Sunteți pe pagina 1din 1

Agenda şedinţei

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii


nr. 16
01 iunie 2021 mun. Chişinău
ora 900

1. Cu privire la contestarea Hotărârii Plenului Colegiului disciplinar nr. 18/6


din 18 septembrie 2020, emise în privința judecătorului Ion Cotea de la Judecătoria
Cahul.
Raportor: dl Petru Moraru

2. Cu privire la desfășurarea concursului pentru numirea unui membru în


componența Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor.
Raportor: dl Ion Crețu

3. Cu privire la desfășurarea concursului pentru desemnarea unui judecător în


calitate de membru al Consiliului Institutului Național al Justiție (Lista se anexează).
Raportor: dna Mariana Timotin

4. Cu privire la demersul președintelui interimar al Curții de Apel Comrat,


Grigori Colev, referitor la alocarea mijloacelor financiare suplimentare.
Raportor: dl Victor Micu

5. Cu privire la demersul Cancelariei de Stat, referitor la avizarea proiectului de


Hotărâre privind redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru
anul 2021 nr.258/2020.
Raportor: dna Elena Belei

6. Cu privire la demersul Institutului Național al Justiției, referitor la expunerea


opiniei vis-a-vis de propunerile de modificare a Regulamentului de organizare și
desfășurare a concursului de admitere pentru formarea inițială a candidaților la funcții
de judecător și de procuror.
Raportor: dna Nina Cernat

7. Cu privire la cererile unor candidați la funcția de judecător de remitere a


materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor și Comisiei INJ pentru o
eventuală promovare/numire în funcție (Lista se anexează).
Raportor: dl Anatolie Galben

8. Cu privire la aprobarea unor dispoziţii emise de Preşedintele interimar al


Consiliului Superior al Magistraturii.
Raportor: dl Victor Micu

9. Cu privire la cererea vicepreședintelui interimar al Curții de Apel Chișinău


Iurie Iordan, referitor la acordarea concediului de odihnă anual.
Raportor: dna Valentina Coptileț

Președinte interimar al Consiliului


Superior al Magistraturii Luiza GAFTON