Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA PSIHOLOGIE, ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ


DEPARTAMENTUL PEDAGOGIE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI PSIHOLOGIE

_______________________________
Numele şi prenumele

T E S T
pentru examenul la „Anatomia şi fiziologia copilului”

Ciclul I, LICENŢĂ
 Matricea de specificaţie

Nivele cognitive Evaluare


Cunoaştere şi Aplicare, analiză, (Rezolvare de
Elemente Total (%)
înţelegere/savoir sinteză/ savoir faire probleme)/ savoir
de conţinut
vivre
9% 14% 8% 31%
Conţinut 1
1 item 2 itemi 1 item 4 itemi
14% 21% 11% 47%
Conţinut 2
2 itemi 3 itemi 1 item 6 itemi
7% 10% 6% 25%
Conţinut 3
1 item 1 item - 2 itemi
30% 45% 25% 100 %
Total (%)
4 itemi 6 itemi 2 itemi 12 itemi

TOTAL – 70 PUNCTE
BAREM DE NOTARE:
de la 95% până la 100% - nota 10
de la 85% până la 95% - nota 9
de la 70% până la 85% - nota 8
de la 55% până la 70% - nota 7
de la 40% până la 55% - nota 6
de la 30% până la 40% - nota 5

Puncte acumulate ______

Nota__________

Examinator:_______________
prof.univ.,dr.hab. Aurelia Crivoi
1. (3 p.) Descrieţi esenţa noţiunii rezerve funcţionale ale organismului uman. Daţi exemple.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. (1 p.) Indicați hormonii secretați de celulele beta a pancreasului şi rolul lor.


a) glucagonul;
b) tripsinogenul și parathormonul;
c) calcitonina;
d) insulina.

3. (2 p.) Particularităţile etative ale aparatului respirator la copii.


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. (6 p.) Completaţi propoziţiile de mai jos cu informaţia corectă:


(2 p.) Neuronul reprezintă _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(2 p.) Homeostazia reprezintă ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(2 p.) Miopia reprezintă _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. (4 p.) Enumeraţi tipurile de activitate nervoasă superioară. Argumentaţi cauzele


apariţiei nevrozelor la copii.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6. (5 p.) Determinaţi rolul vitaminelor pentru creşterea şi dezvoltarea normală a copiilor.


Hipovitaminoza şi hipervitaminoza.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. (8 p.) Stabiliţi care este cantitatea de sânge în organism la diferite perioade de vârstă.

Cantitatea de sânge Vârsta


Nou-născut 1 an 6-11 ani 12-16 ani
În % către masa
corporală
La 1 kg masă
corporală (ml)

8. (5 p.) Stabiliţi localizarea centrilor reflexelor şi rolul lor în reglarea funcţiilor


organismului uman.

a) cardioaccelerator ________________ 1. lombosacral


b) cardioinhibitor ________________ 2. cervicodorsal
c) deglutiţie ________________ 3. pontin
d) micţiune ________________ 4. bulbopontin
e) masticaţie ________________ 5. bulbar

9. (8 p.) Caracterizaţi particularitățile etative ale glandelor endocrine la copii şi


adolescenți:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

10. (10p.) Argumentaţi cauzele apariţiei anemiei la copii și care sunt metodele de profilaxie a
acesteia.Vaccinările.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

11. (10 p.) Explicaţi cauzele apariţiei scoliozei și determinaţi metodele de prevenire a acesteia.
Tratamentul scoliozei.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________

12. (8 p.) Argumentaţi influenţa progresului tehnico-ştiinţific asupra sănătăţii umane (telefonul
mobil, cuptorul cu microunde, televizorul).Stresul.

Barem de notare
S1=3p (cîte 2p pentru noţiune şi 1p pentru exemplu )
S2=1p (pentru selectarea răspunsului corect)
S3=2p (pentru răspunsul corect)
S4=6p (cîte 2p pentru completarea fiecărei propoziţii)
S5=4p (pentru fiecare răspuns corect)
S6=5p (cîte 1p pentru fiecare factor indicat corect)
Punctaj acordat S7=8p (pentru completarea corectă a tabelului propus)
S8=8p (cîte 1 punct pentru fiecare completare)
S9=5p (cîte 1p pentru fiecare corelare)
S10=8p (pentru răspuns complet)
S11=10p (pentru argumentarea corectă a sarcinii propuse)
S12=10p (pentru răspuns complet)
TOTAL PUNCTE: 70p

Scala de notare
Punctaj [9-16] [17-25] [26-34] [35-43] [44-52] [53-61] [62-70]
Notă 4 5 6 7 8 9 10

S-ar putea să vă placă și