Sunteți pe pagina 1din 1

IMPRUMUTURILE OBLIGATARE

1. O societate comercială emite în data de 01.01.2019, 2500 obligaţiuni, cu o dobandă anuală


de 10%, valoarea nominală a unei obligaţiuni fiind de 25 lei, durata de rambursare a
împrumutului fiind de 5 ani. Imprumutul este rambursat în transe egale.
Se cere să se determine:
a. dobânda anuală şi totală
b. amortizarea anuală şi totală a împrumutului
c. anuitatea anuală şi totală a împrumutului
Rezultatele obţinute vor fi prezentate tabel.

2. O entitate patrimonială contractează un împrumut obligatar în valoare de 30.000 lei cu o


dobândă de 20 % / an. Termenul de rambursare este de 3 ani. Împrumutul va fi rambursat prin
anuităţi constante şi amortizări variabile.
Se cere să se determine:
a. dobânda anuală şi totală
b. amortizarea anuală şi totală a împrumutului
c. anuitatea anuală şi totală a împrumutului
Rezultatele obţinute vor fi prezentate tabel.

3. O entitate emite un împrumut obligatar pe o durată de 4 ani cu o valoare nominală de 700


lei / obligaţiune. Dobânda anuală de 10 % se plăteşte lunar. Împrumutul se plăteşte după 4 ani.
Împrumutul este ajustat la condiţiile pieţei de capital care a oferit pentru aceleaşi condiţii de
împrumut o dobândă de 11 %.
Se cere să se determine:
a. valoarea de emisiune a obligaţiunii în condiţiile ajustării la piaţa de capital;
b. valoarea primei de emisiune.

4. O obligatiune cu valoarea nominala 18.000 u.m. se emite pentru 5 ani la o rata nominala a
dobanzii de 10% . Imprumutul obligatar se ramburseaza la scadenta.
Se cere să se determine:
a. dobânda in fiecare an
b. rata anuala si valoarea imprumutului in fiecare an
c. anuitatea in fiecare an
Rezultatele obţinute vor fi prezentate tabel.

S-ar putea să vă placă și