Sunteți pe pagina 1din 1

7

SCALA DE MATURITATE EMOÞIONALÃ FRIEDMANN


Aceasta mãsoarã nivelul inteligenþei emoþionale. Existã 25 de întrebãri la care se rãspunde cu Da sau
Nu ºi fiecare rãspuns are asociat un numãr de puncte. Aºadar, citeºte întrebãrile, rãspunde cu DA sau
NU, adunã punctele pe care le faci ºi la sfârºit împarte la 25.

Peste 25 - Perfect maturizat emoþional


Evaluarea punctajului: 22-24 - Maturizare bunã
20-21 - Nivel corespunzãtor de maturizare
Scorul se aflã prin însumarea punctajelor care se 18-20 - Nivel mediu de maturizare
acordã pentru fiecare rãspuns ales ºi împãrþirea la 16-18 - Situaþie spre limitã, tendinþã spre dezechilibru
25. Evaluarea are scoruri ce oscileazã între 0 - 10 14-15 - Uºoara imaturitate emoþionalã
puncte ºi semnificã infantilism iar pânã la peste 25 12-14 - Reacþii adolescentine, imature
care semnificã o perfectã maturizare emoþionalã. 10-12 - Reacþii infantile, puerile
0-10 - Infantilism