Sunteți pe pagina 1din 1

Vovc Inna

Elaborați un plan de idei:


,,Marcajele rutiere iarna”
După părerea mea marcajele rutiere iarna
trebuie să fie:
1.Trebuie să fie instalate în mod consecvent, să fie
ușor de înțeles și vizibile.
2.Trecerile de pietoni să fie curățite de zăpadă, să
nu fie alunecoase.
3.Să fie marcajele iluminiscente, deoarece ziua este
mai scurtă.
4.Marcajele să fie deasemenea curațite de zăpadă,
pentru a putea conducători să circule fără a întâlni
careva probleme.
5.Să fie amplasate indicatoare care avertizează că
drumul este alunecos.