Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC INTEGRAT

Data: 23.02.202
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Recea
Clasa: Pregătitoare
Propunator: Turdean Mădălina Ioana
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea tematică: ,,Lumea magica a basmelor”
Subiectul: „ Sunetul și litera D’’
Tipul lecției: consolidarea cunostintelor
Forma de realizare: Activitate integrată
Domenii integrate: Arte vizuale și abilități practice

Competențe specifice:
Comunicare în limba română :
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar ;
1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii rostite clar şi rar ;
2.2. Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte .

Competențe integrate:
Arte vizuale și abilități practice:
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale;

Obiective operaționale:
La sfârșitul orei elevii vor fi capabili

 Comunicare în limba română :


O1: să raspundă la întrebările care fac referire la textul audiat;
O2: să recunoască sunetul și litera învățată în diverse contexte;
O3: să despartă cuvintele în silabe și să identifice numărul acestora;

 Arte vizuale și abilități practice:


O4: să coloreze corespunzător imaginile.

Strategii didactice:
 Metode și procedee: Explicaţia, Conversaţia, Problematizarea, Observaţia, Demonstrația, Exercițiul, Joc
didactic,Problematizarea, Expozitia, Jocul didactic
 Mijloace și materiale: caiete de lucru, instrumente de scris, auxiliare, caiete cu liniatură specifică CP, laptop , cd,
,culori,puzzle.
 Forma de organizare: sala de clasa
 Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, analiza
produselor activitații, buline.
Durata: 35 de minute de activitate didactica+ 15 minute de activitate recreativă
Locul desfășurării lecției: sala de clasă
Bibliografie:
1. Programa școlară pentru disciplinele Comunicare in limba română, Arte vizuale și activităti practice -CP, clasa I si clasa a II-a,
București, 2013 (Anexa nr. 1 la OMEN nr. 3418/ 19.03.2013);
2. Didactica limbii și literaturii române pentru învățământul primar, Norel Mariana, Editura ART;
3. Caiete de lucru DeltaCart. Autori: Alexandra Manea, Claudia Matache, Liliana Ioan, Clara Ruse;
4. Alfabetul din povești. Povestea literelor. Editura EDU.Anexa 1 la RNCP,NR.8836.
5. www.jygsawplanet.com
Nr. Ob. Strategii didactice
crt. Etapele lecției op. Conținutul științific Metode și Mijloace și Forme de Evaluare
procedee materiale organizare
1. Moment Întâlnirea de dimineaţă: starea afectivă a elevilor, Conversatia Calendarul Frontal Observarea
organizatoric noutăţi, impresii, meteo, mesajul zilei, prezenţa. naturii individual sistematică
2 minute
Asigur climatul adecvat desfăşurării lecţiei(elevilor le Planse cu
este reamintită conduita si regulile privind respectarea reguli
normelor COVID-19 ) și verific pregătirea materialelor
necesare pentru desfăşurarea activității.
2. Reactualizarea Repetam literele de tipar învățate anterior. Conversația Planse cu Individual Aprecieri
cunoștințelor Exercițiul litere de tipar Frontal verbale
2minute
3. Captarea PUZZLE- dinozaur Conversația Puzzle Frontal Observarea
atenției https://www.jigsawplanet.com/? Exercitiul sistematică
2 minute rc=play&pid=3020b21557aa
4. Anunțarea Le explic elevilor ce vom studia astăzi și cum ne vom Conversatia Frontal Observarea
temei și a juca. Explicația Individual sistematică
obiectivelor Astăzi la ora de Comunicare în limba română ne jucam
cu litera D, vom sorta cuvinte, vom recunoaste litera de
1minut
tipar mica si mare, vom citi cuvinte si le vom scrie.
5. Dirijarea O1 Sortam cuvinte cu Degetica, domnul Cartita si Vrabiuta. Observare Caiet de Individual Observarea
învățării O2 Exercitii caiet de lucru. Conversatia lucru sistematică
10 minute O3 Exercițiul Joc didactic Evaluare orală
Joc didactic Evaluarea
răspunsurilor
primite
6. Fixarea si Litera D amuzantă. Conversația Caiet foaie Individual Feed-back
aplicarea Explicatia velina Frontal pozitiv
cunoștințelor/
Asigurarea
feedback-ului
2 minute
7. Încheierea Fac aprecieri asupra desfașurării orei . Literele amuzante Conversatia Caiet foaie Individual Analiza
activității sunt apreciate. Expozitia velina produselor
1 minut activității

S-ar putea să vă placă și