Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic la fizică, clasa IX -a.

Disciplina : Fizica
Clasa: a IX-a
Data : 24.09.2018
Profesor : Oprea Maria
Subiectul lecţiei: Lentile subţiri. Construirea imaginilor în lentile.
Tipul lectiei: Lectie de transmitere şi asimilare a cunoştinţelor

Subcompetenţe:
SC1: Descrierea fenomenelor fizice studiate de reflexie, refracţie a luminii, după criterii date
SC2: Identificarea unor caracteristici ale fenomenelor pe baza observării acestora
SC3: Reprezentarea grafică a unor mărimi fizice sau variaţii ale acestora determinate experimental

Obiective:
 Să explice fenomenele optice studiate şi să determine relaţiile de dependenţă dintre ele, folosind limbajul ştiinţific;
 Să definească lentilele şi să le clasifice după forma acestora;
 Să identifice tipurile de lentile, să observe şi să descrie imaginile obiectelor în lentile;
 Să aplice transferuri interdisciplinare pentru explicarea consecinţelor fenomenelor studiate;
 Să-şi susţină propriile puncte de vedere prin observaţiile făcute relativ la importanţa lentilelor.

Metode de învăţământ:
 descoperirea dirijată, conversaţia euristică, explicaţia, munca în echipă, problematizarea, investigarea,
 autoevaluarea, expunerea sistematică, observaţia, prezentare power point.
Evenimentele Activitatea profesorului Activitatea elevilor
lectiei
Evocarea  notarea absenţelor; Salută profesorul
Momentul  verificarea materialului didactic Se pregătesc pentru lecţie
organizatoric
Captarea Profesorul :
atenţiei elevilor Elevii ascultă
 Rubrica “ ŞTIAŢI CĂ...?
...prima încercare ştiinţifică de detrminare a vitezei luminii, în aer,
aparţine lui Galileo Galilei ( 1607 ) ?
...luminii solare îi trebuie aproximativ 8 minute pentru a ajunge pe
Pămînt?
...lumina se propagă în vid cu aproximativ 300 000 km/s, de două milioane
de ori mai repede decît un glonte?
...lumina reflectată de o oglindă poate fi văzută de la 40 km?
Profesorul :

Cred că v-am captat atenţia si putem să începem să lucrăm


Reactualizarea Profesorul :
cunostintelor Pentru reactualizarea cunoştinţelor obţinute anterior vă propun
anterioare următoarele însărcinări:

Însărcinarea 1 Descifraţi anagramele şi definiţi noţiunile fizice Activează în grup, descifrează


descoperite: anagramele şi definesc
Gr. I ERLEFEIX Reflexie noţiunile fizice, descriu
Gr. II ŢEIRFAREC Refracţie fenomene fizice
Gr.III PSNARERTATN Transparent
Gr. IV ĂVRTIULA Virtuală
Gr. V LIOGDĂN Oglindă

Însărcinarea 2 Descrieţi fenomenele utilizînd noţiunile cunoscute


Gr. I Fenomenul de reflexie a luminii
Gr. II Fenomenul de refracţie a luminii
Gr. III Legile reflexiei luminii, particularităţile
imaginii unui obiect în oglinda plană
Gr. IV Legile refracţiei luminii
Gr. V Reflexia totală
Anunţarea Profesorul: Fiind faptul că cunoaştem noţiunile chee vă propun să Asculta.
temei noi, a continuăm să achiziţionăm şi alte cunoştinţe , propunîndu-vă subiectul Noteaza subiectul lectlei noi în
obiectivelor lecţiei de azi şi obiectivele operaţionale. caiete
operaţionale şi
scrierea titlului
lecţiei pe tablă.
Realizarea Direcţia de propagare a luminii poate fi dirijată, adică pot fi schimbate Elevii asculta si noteaza in
sensului direcţia razelor de lumină, forma fasciculelor de lumină. Un rol important caiete
în acest process îi revine lentilei.
Descoperă singur! Imaginile din Fig.1 pag. 17 Activează cu manualul şi
descoperă noţiunea de:
În funcţie de fectul pe care-l produc asupra propagării rectilinii a luminii,  Lentilă sferică
lentilele se clasifică în două categorii :  Axa optică principal
 Convergente avînd simbolul  Centrul optic

Grupa A Elevii deseneaza în caiete


 Divergente avînd simbolul

Grupa B

Pentru construirea imaginii intr-o lentrilă se vor utiliza două din


următoarele raze:
- raza care pleacă paralel cu axa optică principală şi se refractă prin
focarul imagine F2
- raza care trece nedeviată prin centrul optic al lentilei
- raza care trece prin focarul obiect F1 şi se refractă paralel cu axa optică
principală
Reflecţia. Construcţia grafică a imaginii unui obiect plasat în poziţii diferite faţă de Elevii analizează şi
Realizarea feed- lentile. interpretează împreună cu
backului Profesorul prezintă o prezentare POWER POINT profesorul rezultatele
Analiza şi interpretarea rezultatelor.

Concluzia Se urmăresc imaginile formate lentile convergente şi divergente, apoi se Elevii stabilesc concluziile
descriu cu participarea elevilor, stabilindu-se nişte concluzii generale: generale despre imaginile prin
a) prin lentile convergente: imaginea poate fi mai mare sau mai mică şi lentile.
este reală. Când obiectul e foarte aproape de lentila convergentă,
imaginea se formează în faţa lentilei şi este virtuală.
b) prin lentile divergente: imaginea e virtuală, dreaptă şi mai mică decât
obiectul, indiferent de pozitia obiectului.

Consolidarea Caracterizaţi imaginea obiectului pentru fiecare din situaţiile reprezentate Caracterizează imaginile
cunoştinţelor în figura de mai jos ( vezi anexa nr. 1 ) obiectului pentru fiecare sitaţie
propusă de profesor
Tema pentru De studiat paragraful 3 pag.17 Ex.1, 3 pag. 21 Notează în caiete lucrul pentru
acasă acasă
Anexa nr. 2
FIŞA DE LUCRU
Construiţi imaginea unui obiect în lentil convergentă :