Sunteți pe pagina 1din 2

Nume şi prenume: Turcu Irina - Elena


Adresă: Dolj, Craiova, bd Oltenia, nr 22, bl 150 F,
sc 1, et 1, ap 2
E-mail: irinaelena9999@gmail.com

● Stimate domn Inspector Şcolar


General,

Subsemnata TURCU IRINA - ELENA, Invataoare in cadrul Scolii Profesionale Valea


Stanciului, va adresez această scrisoare de intenție pentru a-mi exprima dorinta de a
participa la Examenul National de Definltivat în Invățamânt, în anul școlar 2020 - 2021, la
specializarea educatori, având în vedere prevederile Metodologiei pentru organizarea
Examenului de Definltivat In Invățămant, document publicat pe web site-ul Ministerului
Educatiei Naționale şi al Inspectoratului Şcolar al județului Dolj si în unitatea de învățămant în
care lml desfasor activitatea.

Sunt absolventă a Colegiului Natonal Pedagogic ,,Stefan Velovan” din Craiova, profilul
pedagogic, specializarea invatator – educatoare şi in present sunt studenta in cadrul
Universitatii din Craiova, Facultatea de Litere, specializarea Engleza - Germana. În timpul
anilor de studiu am dobândit competențe ştiințifice, psihopedagogice, de comunicare şi
relaționare în mediul educațonal, ceea ce mi-a permis o bună integrare în coIectivul scolii în
care îmi desfaşor activitatea.
Cum întotdeauna m-a pasionat ,,modelarea” copiilor și a personalitatii lor, am
considerat ca fiind obiectivul principal pentru mine dezvoltarea personala șl profesionala in
scopul realizării unui act educațional de calitate, prin dobândirea de aptimdini și competente
precum: creativitatea în elaborarea proiectelor didactce; spontaneitatea și capacitatea de
adaptare în fucție de conditiile concrete prin redimensionarea și reorientarea activității
didactice; capacitatea de a intervenl reglator la nivelul evaluarii in inițiale și continue a
elevilor; capacitatea de a realiza o diagnoză a învățământului; capacitatea de a oferi și primi
respect profesional și social.

Permanent atenția îmi este concentrată pe nevoia de formare continuă și asimilare de


noi conținuturi, relevante pentru activitatea instructiv-educativa; iar propunerile de
ameliorare se referă la o mai bună organizare a timpului pentru activitatea metodica, incât
majoritatea obiectivelor pe care mi le propun să se încadreze în timpul alocat lucrului
metodic.

Prezentul model de portofoliu, ca instmnient de evaluare, se axeaza pe inițierea in


profesionalizarea didactica la nivelul pregatirii pedagogice din perspectiva centrării instruirii
pe școlar. De aceea, am considerat că tot demersul alcătuirii treptate a portofoliului nu este
decat rezolvarea unei situatii reale, complexe, depunănd astfel tot efortul necesar pentru
realizarea unul pottofoliu de calitate, care să reflecte exigențele privind propria activitate la
catedra.

Motivatia pentru o cariera in invatamant presupune prmanenta, formare si


dezvoltare, astfel sa pot oferi celui pe care il invat o perspective comprehensiva asupra
domeniului pe care il predau.

Cu stima,

Turcu Irina - Elena