Sunteți pe pagina 1din 3

U10.3.

Cotarea obiectelor
Cotarea este operaţia de înscriere pe desen a dimensiunilor necesare executării şi
funcţionării unei piese sau ansamblu şi se execută după o serie de reguli reglementate prin
standarde. Aceasta cuprinde adăugarea unor notaţii referitoare la dimensiunile obiectelor
reprezentate, la distanţa dintre elementele acestora, la calitatea suprafeţelor, la indicarea unor
abateri dimensionale, de formă şi de poziţie etc.
Se pot distinge următoarele elemente definitorii ale unei cote (Fig. U10.1):
- linia de cotă (“dimension line”);
- linia ajutătoare (“extension line”);
- săgeţile (“arrows”);
- cota (“dimension text”);
- toleranţele la dimensiuni liniare sau unghiulare (“tolerances”);
- toleranţe referitoare la formă şi poziţie (“tolerance”);
- liniile de indicaţie (“leader”).

Fig. U10.1

1
U10.3.1. Crearea unui stil de cotare
În cadrul programului AutoCAD, cotarea se face cu ajutorul unor comenzi care vor fi
detaliate în continuare. Modul în care se va face cotarea depinde de aşa-numitul stil de cotare,
care se referă la forma, mărimea, aspectul, modul de amplasare a elementelor care compun
cotele etc. Se impune, deci, crearea unui stil de cotare (sau a mai multor stiluri), stil care va fi
utilizat la cotarea efectivă, sau care va putea fi utilizat şi în cadrul altor desene, dacă desenul
curent se salvează ca un fişier şablon (Template).
Elementele de bază ale cotării trebuie să îndeplinească o serie de condiţii în funcţie de
standardul utilizat. Pentru norma ISO de cotare, aceste condiţii vor putea fi respectate numai
dacă o serie de variabile de cotare stocate în baza de date a programului vor fi modificate
corespunzător cu indicaţiile acestui standard. Modificarile se fac prin intermediul unei casete
de dialog (Fig. U10.6…Fig. U10.10) care va fi detaliată în cele ce urmează. Se reamitesc mai
întâi o parte din regulile de cotare, precum şi semnificaţia unora dintre variabilele de cotare ce
vor fi schimbate (Fig. U10.5).
Liniile de cotă (Dimension line), deasupra cărora se înscriu valorile numerice ale
cotelor, se trasează cu linie continuă subţire, paralel cu liniile de contur ale proiecţiei piesei, la
o distanţă de minim 7 mm faţă de contur şi una faţă de alta. Ele se delimitează prin săgeţi,
amplasate la ambele extremitaţi.
Liniile ajutătoare de cotă (Extension line) se trasează cu linie continuă subţire şi
indică suprafeţele sau planele între care se înscriu cotele. Ele trebuie să fie, în general,
perpendiculare pe liniile de cotă. La o extremitate ele ating conturul reprezentării piesei
cotate, în cealaltă extremitate ele depăşesc cu 2...3 mm linia de cotă.
Săgeţile (Arrows) se sprijină de obicei pe liniile ajutătoare, pe liniile de contur sau pe
liniile de axă. Ele pot avea diferite reprezentări. Pentru desen tehnic industrial pe formatele
A0…A4 se recomandă lungimea de 4…5 mm).
Cota (Dimension text) reprezintă valoarea numerică a dimensiunii cotate. Ea se înscrie
deasupra liniei de cotă, la 1…2 mm distanţă de aceasta. Valoarea cotei este măsurată automat,
sau poate fi introdusă de utilizator de la tastatură..
Toleranţele (Tolerances) pot fi ataşate valorii cotei în mod automat. Valorile
abaterilor vor fi scrise în dreapta valorii cotei, fie una sub alta, dacă valorile sunt diferite, fie
la aceeaşi înălţime cu textul cotei şi precedat de caracterul ± , dacă cele două valori sunt egale
ca valoare dar au semne contrare.
Liniile de indicaţie (Leader), se trasează cu linie continuă subţire şi servesc la
precizarea pe desen a unei prescripţii (de exemplu tratamente speciale ale unor anumite
suprafeţe ale piesei), a unei notări speciale (de exemplu la cotarea teşiturilor), sau atunci când
textul cotei nu poate fi scris corespunzător lângă piesă (de exemplu la cotarea, în anumite
cazuri, a razelor de curbură).

2
Comanda DIMSTYLE (meniul derulant Format > Dimension Style…) permite crearea
unui stil de cotare cu numele specificat de utilizator, prin introducerea valorilor dorite în
cadrul unor casete de dialog (Fig. U10.2 şi Fig. U10.6 … Fig. U10.10). După introducerea
numelui stilului (butonul New) (Fig. U10.2) se apasă butonul Continue. În noua casetă de
dialog care se deschide în continuare (Fig. U10.6), prin apasarea butoanelor Lines, Symbols
and Arows, Text, Fit, Primary units, Alternate units, Tolerances, se pot opera schimbările
dorite. Spre exemplu, introducerea valorii 3 la cererea Extend beyond dim lines semnifică
faptul că liniile ajutătoare de cotă depăşesc cu 3 mm vârful săgeţilor. Semnificaţia unora
dintre aceste variabile este ilustrată în Fig. U10.5.

Fig. U10.2