Sunteți pe pagina 1din 3

La data de 1 ianuarie 2019, entitatea Tokyo SA a achiziţionat de la Monako SA o linie de

producție la prețul de achiziție de 572.000 lei. Transportul este realizat de Monako SA și este în
valoare de 28.000 lei. Pentru a fi pusă în funcţiune, linia de producție a necesitat lucrări de montaj și
testări, realizate de inginerii entității Blu Project SA, în valoare de 10.000 lei. Cheltuielile privind
pregatirea angatilor pentru a utiliza corect linia de productie sunt in valoare de 25.000 lei. Durata de
viaţă utilă estimată este de 10 ani, iar metoda de amortizare utilizată este cea în funcție de unitățile
de producție obținute. Producția este estimată astfel: Anii 1-3 inclusiv: 70.000 de produse/an Anii 4-
8, inclusiv: 50.000 de produse/an Anii 9-10, inclusiv: 20.000 de produse/an. Cheltuielile privind
amortizarea, raportate in Situatia rezultatului global intocmita la 31.12.2020, sunt in valoare de:
Alegeți o opțiune: 88.900 lei 62.000 lei 85.400 lei 84.000 leidsdasdasc
ddadfadferqe

dasdasdasd

Pret de achitie: 572.00 lei;


Transport 28.000 leo

10.000

10 ani

Pentru fabricarea a 900 de bucăţi din produsul A în cursul anului 2020 s-au efectuat următoarele
cheltuieli: cheltuieli directe de producţie - materii prime 2.600 lei; cheltuieli directe de producţie -
manopera 13.000 lei; cheltuieli indirecte de producţie 12.000 lei, din care variabile 9.000 lei, restul
fiind cheltuieli fixe. cheltuieli cu reclama produselor 1.500 lei. Capacitatea normală de producţie este
de 1.000 buc. Costul de producţie (total) al stocurilor este: Alegeți o opțiune: 28.500 lei 27.000 lei
27.300 lei 25.200 lei 27.600 lei 25.800 lei

Cantitate = 900

CD- 2600;

Manopera 13. 000

Cheltuieli indirecte 12.000 (9000)

Cheltuieli cu reclama produselor 1500 lei


Capicaitate de prodscutie

La data de 1 februarie 2020, societatea Atlantic SA achiziţionează un robot (echipament)


pentru ambalarea și etichetarea automata a produselor cosmetice pe care pe fabrică, la un preț
negociat cu furnizorul de 140.000 lei. Transportul și instalarea activului au costat 10.000 lei. Atlantic
SA consideră că metoda de amortizare liniară și durata de viaţă utilă 12 ani sunt relevante pentru
acest echipament. Robotul a fost supus unor teste, cheltuielile de testare însumând 12.000 lei. Dupa
efectuarea testelor, la data de 1 martie 2020, robotul a fost pus în funcțiune. La data raportării,
31.12.2020, în Situația rezultatului global, se vor prezenta cheltuieli cu amortizarea acestui activ în
valoare de: Alegeți o opțiune: 16.200 lei 9.000 lei 14.000 lei 12.500 lei 11.250 lei

Pret = 140.000 lei


Transport = 10.000
Liniaira = 12 ani
Teste = 12.000

Compania Silver a fost înființată la 1 ianuarie 2020. Până la 31 decembrie, Silver a efectuat costurile
de mai jos. Care sunt imobilizările necorporale ce vor fi recunoscute în Situația poziției financiare de
la 31.12.2020, conform IAS 38? Alegeți una sau mai multe opțiuni: Licenta si drepturi de utilizare a
sistemelor IT achiziționate de la Smart Intel 70.000 lei Liste de clienți achiziționate de la o companie
care a dat faliment 100.000 lei Cheltuieli pentru înființarea entității 8.000 lei (cheltuieli de
constituire) Cheltuieli privind cursurile de perfectionare a angajatilor 15.000 lei Cheltuieli de
publicitate si reclama 22.000 lei Fond comercial creat de companie ca urmare a angajarii de tineri
absolventi ai facultatilor de IT 80.000 lei

Licenta si drepturi de utilizare;;


Fond comercial

Salt Exploration Ltd care are ca obiect de activitate extragerea sării din saline si-a achizitionat un nou
echipament de productie care sa polueze mai putin. Informatiile privind achizitia sunt: - pret negociat
cu furnizorul New Technologies Corporation 800.000 lei - reducere comercială 5% - cheltuieli de
transport 75.000 lei - cheltuieli privind montarea si instalarea 125.000 lei - cheltuieli privind testarea
echipamentului 50.000 lei - cheltuieli generale privind organizarea activitatii utilizand noul
echipament 50.000 lei - cheltuieli estimate cu întreținerea și repararea echipamentului 85.000 -
cheltuieli estimate privind demontarea echipamentului la sfarsitul duratei utile de viata (peste 30 ani)
75.000 lei. Salt Exploration Ltd aplica IAS 16 Imobilizari corporale. Costul de achizitie al
echipamentului este: Alegeți o opțiune: 1.125.000 lei 875.000 lei 1.050.000 lei 1.085.000 lei
1.090.000 lei

Pret =La 1 ianuarie 2015, Dynamic SA a achiziționat un echipament tehnologic la cost de 300.000
lei, TVA 19%, folosit pentru producerea de ambalaje ecologice. Pentru echipament se utilizează
metoda liniară de amortizare pe o durată utila estimata la 20 de ani. Valoarea reziduala este zero. La
31 decembrie 2020, entitatea Dynamic SA a reevaluat echipamentul la valoarea justa de 340.000 lei
Care afirmatie/afirmatii este/sunt adevarata/e? Alegeți una sau mai multe opțiuni: Amortizarea anului
2020 este in valoare de 15.000 lei La data raportarii 31.12.2020, Valoarea neta contabila inainte de
efectuarea reevaluarii este de 150.000 lei La data raportarii 31.12.2020, rezervele din reevaluare sunt
de 40.000 lei La data raportarii 31.12.2020, Valoarea neta contabila inainte de efectuarea reevaluarii
este de 210.000 lei La data raportarii 31.12.2020, rezervele din reevaluare sunt de 130.000 lei

SC Gold Star SA utilizeaza metoda FIFO pentru evaluarea la iesire a stocurilor. Soldul initial al
stocurilor de marfuri este de 200 buc x 120 lei/ buc In cursul lunii curente au avut loc urmatoarele
tranzactii privind stocurile de marfuri: intrări (achiziții): 04 mai: 600 buc, preţ de achiziţie = 110
lei/buc, cheltuieli de transport 30 lei/buc; TVA 19%; 17 mai: 150 buc, preţ de achiziţie = 115 lei/buc,
cheltuieli de transport 30 lei/buc; TVA 19%; ieşiri (vânzări): 05 mai: 540 buc, preţ de vânzare = 260
lei/buc; TVA 19%; 18 mai: 350 buc, preţ de vânzare = 240 lei/ buc; TVA 19%. Completati spatiile
de mai jos: a. Costul mărfurilor vândute înregistrat pe data de 18 mai este de Răspunde lei. b. Cifra
de afaceri a lunii mai este de Răspunde lei. c. Stocul final este format din Răspunde buc. d. Valoarea
stocului final este de Răspunde lei.

Cantitate=

S-ar putea să vă placă și