Sunteți pe pagina 1din 11

SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ

MATEMATICĂ
FEBRUARIE 2021

SUBIECTUL I

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: (30 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 18 :3 ·2este numărul:

a) 3 b) 6 c) 12 d) 2

5p 1
2. Numărul care reprezintă din 50 este:
2

a) 10 b) 15 c) 20 d) 25

5p 3. Alina, Maria, Alex și Radu au calculate media aritmetica a numerelor x=√ 5+1 și y= √ 5−1. Rezultatele
sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Alina Maria Alex Radu


1 0 2 √5 √5
Dintre cei patru elevi, rezultatul corect a fost obținut de

a) Alina b) Maria c) Alex d) Radu

5p 4. Suma divizorilor naturali ai numărului 8 este egală cu:

a) 16 b) 15 c) 12 d) 9
5p 5. Dintre următoarele seturi de numere, cel care este scris în ordine descrescătoare este:

a) 2; 4; 6; 8
b) 10; 6; 8; 2
c) 10; 9; 8; 7
d) 1; 2; 7; 3

5p
6. Raul a cumpărat din piață 3 kilograme de mere cu 2 lei kilogramul și 3 kilograme de pere cu 3 lei kilogramul.
Radu afirmă “Am plătit în total 15 lei”. Afirmația lui Radu este:

a) Adevarată b) Falsă

SUBIECTUL II

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: (30 de puncte)

5p 1.În figura alăturată, se știe căOC ‖ MP șiOA ‖ NP


unghiurile ∡ AOC și ∡ MPN sunt:

a) adiacente
b) complementare
c) opuse la vârf
d) suplementare
5p 2. În figura alăturată, segmentul CS reprezintă drumul unui
elev de acasă (C) până la școala unde învață (S). Punctul C M S
M este magaziunul unde se oprește să-și cumpere dulciuri. Dacă punctele C, M și S sunt coliniare, iar CM=1,3
Km și CS=2,1 Km, atunci lungimea drumului de la magazin la școală este egală cu:

a) 3,4 Km b) 1,8 Km c) 0,8 Km d) 4 Km

5p 3. În figura alăturată este reprezentată o prăjitură sub


forma paralelogramului ABCD. Dacă ∡ ABC =65° ,
atunci ∡ DCB are măsura de:

a) 115° b) 25° c) 50° d) 130°

5p 4. În figura alăturată AD ⊥ AC , ∡ BDC=15 °


∡ DBA =45 ° iar AB=7 m. Lungimea segmentului CD
este:
a) 7 m
b) 7√ 2 m
c) 7√ 3 m
d) 14 m
5p 5. În figura alăturată, triunghiul isoscel MNP, cu baza
NP, reprezintă o piesă dintr-un joc de puzzle. Dacă A
este mijlocul segmentului NP,
MA= 2 cm și NP= 6 cm, atunci aria triunghiului AMN
este de:

a) 3 cm2
b) 6 cm2
c) 4 cm2
d) 2 cm2

5p
6. O piramida patrulateră regulată are toate muchiile egale cu 6 cm. Atunci aria bazei piramidei este egală cu:

a) 24 cm2 b) 18 cm2 c) 36 cm2 d) 30 cm 2


SUBIECTUL III

Scrieți rezolvările complete. (30 puncte)

5p 7
1.O persoană are o sumă de bani. În prima zi cheltuiește 30% din sumă, a doua zi din sumă și în a treia zi
20
25% din sumă.
(2p) a) În ce zi a cheltuit mai mult persoana?

(3p) b) Dacă după cele trei zile persoanei i-au rămas 300 lei, aflați valoarea sumei inițiale.

5p
8 6 √2 1 5 3
:√
2. Se consider numerele x= ( + )⋅
√ 18 √ 2 13
și y= −(
√3 √ 147 14 )
2
(2p) a) Arătați că x=
3
(3p) b) Arătați că suma numerelor x și y este număr natural.
5p 3. Se consideră expresia E(x)= (3x+7)2-2(3x+7)+1, unde x este un număr real.

(2p) a) Arătați că E(x)=9x2+36x+36

(3p) b) Demonstrați că E(x) este pătrat perfect divizibil cu 9.

5p 4. În figura alăturată, ABCD este un dreptunghi Cu AB = 12 cm și AD= 8 cm, iar punctul P este mijlocul lui AB.
(2p) a) Aflați distanța de la C la dreapta DP

(3p) b) Dacă {E}=AC∩DP, determinați aria triunghiului AEP.


5p 5. În figura alăturată este reprezentat triunghiul EBC, dreptunghic în B. Proiecția punctului B pe dreapta EC
este punctul A care determină pe EC segmentele AC = 8 cm și AE = 2 cm

(2p) a) Arătați că BA = 4 cm
5p (3p) b) Arătați că perimetrul triunghiului BCE este mai mic decât 28 cm.

5p 6. În figura alăturată este reprezentat un cub ABCDA’B’C’D’ cu AB= 6 cm

(2p) a) DeterminațI măsura unghiului dintre dreptele AC și B’D’


(3p) b) O furnică merge pe două fețe laterale ale cubului din punctul A până în punctul C’. Care este lungimea
drumului cel mai scurt?