Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect de lecţie

Profesor: Hurduc Aurel Ionuț


Data: 25.05.2021
Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială „Sfântul Ierarh Luca” Costești
Clasa: a III-a
Disciplina: Religie
Subiectul lecţiei: Respectul față de sine și față de ceilalți
Tipul de lecţie: mixtă: verificare / predare

Competenţe generale:
1. APLICAREA UNOR NORME DE COMPORTAMENT SPECIFIC MORALEI RELIGIOASE, IN DIFERITE CONTEXTE DE VIAŢĂ
2. COLABORAREA CU COPIII ŞI CU ADULŢII DIN MEDIUL FAMILIAR, ÎN ACORD CU VALORILE RELIGIOASE
Competenţe specifice:

1.1 analizarea unor opinii cu semnificatie religioasă, exprimate în raport cu anumite situaţii de viaţă;
1.2 identificarea principalelor îndatoriri ale unui crestin în relaţie cu semenii, pe baza valorificării unor experienţe din viaţa cotidiană
2.2 descrierea unor tipuri de relaţii şi atitudini sociale, din perspective morale religioase, pornind de la situaţii concrete;

Obiective Operaționale:
O1 – descrierea termenului de respect;
O2 – importanța respectului în societate care te definește ca persoană;
O3 – identificarea respectului oferit de către prieteni și apropiați;
O4 – rspectul a existat încă din cele mai vechi timpuri.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, metoda exploziei stelare, exerciţiul, explicaţia, povestirea, lectura, meditaţia religioasă.
2. Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, Manual clasa a III-a, material ppt., film, videoproiector;
3. Forme de organizare a activităţii: activitate frontală si activitate individuala

Resurse:
Oficiale:
1. Programa școlară, disciplina Religie ortodoxă, pentru clasa a III-a;
2. Planificarea calendaristică orientativă, clasa a III-a;
3. Planificarea pe unități de învățare

Temporale:
- număr de lecții – 1
- durata – 45 min

Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 2008.
2. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", laşi, 1999.
3. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriş, Dorin, Opriş, Monica, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2017.
4. Cristina Benga, Aurora Ciachir, Niculina Filat, Religie- cultul ortodox: manual pentru clasa a III-a, București, Corint Educațional, 2015.
Nr
Ob. Ti Metode şi Mijloace Forme de
. Etapele lecției Activitatea profesorului Evaluare
op. mp Activitatea elevilor procedee de învăț. organizare
crt
Salutul Salutul Exercițiul Icoana Activitate Observare
1. Momentul Rugăciunea Rugăciunea moral Catalogul frontală
organizatoric 1' Prezența Răspund la prezență Conversația

2. Verificarea Verificarea lecţiei „Importanța


cunoștințelor de a avea răbdare cu cei din jur”
însușite Se realizează prin intrebări Completează
10' formulate de elevi şi răspunsuri întrebările
oferite de colegi, ghidati de Metoda
profesor. Răspund întrebărilor. exploziei
Ce este răbdarea? stelare.
De unde izvorște răbdarea? Activitate Aprecieri
Ce se întâmplă dacă ești frontală verbale
nerăbdător? Conversaţia
Cine este modelul răbdării
supreme?
Întrebările vor urmări Explicaţia
parcuregerea lecției anterioare și
înțelegerea termenilor dar și
fixarea cunoștințelor dobândite
anterior ..
Li se va da elevilor o fișă de Completează rebusul
lucru ce va conține un rebus cu Fisă de Activitate
întrebări din lecția trecută. Anexa lucru individuală
1
3. Pregătirea Astăzi vom învăţa despre Elevii ascută Explicaţia Activitate
elevilor pentru respect.ce este acesta, cui îl profesorul. frontală
receptarea noilor oferim și în ce măsură îl primim
cunoştinţe 1' noi oamenii de la cei din jurul
nostru.
4. Anunţarea Anunţ şi scriu pe tablă data şi Elevii notează în Conversația Tabla de Activitate Observare
titlului şi a titlul lecţiei „Respectul față de caiete scris frontală
obiectivelor 1' sine și față de ceilalți”
lecţiei Se precizează obiectivele lecţiei
5. Comunicarea Cer elevilor să deschidă cartea la Elevii urmăresc cu Conversația Activitate Aprecieri
noilor lecția de astăzi, pe care o vom citi atenţie şi citesc textul. Explicaţia Manual frontală verbale
cunoştinţelor O1 împreună, extrăgând ideiile
principale.
15' Respectul este prețuirea pe care o
simțim și cinstirea pe care o
arătăm celor din jur. Sunt atenţi la
Fiecare om trebuie respectat explicaţiile Activitate Observare
indiferent de statutul său social, profesorului, după frontală
O2 profesor, medic,pensionar, care vor nota din
gunoier, deoarece este creația lui manual pe caiet de la
Dumnezeu la fel ca și noi.. „Să reținem”
Dacă nu-i respectîm pe cei din
jurul nostru înseamnă că nu ne
respectăm pe noi

6. Fixarea şi Se prezintă filmul despre Sfinții Elevii urmăresc cu Explicația Video-


sistematizarea Apostoli Petru și Pavel,de pe atenție Conversația proiector
cunoştinţelor canalul 3 minute de religie Elevii discută, Analiza Filmuleț
Antrenează la dezbateri, discuții întreabă și analizează Dezbaterea
8' pe baza filmulețului; Activitate Aprecieri
Elevii povestesc. Povestirea frontală şi verbale
Îndemn elevii să descrie, prin Rezolvă exerciţiile. individuală
O4 cuvinte proprii, cele două
personaje și pretenia lor. Răspund şi scriu în Tabla de
Ii rog să rezolve fişa de caiete. scris
lucru.Anexa 2 Elevii vin la tablă şi Conversaţia
Solicit elevilor să formuleze scriu.
învăţăturile spirituale desprinse
din lecţie.
7. Asocierea, Invit elevii să urmărească din nou
generalizarea şi un filmuleţ despre prietenie și Dau variante de Problemati- Video-
aplicarea respect: răspunsuri. zarea proiector Activitate Aprecieri
O3 Invit copiii să-și spună părerea Filmuleț frontală verbale
6' despre respect . Meditaţia
Meditează şi răspund. religioasă
8. Precizarea temei 1' Elevii își vor nota tema: Elevii ascultă
pentru acasă Exercițiul număru 1, pagina 30. explicațiile la ceea ce Explicația Caiete Activitate Observare
vor avea de făcut ca Conversația frontală
temă, întreabă
profesorul dacă au
nelămuriri, apoi iși
notează tema.
9. Aprecierea 1' Se fac aprecieri generale şi Elevii ascultă Conversația Activitate Aprecieri
activităţii elevilor individuale privind pregătirea profesorul. frontală verbale
elevilor pentru lecţie şi implicarea
lor în predarea noilor cunoştinţe.
Se notează elevii care au
participat la lecţie.
10. Încheierea 1' Rugăciunea Rugăciunea Exerciţiul Icoana Activitate Observare
activității Salutul Salutul moral frontală
Anexa 2
Scoala Gimnazială „Sfântul Ierarh Luca” Costești
Clasa a III-a
Elev:
Fisă de Lucru

CE
?
DE
CE?
PE CINE?

RESPECT

CAND? CUM?
Anexa 1
Scoala Gimnazială „Sfântul Ierarh Luca” Costești
Clasa a III-a
Elev:
Fisă de Lucru
1. Ce este răbdarea?
2. De unde izvorăște răbdarea? D
3. Cum devii dacă îți pierzi răbdarea? 1
4. Ce se întâmplă cu virtuțile dacă ești nerăbdator? N D E
5. Ce trebuie să oferim semenilor noștri cand ne greșesc? 3 2
E O
6. Ce a semănat Hristos în sufletele noastre?
D R
7. Cine este modelul răbdării pentru creștini?
4
R
5

S-ar putea să vă placă și