Sunteți pe pagina 1din 2

MANU Consulting / S.E.P.P. BENEFICIAR : ...................................................

DOCUMENTATIE SSM
(lista control)

DOCUMENTATIE RESPONSABIL CONSTATARI (prezentare situatie actuala)

1. Autorizatie SSM (copie anexa CUI) INSP. SSM


2. Decizii atributii SSM / organizatie
<lucrator/lucratori, conducatori loc munca,
INSP. SSM
periodicitate instruire periodica, numire Presedinte
CSS/dupa caz, numire CSSM/dupa caz>
3. Planul de prevenire si protectie (MANU) Evaluator riscuri

4. Buletin incercari PRAM (copie) ANGAJATOR


5. Autorizare ISCIR / meserii si profesii care necesita
autorizare <stivuiotrist, electrician, fochist, s.a.>
ANGAJATOR
(copie la dosar si la persoana autorizata, carnet
autorizare la angajator)
6. Autorizare ISCIR instalatii ridicare sarcini si
cazane sub presiune <stivuitor, macara, centrala ANGAJATOR
termica>
7. Plan de monitorizare indeplinire masuri de
INSP. SSM *)
prevenire si protectie (MANU)
8. Politica angajatorului in domeniul SSM ANGAJATOR

9. Planul de actiune in caz de pericol grav si iminent PSI

10. Planul de evacuare PSI


11. Instructiuni proprii privind reglementarile de
INSP. SSM
securitate si sanatate in munca
12. Program anual de instruire-testare INSP. SSM
13. Evaluare de riscuri de accidentare si
Evaluator riscuri
imbolnavire profesionala (MANU)
14. Evaluare de risc la incendiu (PSI) PSI
15. Normativ intern de acordare EIP <dupa caz>
INSP. SSM *)
(MANU)
DOCUMENTATIE RESPONSABIL CONSTATARI (prezentare situatie actuala)
F/SSO-B 01.1
16. Registru de evidenta accidente de munca si
INSP. SSM
imbolnavire profesionala (TIPIZAT)
17. Evidenta :
- posturi lucru / examene medicale
suplimentare ANGAJATOR
- posturi lucru / testare aptitudini si/sau control
psihologic periodic
18. Legislatie aplicabila (legislatie ssm, norme
aplicare, ev. HG-uri printate) < registru de INSP. SSM *)
reglementari legale > (MANU)
19. Fise individuale de instruire de securitate si
sanatate in munca <la conducatorul locului de
munca>
INSP. SSM
- anexa 1 : testare anuala, periodica
- anexa 2 : fisa de aptitudine emisa de medicul
de medicina muncii
20. Fise individuale de instruire pentru situatii de
urgenta si aparare impotriva incendiilor <la PSI
conducatorul locului de munca> (PSI)
21. Fisier INTRANET documentatie SSM (format
INSP. SSM *)
electronic / CD) (MANU)
22. Procese verbale de control ale ITM ANGAJATOR
23. Documentatie instruire introductiv-generala
INSP. SSM *)
(MANU)
24. Fisa colectiva de instruire (formular) INSP. SSM

25. Conventie SSM INSP. SSM

26. Procedura de comunicare (schema logica) INSP. SSM

27. Date de contact persoana dp Beneficiar INSP. SSM


*) monitorizare

ABREVIERI
dp din partea
Insp SSM personal executie SEPP

F/SSO-B 01.1