetoane cu forma de singular a imaginii.Pe Coşuri
tabla magnetică vom descoperi forma de plural pentru imaginile de cu
pe jetoanele cu forma de singular. Voi numi doi copii dintr-o fructe
echipă, vor veni în faţa grupei şi unul dintre ei va întoarce un jeton, Jetoane
va numi sg. Eu spun…, Tu spui… cu

4
Această probă va continua până la epuizarea jetoanelor. Problematiz diverse
Acum eu spun multe, iar voi una… Eu spun jucării. Tu spui… area imagini(l
PROBA NR. 4 Braistormin a
Voi cere copiilor să alcătuiască propoziţii cu termenul de singular şi gul singular
de plural al unor cuvinte. Voi da 3-4 exemple. Cu acelaşi substantiv şi
vor alcărui mai multe propoziţii, diferite. Până aici v-aţi descurcat plural).
bine, văd că mai avem doar două urme şi misterul va fi descoperit.
Sunteţi curioşi?. Mergem mai departe? Tranziţie: imităm zborul
păsărelelor care merg, toamna, în ,, Ţările calde”.
Asigurarea Următoarea sarcină descoperită este să intonăm cantecul „Supa de Conversaţia frontal Conversaţia
feed-back-ului zarzavat”. Vom face exerciţii de încălzire a vocii: Explicaţia
1- “Mirosim o floare”
2- “Suflăm un fulguşor”
3- “Umflăm balonul”
4- “Cântăm ca trompeta”
5- “Cântăm la vioară”
6- “Cântăm la tobă”.
După ce s-a intonat tot cântecul se va face evaluarea cu ajutorul
procedeului “alternanţei asimetrice”- alternanţa între educatoare-
copii.
Copiii vor fi antrenaţi în rezolvarea sarcinilor de lucru din fișele de Fișe de individua Exercițiul
evaluare.(BIBLIOTECĂ) evaluare l
Evaluarea Se realizează evaluarea fișelor, apreciind atât corectitudinea
sarcinilor de lucru cât şi modul în care s-au comportat. Numărăm
ecusoanele fiecărei echipe, desemnăm echipa câştigătoare.
Incheierea Vă mulţumesc tuturor conversaţia Stimulen Frontal observaţia
activităţii Pentru al vostru efort. -te, mere, Individu-
Aţi răspuns şi aţi ghicit, cutie roz al
Drept răsplată i-a priviţi!
Misterul descoperiţi (cutia roz cu stimulente și fructe (mere)).

S-ar putea să vă placă și