Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECȚIE

PROFESOR: Hurduc Aurel Ionuț


UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Școala Gimnazială „Sfântul Ierarh Luca” Costești
DISCIPLINA: Religie
DATA: 25.05.2021
CLASA: a VIII-a
SUBIECTUL LECŢIEI: Viața creștinilor împreună cu semenii
TIPUL LECŢIEI: Evaluare şi sistematizare de cunoştinţe
SCOPUL LECŢIEI: Evaluarea cunoştinţelor
OBIECTIVELE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1. Să ştie ce este rugăciunea;
O2. Să cunoască rugăciunea Tatăl Nostru;
O3. Să explice Rugăciunea Domnească;
O4. Să aibe cunoștințe despre înălțarea Domnului;.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, argumentarea;
2. Miljoace de învăţământ: Caietul special, teste de evaluare;
3. Forme de organizare a activităţilor elevilor: activitate frontală, activitate individuală.
Resurse:
1. Oficiale:
 Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a VIII-a;
 Planificarea calendaristică, clasa a VIII-a;
 Proiectările unităţilor de învăţare.
2. Temporale:
 1 oră;
 Durata: 50 min.
3. Bibliografice:
 Cucoş, Constantin, Psihopedagogia pentru examanele de definitivare şi grade
didactice, Editura Polirom, Iaşi, 1998;
 Şebu, Pr. prof. Univ. Dr. Sebastian, metodica predării religiei, Ed.
Reîntregirea, Alba Iulia, 2017.
SCENARIU DIDACTIC

1. MOMENTUL ORGANIZATORIC
- Salutul
- Rugăciunea
- Notarea absenţelor
2. CAPTAREA ATENŢIEI
- Ca urmare a recapitulării făcute ora trecută, aşa cum v-am anunţat astăzi o
să dăm un test de evaluare
- Voi împărţi foile cu testul
- Vom citi itemii şi voi da explecaţiile necesare pentru o bună rezolvare a
tuturor cerinţelor
3. EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR
NUME ŞI PRENUME ELEV:
CLASA:
DATA:
TEST DE EVALUARE
VIAȚA CREȘTINULUI ÎMPREUNĂ CU SEMENII
1. Citiți cu atenție enunțurile de mai jos și încercuiți litera „A” din dreptul
enunțurilor adevărate și litera „F” din dreptul enunțurilor false:
a) În ziua în care Mântuitorul s-a înălțat la ceruri le-a spus Apostolilor: „Voi însă
veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martorii
Mei în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului.
(Faptele Sfinților Apostoli). A-F
b) Rugăciunea este temelia vieții și izvor de putere și bucurie duhovnicească. A-F
c) Rugăciunea nu te poate apropia de Dumnezeu. A-F
d) Hristos S-a înălțat la ceruri imediat după ce a înviat. A-F

2. Citiți cu atenție enunțurile de mai jos și încercuiți litera din dreptul variantei
corecte:
I. Rugăciunea Tatăl nostru se mai numește și Rugăciunea Domnească deoarece
a) A fost rostită pe munte
b) A fost rostită de Mântuitorul
c) are șapte cereri
II. Domnul Iisus Hristos a mers împreună cu ucenicii și cu Maica Sa pe Muntele
Măslinilor .....
a) la 30 de zile după Înviere.
b) la 20 de zile după Înviere.
c) la 40 de zile după Înviere
III. Rugăciunea Tatăl nostru este o rugăciune de...
a) Cerere
b) Mulțumire
c) Laudă
IV. Praznicul are loc la 40 de zile după Înviere, într-o zi de
a) marți.
b) vineri.
c) joi.

V. Completați spațiile libere:


Tatăl nostru Care ești în ceruri, ......................................, vie împărăția Ta, fie voia Ta,
precum în cer ....................................... Pâinea ..................cea de toate zilele dă-ne-o nouă
astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi ........................................ Și nu ne duce
pe noi în ....................., ci ne izbăvește de cel rău.

VI. Corelați cererea , din prima coloană, cu explicația acesteia, din cea de-a
doua coloană:
1.Vie împărăția Ta a. Avem nădejdea că Dumnezeu ne va fi alături în fața celui
rău

2.Ci ne izbăvește de cel rău b.Dorim ca noi să trecem cu bine peste toate încercările vieții

3.Sfințească-se numele Tău c. ne exprimăm încrederea întâlnirii cu Dumnezeu în Împărăția


Sa

4.Și nu ne duce pre noi în ispită d. Promisiunea noastră că Îl vom sfinți pe Dumnezeu cu
Sfințenie

Răspundeți la următoarele întrebări:


I. Cum se numea muntele de pe care s-a înălțat la ceruri Hristos?

II. Care este momentul central al întâlnirii noastre cu Hristos?

III. Care este Sfânta Taină prin care ne unim cu Hristos?

VII. Realizați o compunere de minim 10 rânduri cu titlul: „ Rostul rugăciunii în


viața mea”.
SUBIECT RĂSPUNS CORECT PUNCTAJ
1 a. A, b. A, c. F, d. F 4x0,25=1 puncte

2 I. b, II. c, III. a, IV. c. 4x0,25=1 puncte

3 Sfințească-se numele Tău; așa și pe 5x0,20=1 puncte


pământ; noastră; iertăm greșiților noștri;
ispită.

4 1-c; 2-a; 3-d; 4-b: 4x0,25=1 puncte

5 Elemente și cunoștințe din lecțiile predate 3x1,00=3 puncte

6 Elemente și cunoștințe din lecțiile predate și 1x2,00=2 puncte


din experiența personală care se încadrează
în subiect.

DIN OFICIU 1 puncte


TOTAL 10 puncte

4. ÎNCHEIEREA
- Adunarea testelor;
- Rezolvarea itemilor consideraţi mai dificili de către elevi;
- Rostirea rugăciunii;
- salutul

S-ar putea să vă placă și