Sunteți pe pagina 1din 2

1. Care dintre afirmaţiile următoare redă cel mai corect ideea principală a textului?

(A) Regele Artur este un personaj puţin credibil deoarece istoria nu susţine
multitudinea de poveşti legate de viaţa şi faptele sale.
(B) Deşi istoria nu îl prezintă pe Artur ca fiind un erou important, Artur este
strămoşul familiilor regale care au guvernat Anglia.
(C) Legendele despre faptele regelui Artur nu sunt susţinute de surse credibile,
deoarece majoritatea autorilor acestora sunt anonimi.
(D) Regele Artur este recunoscut în Marea Britanie ca fiind cel mai important rege
şi personajul căruia i se atribuie cele mai multe legende.
(E) Deşi există puţine date istorice cu privire la regele Artur, legenda îl face
să supravieţuiască în multiple variante.

2. Autorul foloseşte cuvântul „neconturat” în paragraful al treilea cu sensul de:


(A) neinteresant.
(B) inexistent.
(C) laş.
(D) vag.
(E) neimportant.

3. Aşa cum reiese din articol, legendele legate de regele Artur au rezistat în timp
pentru că:
(A) regele Artur este un personaj istoric necunoscut.
(B) ele oferă perspective diverse la care oamenii se pot raporta.
(C) faptele regelui Artur de-a lungul vieţii sunt remarcabile.
(D) regele Artur a creat Masa Rotundă.
(E) nu se cunoaşte autorul acestora.

4. Ce se poate deduce din text despre aşteptările cititorilor moderni?


(A) Cititorul modern este obişnuit ca autorul să-şi asume responsabilitatea
pentru opera pe care o scrie.
(B) Cititorul modern pare să prefere poveşti bazate pe evenimente istorice reale.
(C) Cititorul modern este expus unui anumit gen de literatură, care nu îi permite să
înţeleagă multitudinea de variante ale legendelor despre regele Artur.
(D) Cititorul modern nu reuşeşte să înţeleagă detaliile legendelor ce ţin de lumea
fantasticului.
(E) Cititorul modern îşi doreşte să poată afla adevărul istoric absolut din spatele
legendelor pe care le citeşte.
5. Potrivit citatului din paragraful al cincilea, autorii medievali preferau să-şi
păstreze anonimatul pentru că ei credeau că:
(A) anonimatul le permite autorilor să îşi folosească imaginaţia la adăpostul
criticilor.
(B) anonimatul permite autorilor să folosească mai uşor date istorice care nu sunt
neapărat adevărate.
(C) anonimatul asigură credibilitate poveştii în sine, lăsând deoparte
credibilitatea autorului.
(D) anonimatul le permite autorilor să amestece date istorice şi ficţiune fără a fi
pedepsiţi.
(E) anonimatul era mai nobil în acea perioadă decât recunoaşterea publică a unei
realizări artistice.

6. Ce se poate deduce din ultima propoziţie a textului?


(A) Numai învăţând din multiplele variante ale legendelor despre regele Artur ne
putem dezvolta o personalitate complexă.
(B) Legendele despre regele Artur ne oferă sfaturi practice despre cum să ne
adaptăm la situaţii din viaţa modernă.
(C) Adaptabilitatea legendelor despre regele Artur face ca acestea să poată fi uşor
interpretate greşit.
(D) Legendele despre regele Artur oferă o nouă perspectivă asupra faptelor de
vitejie.
(E) Universalitatea legendelor despre regele Artur explică aprecierea largă
din partea cititorilor.

7. Potrivit textului, care este avantajul Mesei Rotunde?


(A) Permite celor aşezaţi în jurul ei să vorbească liber.
(B) Îi face pe cei din jurul ei participanţi egali la discuţii.
(C) Elimină neînţelegerile dintre cei aşezaţi în jurul mesei.
(D) Încurajează conversaţia onestă.
(E) Demonstrează lipsa de autoritate a gazdei.

8. Autorul menţionează dinastia Plantageneţilor cu scopul de a:


(A) arăta că legendele despre regele Artur au fost folosite pentru legitimarea
anumitor regimuri politice.
(B) sugera că cei mai mulţi suverani britanici sunt descendenţi ai regelui Artur.
(C) susţine că regele Artur a trăit în timpuri mai recente decât se credea.
(D) sugera că Masa Rotundă a fost într-adevăr folosită de către unii conducători.
(E) explica de ce autorii medievali au rămas anonimi.

S-ar putea să vă placă și