Sunteți pe pagina 1din 2

1 of 2 Program desfășurare instructaj

Nr. Document Clasificare Număr Revizie Data

P-IIG-01 Controlat 001 08-Mai-2021

PROGRAM DESFĂȘURARE INSTRUCTAJ INTRODUCTIV GENERAL

Nr.
Material prezentat Durată Execută Răspunde Observații
Crt.
Introducere (program zilnic, reguli de 08:00-08:25 Instructor
1 Șef SIPP
conduită, proceduri evacuare, etc.) (25 min.) SSM

Prezentarea unității – obiect de 08:25-08:50 Instructor


2 Șef SIPP
activitate, organizare (25 min.) SSM

08:50-09:00 Instructor
3 Pauză Șef SIPP
(10 min.) SSM

09:00-09:25 Instructor
4 Prezentare politici companie Șef SIPP
(25 min.) SSM
Prezentarea riscurilor de accidentare și
09:25-09:50 Instructor
5 îmbolnăvire profesională specifice Șef SIPP
(25 min.) SSM
companiei
09:50-10:00 Instructor
6 Pauză Șef SIPP
(10 min.) SSM
Prezentarea legislației SSM în vigoare:
- Legea 319/2006 (dispoziții generale;
domeniul de aplicare; obligațiile
10:00-10:50 Instructor
7 angajatorilor; obligațiile lucrătorilor; Șef SIPP
(50 min.) SSM
supravegherea sănătăți; comunicarea,
cercetarea înregistrarea și raportarea
evenimentelor)
10:50-11:00 Instructor
8 Pauză Șef SIPP
(10 min.) SSM
Prezentarea legislației SSM în vigoare:
- HG 1425/2006 (dispoziții generale;
organizarea activității de prevenire și
protecție; organizarea și funcționarea
CSSM; instruirea lucrătorilor în
domeniul SSM; pericol grav și iminent;
11:00-12:00 Instructor
9 zone cu risc ridicat și specific; Șef SIPP
(60 min.) SSM
comunicarea și cercetarea
evenimentelor, înregistrarea și
evidența accidentelor de muncă și a
incidentelor periculoase, semnalarea,
cercetarea, declararea și raportarea
bolilor profesionale)
12:00-12:30 Instructor
10 Pauză de masă Șef SIPP
(30 min.) SSM
Prezentarea legislației SSM în vigoare
12:30-12:55 Instructor
11 – legislație specifică domeniului de Șef SIPP
(25 min.) SSM
activitate al companiei
12 Consecințele posibile ale necunoașterii 12:55-13:20 Instructor Șef SIPP
și nerespectării legislației de securitate (25 min.) SSM

1|P a g e .
2 of 2 Program desfășurare instructaj
Nr. Document Clasificare Număr Revizie Data

P-IIG-01 Controlat 001 08-Mai-2021

și sănătate în muncă
13:20-13:30 Instructor
13 Pauză Șef SIPP
(10 min.) SSM
14 Măsuri la nivelul companiei privind
13:30-14:20
acordarea primului ajutor, stingerea
(50 min.)
incendiilor și evacuarea lucrătorilor
14:20-14:30 Instructor
15 Pauză Șef SIPP
(10 min.) SSM
16 Verificarea însușirii cunoștințelor de Salariatul
14:30-15:20 Instructor
securitate și sănătate în muncă prin care se
(50 min.) SSM
testare instruiește
17 15:20-15:45 Instructor
Corectarea lucrării (lucrărilor) Șef SIPP
(25 min.) SSM
18 Completarea cu datele personale ale
salariaților și materialele predate în fișa
individuală de protecția muncii;
15:45-16:00 Instructor
Consemnarea rezultatului verificării în Șef SIPP
(15 min.) SSM
fișa individuală de protecția muncii și
semnarea acesteia de către instructor,
șef birou și salariat.

2|P a g e .