Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea de învăţare: COPILĂRIA

Tipul lecţiei: de dobândire de noi cunoştinţe


Obiective de referinţă:- să distingă textul ficţional de cel non- ficţional
-să exprime oral sau în scris reacţiile proprii la receptarea textului literar
-să recunoască trăsături definitorii ale comunicării non-ficţionale
-să identifice ideile ce reflectă concepţia autorului despre copilărie
-să identifice teme, motive, personaje şi simboluri pe parcursul celor 2 paliere ale textului:
cel confesiv-autobiografic şi cel ficţional al parabolei conţinute.
- Să utilizeze corect şi adecvat formele exprimării orale.
Metode şi procedee: conversaţia euristică, dezbaterea, problematizarea.
Resurse: - mijloace de învăţământ: retroproiector, calculator, material realizat în Power Point,
vol. “Deşertul pentru totdeauna” de Octavian Paler.

Scenariul lecţiei

Momentul I : Punere în context(10 minute)


-Profesorul iniţiază abordarea textului prin câteva întrebări-ancoră din
cunoştinţele dobândite anterior:
1. Ce fel de text este “Deşertul pentru totdeauna” de Octavian Paler?
R: -Este un text de graniţă, contemporan, cu o organizare complexă, conţinând un nivel
confesiv-autobiografic, unul rememorativ şi altul ficţional- parabolic; o scriitură eseistică cu
puternice semnificaţii profunde asupra destinului uman.
2.Prezentaţi succint ideile din fiecare palier textual.
R:a) Un timp prezent al autorului ce se confesează asupra stării de sănătate în urma unui
infarct suferit şi discuţiile cu doctorul ce-l îngrijeşte.
b) rememorarea unui trecut al copilăriei şi adolescenţei, ce-i salvează lunile de vară
toridă în aşteptarea plecării la o clinică în străinătate pentru a face o operaţie pe cord.
c) parabola despre doctorul Luca din Asybaris- o lume a visului, a subconştientului ce
traversează paralel cu timpul real sau cu cel retrospectiv discursul narativ.
3.Care este perioada vieţii care-l marchează în mod deosebit pe autor?
- Perioada copilăriei petrecută în satul atemporal, mitic- Lisa din judeţul Făgăraş,
actualmente Braşov.
Momentul II :Se anunţă tema şi obiectivul lecţiei(2min.)
Vârsta mitică a copilăriei în opera lui OctavianPaler
“Deşertul pentru totdeauna”
Obiectiv:- identificarea ideilor despre satul natal, descrierea acestuia, personajele copilăriei şi
ce a însemnat despărţirea de sat.
Momentul III: Desfăşurarea scenariului activităţii
didactice(35min.)
-Se proiectează fiecare diapozitiv,se citesc fragmentele selectate din carte şi se dezbat ideile
conţinute extinzându-se asupra altor fragmente din carte pt. a demonstra că autorul
rememorează vârsta fericită a copilăriei –cea petrecută în satul natal Lisa, până la 11 ani, când
e rupt de acesta prin decizia tatălui de a-l duce la o şcoală în Bucureşti- lume a înstrăinării şi a
deşertăciunii fiinţei sale, care se închide din acest moment, trăind în singurătate, în amintirile
frumoase ale copilăriei.
-Elevii sunt antrenaţi în discuţie, se pun întrebări problematizante, se încearcă manevrarea lor
într-o dezbatere asupra copilăriei.
Momentul IV:Asigurarea retenţiei şi a transferului . Tema pentru acasă (3min.)
Realizaţi un eseu în care să prezentaţi ce a însemnat copilăria pentru autorul “Deşertului
pentru totdeauna”.