Sunteți pe pagina 1din 5

Chestionar privind analiza climatului educațional în organizația școlară

Acest chestionar vizează evaluarea unor dimensiuni ale climatului


organizaţional din această instituţie ( evaluare realizată de către angajaţii acestei
instutuţii).El nu vizează evaluarea angajaţilor sau a personalităţii acestora, ci
evaluarea ,,personalităţii” şi a gradului de ,,sănătate “ a acesteia. Acest obiectiv
poate fi atins doar prin consultarea angajaţilor şi prin evaluările obiective
realizate de aceştia.

Cu ajutorul chestionarului puteţi să vă exprimaţi sincer punctele de vedere,


opiniile,sugestiile fără a risca ca acesta să deranjeze pe cineva, deoarece:

 nu vă veţi semna pe acest chestionar;


 vă asigurăm confidenţialitatea( la chestionare are acces doar
cercetătorul);
 concluziile finale vor face referire la întreg colectivul, fără a preciza
nume.

Pentru a completa chestionarul, vă rugăm :

 citiţi descrierea fiecărei dimensiuni evaluate;


 răspudeţi bifând una dintre variante ,completând răspunsul cu anumite
comentarii sau sugestii;
 oferiţi sugestiile dumneavoastră pentru îmbunătăţirea
situaţiei/condiţiilor legate de dimensiunea vizată( sunt importante
sugestiile dumneavoastră dacă doriţi îmbunătăţirea situaţiei existente).

Contând pe onestitatea şi spiritul dumneavoastră de analiză ,vă rugăm să


răspundeţi la întrbările următoare:

1. Când vă gândiți la mediul în care lucrați vă simțiți:

Foarte nesatisfăcut

Nesatisfăcut

Satisfăcut
Foarte satisfăcut

2. Când vă gândiţi la instituţia în care lucraţi ,care sunt primele 3 cuvinte


care vă vin în minte?

3. Ați fost discriminat la locul de muncă?


Da
Nu
Nici da, nici nu
Prefer să nu răspund

4.Care credeţi că sunt punctele slabe(problemele,dificultăţile) ale instituţiile


dumneavoastră?

5. Care credeţi că ar putea fi oportunităţile , care ar putea apărea în viitor şi pe


care instituţia ar putea să le fructifice?

6.Personalul didactic şi auxiliar este ascultat cu răbdare, în legătură cu orice tip


de problemă?
7. Cât de satisfăcut ești de relația și comunicarea cu echipa de conducere?
Foarte nesatisfăcut

Nesatisfăcut

Satisfăcut

Foarte satisfăcut

8. Când ați avut sarcini de serviciu, vi s-a explicat ce aveți de făcut?


Mi s-a explicat o singură dată

Mi s-au oferit informații de câte ori le-am solicitat

Nu mi s-a oferit nici o informație

9. În instituţia în care lucraţi problemele existente se datorează:


pregătirii slabe a personalului ;
conflictelor existente în instituţie;
lipsei totale de iniţiativă şi creativitate;
altceva? Ce anume?...............................

10. Valorile promovate în şcoală vizează:


autoritatea;
disciplina;
controlul;
imparţialitatea.
11. Pentru ca lucrurile să mearga mai bine în instituţia în care lucraţi, ar fi mai
utilă:
o păstrare fără schimbări a situaţiei existente;
o schimbare parţială a situaţiei existente;
o schimbare radicală a situaţiei existente.

12. Cele mai utile îmbunătăţiri în instituţia în care lucraţi ar fi cele care
s-ar face la nivelul :
rezolvării conflictelor, tensiunilor;
îmbunătăţirea stilului de conducere al directorului;
îmbunătăţirea relaţiilor de muncă dintre director şi restul angajaţilor;
formarea unor resurse de idei, soluţii şi iniţiative.

13. Pe o scară de la 1 la 10 cât de importantă considerați că este relația de


muncă armonioasă cu colegii?

7
8

1
0

S-ar putea să vă placă și