Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lecţie

Profesor: Hurduc Aurel Ionuț


Data: 25.05.2021
Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială „Sfântul Ierarh Luca” Costești
Clasa a II-a
Disciplina: Religie
Subiectul lecţiei: Ajutorul dat celor singuri
Tipul lecției: comunicare / însuşire de noi cunoştinţe;
Durata: 45 minute
Competenţe generale:
1. APLICAREA UNOR NORME DE COMPORTAMENT SPECIFIC MORALEI RELIGIOASE, ÎN CONTEXTE DE VIAŢǍ UZUALE
2. COLABORAREA CU COPIII ȘI CU ADULŢII DIN MEDIUL FAMILIAR, ÎN ACORD CU VALORILE RELIGIOASE
COMPETENŢE SPECIFICE
1.1 Evidențierea caracteristicilor comportamentale ale unor modele de credință
1.2 Aplicarea în mod autonom a unor regului de comportament moral-crestin în diferite context de viață reale sau imaginare
2.2 Asumarea în mod explicit a unor responsabilități în cadrul grupurilor din care face parte
2.3 Descrierea unor elemente de diversitate în cadrul diferitelor grupuri
Obiective operaționale:
O1 să identifice oamenii care trăiesc în singurătate;
O2 să-i descrie pe aceștia;
O3 să spună ce dejavantaje pentru trup și suflet aduce singurătatea”;
O4 să precizeze rolul persoanelor apropiate în eliminarea sentimentului de singurătate;
Strategia didactică:
Metode şi procedee: conversaţia, exercitiul, expunerea, explicaţia, problematizarea, feed-back-ul, generalizarea;
Forme de organizare: frontal, individual;
Mijloace de învățământ: tablă, manual, fișe de lucru;
Bibliografie:
-Camelia Muha, Elena Mocanu, Caiet pentru Elevi, clasa a II-a, Editura Sf. Mina, Iasi, 2013;
-Sfanta Scriptura, Editura IMBOR, Bucuresti, 2008;
-Gabriela Favu, Ana Nicoleta Danciu, Ionela Țițiriga, Daniela Lupiș, Manual Religie pentru clasa a II-a, Corint Educațional, București, 2015
- https://red-religie.ro/red/clasa-ii/lectia-15-ajutorul-dat-celor-singuri/, accesat 23.05.2021
Nr. Etapele Ob. Ti Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi Mijloace Forme de Evaluare
crt lecţiei op. mp procedee de organizare
învăţăm
ânt
1. Momentul 2 - Salutul; - Salutul;
organizatoric - Rugăciunea; - Rugăciunea;
- Notarea absenţelor; - Pregătirea elevilor pentru conversatia catalogul activitate
- Pregătirea elevilor pentru lecţia nouă; lecţia nouă; frontală

2. Pregătirea 2 Spuneți la ce vă gândiți prima dată când auziți cuvântul Elevii dau diferite braistorming activitate aprecieri
elevilor singurătate exemple.... frontală verbale
pentru
receptarea - Oamenii, de când se nasc și până când își Elevii ascultă explicaţiile explicaţia
noilor sfârșesc activitatea pe acest pământ, simt nevoia cu atenţie.
cunoştinţe de a avea aproape oameni plăcuți lor, pe acești
oameni îi numim, prieteni. De asemenea omul este
înconjurat și de familie. Singurătatea este atunci
când un om rămâne șingur pe lume fără familie și
fără prieteni.

3. Precizarea 3 - Despre acestă situație vom vorbi noi astăzi, și Elevii scriu data şi titlul în explicaţia tabla de activitate observare
titlului şi a anume despre Ajutorul dat celor singuri. Vom caiete şi ascultă scris frontală
obiectivelor vedea astfel cum vom putea noi să-i ajutăm pe observaţiile profesorului.
lecţiei acești oameni singuri și care sunt aceste persoane.
4. Comunicarea 22 - Se prezintă elevilor mai multe cunoștințe despre - Elevii vizionează cu vizionarea video activitate observare
noilor ajutorul dat celor săraci cu ajutorul unei prezentari atenție filmulețul. proiector frontală
cunoştinţe in powerpoint.
O1 La un moment dat în viață unii oameni pot
ajunge singuri: bătrânii spre exemplu care au copiiii - Elevii ascultă cu atenţie explicaţia tabla de
plecați la muncă în străinătate, copiii care nu mai explicațiile profesorului și scris
au părinți, străinii care vin într-un sat și ucunosc pe notează în caiete ideile activitate observare
nimeni. La fel sunt și cei care sunt imobilizați din principale. videopro frontală
O2 cauza unei boli. iector
Singurătatea aduce tristețe și descurajare, chiar
dacă aceștia nu o spun oamenii au nevoie de atenție
și prietenia celor din jur. De aceea sprijinul celor
apropiați este mereu important și avem nevoie - Elevii ascultă cu atenţie activitate
O4 mereu de persoane apropiate lângă noi. Familia explicațiile profesorului și tabla de frontală observare
unită, prietenia sinceră, respectul între colegi, imaginile din prezentarea explicaţia scris
risipesc această senzație de singurătate. De ppt. și notează în caiete
asemena rugăciunea atat privată sau personală cât și ideile principale. videopro
în grup ne unește cu semenii și cu sfinții. iector
Rugăcinea ne dă senzația că nu suntem singuri, ci
alături de noi este Dumnezeu.
5. Fixarea şi 5 Elevii rezolva activitatea
sistematizarea Fiecatre elev primește câte o fișă de lucru pe propusă de profesor. Timp Conversatia activita
cunoştinţelor care trebuie să o completeze( timp: 5’). Anexa 1 de lucru: 5 min. te frontală
O1 Profesorul verifică prin sondaj, aprecieri
O3 corectitudinea răspunsurilor. Fişe de verbale
lucru
activitate
individuală
6. Asocierea şi 8 - vizionarea unui filmuleț despre „ Învierea fiului Elevii privesc cu atenție Lectură Fișă de activitate observare
generalizarea văduvei din Nain”, după care rezolvarea unei fișe filmulețul lucru frontală
de lucru cu privire la filmulețul vizionat. Anexa 2
Precizare: explicația videopro
„Milostenia este ca o sămânță. O sămânță bună, iectorul
poate da rod bun, însutit, fă ca și sămânța
milosteniei tale să fie aleasă, să o dai cu inimă Elevii ascultă cu atenție și descrierea activitate observare
bună , curată, milostivă, compătimitoare.” notează în caiet caietul frontală
Sfântul Ioan de Kronstadt

7. Aprecierea 2 - Se fac aprecieri generale şi individuale privind, - Elevii ascultă aprecierile activitate
activităţii atât pregătirea elevilor pentru lecţie, cât şi făcute de profesor. frontală
elevilor implicarea în predarea noilor cunoştinţe.
- Se notează elevii care au participat la lecţie.
8. Încheierea 1 - Rugăciunea - Rugăciunea
activităţii - Salutul - Salutul

S-ar putea să vă placă și