Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Şcoala Gimnazială, sat Parepa-Rușani, Comuna Colceag


Clasa a VI-a
Data: 23.11.2015
Efectiv: 9 elevi
Loc de desfăşurare: sala de clasă
Materiale: saltele.
Profesor: Drăgoțel Bogdan

Teme:
1. Gimnastică acrobatică: - elemente statice – podul de sus (f), stând pe cap cu sprijin (b)
2. Forţa - Dezvoltarea forţei abdominale şi a spatelui

Competenţe specifice:
 Utilizarea terminologiei de specialitate în transmiterea mesajelor specifice
 Realizarea de acţiuni motrice simple
 Colaborarea cu ceilalţi membri ai grupului în vederea constituirii diferitelor formaţii de adunare, de deplasare şi de exersare
 Identificarea aspectului estetic al gesturilor motrice
 Evaluarea propriilor indici de dezvoltare a calităţilor motrice
 Efectuarea gesturilor motrice cu corectitudine şi expresivitate
 Conștientizarea și abordarea constantă a ținutei estetice
Obiective de referiță:
- să-și însușească mecanismul de bază al podului de sus (f) și al stândului pe cap (b)
-  să efectueze mișcările conform modelului cerut
-  să manifeste satisfacție în efectuarea corectă a mișcărilor
Verigi şi durată Conţinut Dozare Formaţii de lucru Metode de Observaţii
evaluare
1. Organizarea - adunarea, alinierea 1’ Linie pe un rând
colectivului de
- verificarea echipamentului şi a 1’
elevi (2 min)
stării de sănătate
- anunţarea temei lecţiei 30”
2. Pregătirea - alergare cu joc de glezne pe loc 1’ Coloană câte unul - se vor face
organismului și
- repaus 15”
pentru efort corectările
(5 min)  - alergare cu genunchii sus pe 1’ necesare.
loc 15”
- repaus 1”
- alergare cu pendularea
gambelor înapoi pe loc 15”
- repaus 1’
- alergare cu pendularea
gambelor înainte pe loc 15”
- repaus
3. Influenţarea Ex.1: P.I.:Stând depărtat br. 2x8 - se vor face
selectivă a pe şold: și
aparatului T1-2 – aplecări ale cap-gâtului corectările
locomotor (10 înainte, cu arcuire; necesare.
min) T3-4 – extensii ale cap-gâtului,
cu arcuire;
T5-6 – idem T1-2;
T7-8 - idem T3-4.

Ex.2: P.I.:Stând depărtat br. 2x8


pe şold:
T1-8 – răsuciri ale cap-gâtului cu
arcuire;

Ex.3: P.I.:Stând depărtat br. 2x8


pe şold:
T1-8 – îndoiri ale cap-gâtului cu
arcuire.

Ex.4: P.I. Stând depărtat, br. 2x8


sus:
T1-8 – rotări ale br. spre înainte;
T1-8 - rotări ale br. spre înapoi.

Ex.5: P.I. Stând depărtat: 4x8


T1-2 – ducerea br. stg. sus şi br.
dr. jos, extensie, cu arcuire;
T3-4 - ducerea br. dr. sus şi br.
stg. jos, extensie, cu arcuire;
T5-6 – ducerea ambelor br. sus,
extensie,cu arcuire;
T 7-8 – ducerea br. lat., extensie,
cu arcuire.

Ex.6: P.I. Stând depărtat la 4x8


două lăţimi de umeri, br. sus:
T1-8 – ducerea br. sus şi
extensia tr., cu arcuire.

Ex.7: P.I. Stând depărtat, cu


4x8
mâinile pe şold:
T1-2/5-6 – îndoirea tr. lat. cu
arcuire spre stg., cu br. dr. sus,
iar br.stg. pe şold;
T3-4/7-8 – îndoirea tr. lat.cu
arcuire spre dr. cu br.stg. sus, iar
br. dr. pe şold.

Ex.8: P.I. Stând depărtat cu


4x8
mâinile la ceafă:
T1-2/5-6 – răsucirea tr. spre stg.,
cu arcuire;
T3-4/7-8 – răsucirea tr. spre dr.,
cu arcuire.

Ex.9: P.I. Stând depărtat,


2x8
mâinile pe şold:
T1-4 – rotirea tr. de 4 ori înspre
stg.;
T5-8 – rotirea tr. de 4 ori înspre
dr.
Ex.10: P.I.:Stând depărtat, 2x8
mâinile pe şold:
T1-2/5-6 – fandare înainte pe
pic.stg.,cu ducerea palmelor la
ceafă, cu arcuire;
T3-4/7-8– fanadre înainte pe pic.
dr., cu ducerea palmelor la ceafă,
cu arcuire.

Ex. 11 P.I. Din stând:


Rotirea gleznei drp și apoi
glezna stg
4. a) Podul de sus Podul de sus (f): - se vor face
(f) - culcat facial sprijinit, bazinul 2X Cate 4 la saltea și
Stând pe cap cu pe sol, trunchiul în extensie, corectările
sprijin (b) capul pe spate; menținerea necesare.
poziției 5 sec.
- culcat facial sprijinit, bazinul 2X
pe sol, trunchiul în extensie,
genunchii îndoiți, vârfurile tind
să atingă capul aflat in extensie
- așezat cu spatele la perete, 3X
picioarele ușor îndoite și
depărtate, ducerea palmelor pe
perete și ridicare în semi-pod,
menținere și revenire.
- pe genunchi, cu brațele lateral, 3-4X
coborâre înapoi în pod (podul
mijlociu), menținere și revenire.
- stând, coborâre în pod și 3-4X
revenire, cu sau fără ajutor.

Stând pe cap cu sprijin:


- sprijin ghemuit: aşezarea 3X
mâinilor şi a capului pe
semnele marcate pe saltea,
- idem, cu o uşoară săltare, 3X
desprinderea picioarelor de pe
sol cu menţinerea
echilibrului cu picioarele
îndoite, revenire cu şi fără
ajutor; 3X
- stând pe cap cu sprijin cu ajutor
sau fără.
3-4X
b) Forţa: - - culcat dorsal, ridicarea
dezvoltarea forţei trunchiului si mentinut 10 sec 2X15
musculaturii - culcat dorsal, îndoirea
abdominale şi a genunchilor la piept, întinderea
spatelui picioarelor la verticală, urmată
de coborârea lentă a acestora 2X15
(30min) - culcat facial, cu mâinile sub
bărbie, ridicarea şi coborârea
trunchiului cu ducerea braţelor
oblic sus 2X15
- culcat facial , cu picioarele
sprijinite de un coleg, ridicarea
trunchiului în extensie cu
mâinile la ceafă
5. Revenirea - mers cu mişcări de respiraţie 1-2’ Coloană câte unu
organismului
după efort (2 min)
6. Aprecieri şi Evidenţierea elevilor care au
concluzii (2 min) lucrat corect.
Formularea recomandărilor
pentru activitatea viitoare.

S-ar putea să vă placă și