Sunteți pe pagina 1din 6

The Use of Social Media for Communication In

Official Statistics at European Level

Structura proiectului
Pe scurt, ce am realizat? Rezumat
Care este probelema pe care am cercetat-o? Introducere
De ce este problema importantă?
Ce am făcut ca să rezolv problema? Metodologie
Ce am aflat? Rezultate
Ce implicații au rezultatele? Discuții/Concluzii/Recomandări
Lucrări citate Referințe bibliografice
Informații în plus Anexe

 Fișier Eviews

 Serii de date
 Modelul simplu de regresie
o Variabila dependentă: Traffic rank in country
o Variabila independentă : Numărul de like-uri pe Facebook
Din acest output se interpretează prima dată Testul F

H 0 a=0 , b=0

H 1 a≠0 sau b≠0

∑ ( y^ t − ȳ )2
2−1 R2
F= =(n−2 ) → F (1 , n−2)
∑ ^ε 2 1−R2
t
n−2

Decizia testului: se compară valoarea statisticii F calulată pe baza uneia dintre relațiile de
mai sus (Fcalc) cu valoarea tabelată a acestei statistici definită pentru un prag de semnificație
F calc >F1−α;( n−2 )
α, 2-1 și n-2 grade de libertate. Dacă atunci se respinge ipoteza nulă.
!!! The p-value given just below the F-statistic, denoted Prob(F-statistic), is the marginal
significance level of the F-test. If the p-value is less than the significance level you are testing, say
0.05, you reject the null hypothesis that all slope coefficients are equal to zero.

În acest caz, Prob(F-statistic) este peste 0,05 deci se acceptă ipoteza nulă. Modelul nu este
valid.

În cazul în care modelul este valid, se trece la interpretarea R-Squared și a Coefficient. De asemenea,
se testează ipotezele modelului simplu de regresie.

 Modelul simplu de regresie


o Variabila dependentă: Traffic rank in country
o Variabila independentă : Numărul de like-uri pe Twitter
În acest caz, Prob(F-statistic) este sub 0,05 deci se respinge ipoteza nulă. Modelul este valid.

R-Squared = 0,1545 deci 15,45% din variația variabilei dependente (rangul site-ului la nivel
de țară) este explicată prin variabila independentă aleasă (numărul de like-uri pe twitter).

Coefficient pt variabila Twitter este 2,4587 deci la o crestere cu 1 a numarului de likeuri pe


Twitter, rangul site-ului institutului de statistică creste cu aproximativ 2.

Testarea autocorelarii erorilor

The null hypothesis of the LM test is that there is no serial correlation up to


lag order , where is a pre-specified integer. Lag = 2

Decizia testului se ia pe baza Prob Chi-Square de la Obs R Squared. Dacă aceasta este sub
0,05 se respinge ipoteza nulă și se trace concluzia că erorile suferă de autocorelare

În acest caz: Prob Prob Chi-Square de la Obs R Squared este 0,45 deci se acceptă ipoteza
nula. Erorile respectă ipoteza de lipsa a autocorelării erorilor a metodei celor mai mici
patrate
http://www.eviews.com/help/helpintro.html#page/content%2Ftesting-
Residual_Diagnostics.html%23ww182992

Testarea ipotezei de homoscedaticitate (varianta constantă a erorilor) – Testul White se


realizează dacă erorile nu sunt autocorelate. În cazul în care erorile sunt autocorelate,
testele de homoscedasticitate nu sunt concludente.

White’s (1980) test is a test of the null hypothesis of no heteroskedasticity against


heteroskedasticity of unknown, general form.

Decizia testului se ia pe baza Prob Chi-Square de la Obs R Squared. Dacă aceasta este sub
0,05 se respinge ipoteza nulă și se trace concluzia că erorile suferă de heteroscedasticitate

În acest caz: Prob Prob Chi-Square de la Obs R Squared este 0,7 deci se acceptă ipoteza nula.
Erorile respectă ipoteza de homoscedasticitate a metodei celor mai mici patrate

http://www.eviews.com/help/helpintro.html#page/content%2Ftesting-Residual_Diagnostics.html
%23ww182992
Testarea normalității erorilor Jarque-Bera

Under the null hypothesis of a normal distribution, the Jarque-Bera statistic is distributed as

with 2 degrees of freedom. The reported Probability is the probability that a Jarque-Bera
statistic exceeds (in absolute value) the observed value under the null hypothesis—a small
probability value leads to the rejection of the null hypothesis of a normal distribution.

În acest caz Probability este foarte mic. Deci erorile nu sunt normal distribuite.

http://www.eviews.com/help/helpintro.html#page/content%2Fseries-
Descriptive_Statistics___Tests.html%23ww131789

The good news is that if you have at least 15 samples, the test results are reliable even when
the residuals depart substantially from the normal distribution.
However, there is a caveat if you are using regression analysis to generate predictions.
Prediction intervals are calculated based on the assumption that the residuals are normally
distributed. If the residuals are nonnormal, the prediction intervals may be inaccurate.
http://blog.minitab.com/blog/adventures-in-statistics-2/how-important-
are-normal-residuals-in-regression-analysis