Sunteți pe pagina 1din 3

ȘCOALA AUTO ”AUTOSOR”

Disciplina: Conducerea autovehiculului. Comportament și siguranță


Tema: Particularităţile de mânuire a volanului
Data: ___06.08.2020___________
Nume, penume a elevului: _____Moldovanu Dana_________________________

EVALUARE FORMATIVĂ
COMPLETAȚI:

 Subiectul 1
Completează spații libere:

Prin mânuirea volanului se înţelege __schimbarea_____ direcţiei de mers a


___vehiculului____ , aşa zisa mânuire ade serviciu, fiind considerată ca mânuire de ___bază__ .

 Subiectul 2
Alegeţi răspunsul corect prin încercuirea punctului corespunzător:
1. În cazul deplasării pe traiectorie liniară, ambeele mâini trebuie plasate simetric pe volan,
a) Cu mâna stângă se apucă volanul în poziţia “10”, iar cu dreapta “3”;
b) Cu mâna stângă se apucă volanul în poziţia “ 9”, iar cu dreapta “3”;
c) Cu mâna stângă se apucă volanul în poziţia “10”, iar cu dreapta “2”;

2. Orice deviere de la traiectorie conducătorul, fiind aşezat corect la volan, o percepe şi o


corectează:
a) După efectuarea devierii
b) La timp
c) De loc

3. Există încă o modalitate de mânuire a volanului – de compensare (curentă), destinată:


a) Menţinerii vehiculului pe traiectoria de deplasare
b) Mânuire a volanului de corectare a traiectoriei
c) Ambele cazuri mai sus enumerate
4. Grade unghiulare de libertate a automobilului, la nivelul maselor suspendate – sunt:
a) De legănare
b) De galopare
c) De ambardee
d) Nici unul din cele mai sus enumerate
e) Toate mai sus enumerate

5. Derapajul profund poate fi depăşit:


a) Prin acţiuni separate ale mâinilor
b) Prin acţiuni îmbinate ale picioarelor
c) Prin acţiuni îmbinate ale mâinilor
d) Prin acţiuni îmbinate ale mâinilor cu picioarele

 Subiectul 3
Alegeţi care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate (A) şi care sunt false (F):

1. ( A ) Pentru a reduce impactul din suspensie, conducătorul bruschează volanul la stânga


(de la groapă), înainte de a intra roata în groapă, şi în momentul în care roata intră în

M.Gumeni 1 / 3
groapa, bruschează volanul la dreapta (spre groapă), astfel, masa vehiculului se transferă
pe roata exterioară (din stânga), descarcându-se considerabil roata (din dreapta), care
trece peste denivelare.
2. ( F ) Bruscarea roţilor de direcţie prin smucirea volanului la viteze de deplasare 55…90
km/h poate avea urmări uşor-simple de pierdere a stabilităţii.
3. ( A ) În cazul reacţionării la derapajul de amplitudine mică smucitura şi întoarcerea în
poziţia iniţială se efectuează cu ambele mâini, fără schimbarea mâinilor pe volan.
4. ( F ) În cazul reacţionării la derapajul ritmic conducătorul prin mânuiri lente, maxim
posibile organismului uman, cu pauze în rotirea volanului, trebuie să depăşească,
acţionând consecutiv, balansarea vehiculului în jurul axei X – X adică, să reducă astfel
amplitudinea de legănare a vehiculului.
5. ( A ) Este cunoscut că automobilul, ca şi orice alt corp liber în spaţiu, la nivelul maselor
suspendate, posedă şase grade de libertate, având mişcările de oscilaţie, precum - liniare
şi unghiulare.

 Subiectul 4
Denumiţi figura de mai jos:

________Mânuirea rapidă a volanului__________________________________________________

 Subiectul 5
Descrieți tehnica și tactica de mânuire a volanului, conform figurii reprezentate mai sus:

___Atunci când roțile sunt blocate/ întoarse, volanul _este necesar să fie în poziția neutră, fiind însoțit de
mâna dreaptă pe întreaga rotire a volanului .Mâna dreată alunecată sub palma mâinii stângi, ultima fiind
desprinsa de la volan, în momentul în care mâna dreaptă împreuna cu volanul ajunge în poziția 9. _____
Conducatorul tțne volanul cu mâna dreaptă închisă, începand din pozitia 8, pâna când ajunge la pozitia
4,5. Astfel, întoarce mâna și sprijina volanul cu partea dorsală a palmei în limitele pozițiilor 8-9, după
care iarași întoarce palma mâinii si apucă volanul cu mâna închisă.

 Subiectul 6
Completează tabelul de mai jos, identificând mişcările de oscilaţie liniare şi cele unghiulare:

M.Gumeni 2 / 3
De-a lungul axei Liniare Unghiulare
De smuncitura de leganare
X–X
De vibratie de galopare
Y–Y
De saritura de ambardee
Z –Z

 Subiectul 7

Identificați urmările periculoase, în funcție de modalitățile de mânuire a vehiculului, starea


îmbrăcămintei carosabilului și condițiile rutiere, în cazul în care vehiculul poate să aibă mișcări în
raport cu carosabilul, corespunzătoare mișcărilor ce le posedă masele suspendate ale acestuia (folosește
figura de mai sus):
_____În cazul în care vehiculul poate să aibă mișcări în raport cu carosabilul, care are o stare a
îmbrăcămintei rea sau condițiile rutiere sunt nefavoravile, atunci diferite modalități de mânuire a
volanului îndeplinesc funcții extrem de importante, prin intermediul cărora putem evita urmările
periculoase. De exemplu :__ bruscarea volanului în momentul intrării în curba, poate conduce la
deraparea rotilor de irectie și pierderea stabilitătii, iar reactia întirziată la deraparea rotilor din spate,
conduce la rotirea vehiculului în jurul axi verticale Z-Z. Derapajul poate aparea în cazul blocării roților,
ca urmare a frânării intensive sau patinării rotilor în cazul demarării intensive.

M.Gumeni 3 / 3