Sunteți pe pagina 1din 1

Organizarea activității

Organizarea reprezintă un proces esenţial al activităţii într-o întreprindere şi depinde de capacitatea


întreprinzătorului de a asigură gruparea proceselor de muncă pe formaţii de lucru, compartimente pentru
simplificarea realizării lor şi creşterea eficienţei.
H. Fayol defineşte procesul de organizare prin aprovizionarea întreprinderii cu resursele necesare pentru
funcţionarea ei: materii prime, utilaje, bani şi personal.
Organizarea întreprinderii poate fi procesuală şi constă în determinarea unor activităţi diferite şi coordonate ce
au loc într-o organizaţie şi structurală sub forma stabilirii componentelor de lucru sub forma direcţiilor şi altor
subdiviziuni organizatorice.

PROCESUALĂ
ORGANIZAREA
ÎNTREPRINDERII
STRUCTUALĂ

Organizarea procesuală grupează activităţile după criterii de omogenitate şi complementaritate în


funcţiuni.

Funcţiunea întreprinderii reprezintă un ansamblu de activităţi omogene sau complementare, respectiv


identice, asemănătoare sau înrudite care au o logică în manifestarea lor propriu-zisă şi contribuie la o mai bună
gestionare a resurselor şi creşterea eficienţei de ansamblu a întreprinderii.

Funcţiunile de bază dintr-o întreprindere sunt:


 funcţiunea de cercetare-dezvoltare care cuprinde activităţile de studiere, concepere şi elaborare a cadrului
tehnic şi tehnologic.
 funcţiunea de producţie se referă la activităţile de bază ale întreprinderii şi include acţiuni care contribuie la
desfăşurarea normală a proceselor de producţie, inclusiv a celor auxiliare etc.;
 funcţiunea comercială include totalitatea activităţilor care vizează relaţiile întreprinderii cu exteriorul,
respectiv activităţile de aprovizionare şi desfacere.
 funcţiunea financiar-contabilă înglobează activităţile de obţinere şi folosire raţională a disponibilităţilor
băneşti, controlul operaţiilor în care s-au investit fonduri băneşti, stabilirea necesarului de mijloace financiare
şi găsirea de noi surse de finanţare a activităţii etc.;
 funcţiunea de personal reprezintă un ansamblu de activităţi care urmăresc procesele la care se supun
resursele umane, cum ar fi asigurarea întreprinderii cu forţă de muncă calificată, recrutarea personalului,
selecţionarea, încadrarea, promovarea, retribuirea salariaţilor, pregătirea şi specializarea angajaţilor. De
asemenea, în cadrul acestei funcţiuni sunt analizate problemele sociale, de asistenţă medicală şi raporturile
manager-salariaţi, şi sunt incluse activităţi administrative, de secretariat şi protocol.

S-ar putea să vă placă și